نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.

 ریشه تروریسم در مدیریت غلط جهانی آمریکا است

امام جمعه موقت اردبیل به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی ع اهالی را به مطالعه زندگی ایشان و عبرت گرفتن از آن دعوت کرد و گفت: ما با مراجعه به سیره آن امام معصوم باید متوجه شویم که چگونه امام عصر تنها می ماند

امام جمعه موقت اردبیل به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع) اهالی را به مطالعه زندگی ایشان و عبرت گرفتن از آن دعوت کرد و گفت: ما با مراجعه به سیره آن امام معصوم باید متوجه شویم که چگونه امام عصر تنها می ماند.

آیت الله علی فروغی همچنین اهالی را به استفاده بهتر و کامل تر از شب های قدر دعوت کرد.

خطیب جمعه اردبیل در بخش دیگری از خطبه ها حادثه اخیر تروریستی را زنگ هشدار دانست و گفت: ایران اسلامی به خاطر جایگاه بسیار بلند جهانی دشمنان زیادی دارد و ما باید همیشه هوشیار و آماده باشیم.

وی افزود: اگر حضور مدافعان حرم در مرکز اجتماع تروریست ها نبود الان ده ها و صدها از این حادثه داشتیم و قطعا ایران به حمام خون تبدیل می شد.

وی ریشه تروریسم را در مدیریت غلط جهانی آمریکا و آموزه های متعفن محمد بن عبدلوهاب دانست و گفت: مواظب باشیم به ادرس غلط ندهند.

وی تمام فتنه ها را متوجه آمریکا دانست و گفت: آنها درصدد ایجاد امنیت برای اسرائیل هستند و سر وقت به سراغ تمام کشورهای اسلامی خواهند آمد.

خطیب جمعه اردبیل همکاری کشورهای عربی با آمریکا را خیانت بزرگ بر امت مرحومه و خنجر از پشت دانست و گفت: دود این خیانت به چشم خودشان خواهد رفت و آمریکا بعد از دوشیدن آنها و تمام شدن شیر، آنها را ذبح خواهد کرد.

وی عزت ایران را در این دانست که ما باید دشمنان را به چالش بکشیم و در موضع انفعال قرار نگیریم و بدانیم هزینه سازش بالاتر از هزینه چالش است.

وی در بخش دیگری از خطبه ها از دولت خواست به وعده های اقتصادی عمل نمایند و کشور را از مضائق اقتصادی نجات دهد.

امام جمعه موقت اردبیل در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به تصویب سند 2030 توسط دولت گفت: اگر این اقدام برای جلب رضایت جامعه به اصطلاح جهانی است. آنها هیچ وقت از ما راضی نخواهند شد و ما با غنای عظیم فرهنگی احتیاجی به برنامه ریزی آنها برای ما نداریم.

وی ادامه داد: این سند از دست دادن استقلال فرهنگی است و ملت با استقلال فرهنگی می تواند روی پای خودش بایستد. ما هیچ وقت روی "قال الباقر" و "قال الصادق" معامله نخواهیم کرد و هیچ وقت به فرهنگ 1400 ساله اسلامی خود خیانت نخواهیم کرد.

روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

امام جمعه موقت اردبیل به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی ع اهالی را به مطالعه زندگی ایشان و عبرت گرفتن از آن دعوت کرد و گفت: ما با مراجعه به سیره آن امام معصوم باید متوجه شویم که چگونه امام عصر تنها می ماند

امام جمعه موقت اردبیل به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع) اهالی را به مطالعه زندگی ایشان و عبرت گرفتن از آن دعوت کرد و گفت: ما با مراجعه به سیره آن امام معصوم باید متوجه شویم که چگونه امام عصر تنها می ماند.

آیت الله علی فروغی همچنین اهالی را به استفاده بهتر و کامل تر از شب های قدر دعوت کرد.

خطیب جمعه اردبیل در بخش دیگری از خطبه ها حادثه اخیر تروریستی را زنگ هشدار دانست و گفت: ایران اسلامی به خاطر جایگاه بسیار بلند جهانی دشمنان زیادی دارد و ما باید همیشه هوشیار و آماده باشیم.

وی افزود: اگر حضور مدافعان حرم در مرکز اجتماع تروریست ها نبود الان ده ها و صدها از این حادثه داشتیم و قطعا ایران به حمام خون تبدیل می شد.

وی ریشه تروریسم را در مدیریت غلط جهانی آمریکا و آموزه های متعفن محمد بن عبدلوهاب دانست و گفت: مواظب باشیم به ادرس غلط ندهند.

وی تمام فتنه ها را متوجه آمریکا دانست و گفت: آنها درصدد ایجاد امنیت برای اسرائیل هستند و سر وقت به سراغ تمام کشورهای اسلامی خواهند آمد.

خطیب جمعه اردبیل همکاری کشورهای عربی با آمریکا را خیانت بزرگ بر امت مرحومه و خنجر از پشت دانست و گفت: دود این خیانت به چشم خودشان خواهد رفت و آمریکا بعد از دوشیدن آنها و تمام شدن شیر، آنها را ذبح خواهد کرد.

وی عزت ایران را در این دانست که ما باید دشمنان را به چالش بکشیم و در موضع انفعال قرار نگیریم و بدانیم هزینه سازش بالاتر از هزینه چالش است.

وی در بخش دیگری از خطبه ها از دولت خواست به وعده های اقتصادی عمل نمایند و کشور را از مضائق اقتصادی نجات دهد.

امام جمعه موقت اردبیل در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به تصویب سند 2030 توسط دولت گفت: اگر این اقدام برای جلب رضایت جامعه به اصطلاح جهانی است. آنها هیچ وقت از ما راضی نخواهند شد و ما با غنای عظیم فرهنگی احتیاجی به برنامه ریزی آنها برای ما نداریم.

وی ادامه داد: این سند از دست دادن استقلال فرهنگی است و ملت با استقلال فرهنگی می تواند روی پای خودش بایستد. ما هیچ وقت روی "قال الباقر" و "قال الصادق" معامله نخواهیم کرد و هیچ وقت به فرهنگ 1400 ساله اسلامی خود خیانت نخواهیم کرد.

روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

امام جمعه موقت اردبیل به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع) اهالی را به مطالعه زندگی ایشان و عبرت گرفتن از آن دعوت کرد و گفت: ما با مراجعه به سیره آن امام معصوم باید متوجه شویم که چگونه امام عصر تنها می ماند.

آیت الله علی فروغی همچنین اهالی را به استفاده بهتر و کامل تر از شب های قدر دعوت کرد.

خطیب جمعه اردبیل در بخش دیگری از خطبه ها حادثه اخیر تروریستی را زنگ هشدار دانست و گفت: ایران اسلامی به خاطر جایگاه بسیار بلند جهانی دشمنان زیادی دارد و ما باید همیشه هوشیار و آماده باشیم.

وی افزود: اگر حضور مدافعان حرم در مرکز اجتماع تروریست ها نبود الان ده ها و صدها از این حادثه داشتیم و قطعا ایران به حمام خون تبدیل می شد.

وی ریشه تروریسم را در مدیریت غلط جهانی آمریکا و آموزه های متعفن محمد بن عبدلوهاب دانست و گفت: مواظب باشیم به ادرس غلط ندهند.

وی تمام فتنه ها را متوجه آمریکا دانست و گفت: آنها درصدد ایجاد امنیت برای اسرائیل هستند و سر وقت به سراغ تمام کشورهای اسلامی خواهند آمد.

خطیب جمعه اردبیل همکاری کشورهای عربی با آمریکا را خیانت بزرگ بر امت مرحومه و خنجر از پشت دانست و گفت: دود این خیانت به چشم خودشان خواهد رفت و آمریکا بعد از دوشیدن آنها و تمام شدن شیر، آنها را ذبح خواهد کرد.

وی عزت ایران را در این دانست که ما باید دشمنان را به چالش بکشیم و در موضع انفعال قرار نگیریم و بدانیم هزینه سازش بالاتر از هزینه چالش است.

وی در بخش دیگری از خطبه ها از دولت خواست به وعده های اقتصادی عمل نمایند و کشور را از مضائق اقتصادی نجات دهد.

امام جمعه موقت اردبیل در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به تصویب سند 2030 توسط دولت گفت: اگر این اقدام برای جلب رضایت جامعه به اصطلاح جهانی است. آنها هیچ وقت از ما راضی نخواهند شد و ما با غنای عظیم فرهنگی احتیاجی به برنامه ریزی آنها برای ما نداریم.

وی ادامه داد: این سند از دست دادن استقلال فرهنگی است و ملت با استقلال فرهنگی می تواند روی پای خودش بایستد. ما هیچ وقت روی "قال الباقر" و "قال الصادق" معامله نخواهیم کرد و هیچ وقت به فرهنگ 1400 ساله اسلامی خود خیانت نخواهیم کرد.

روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

Starts: 06-16-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap