نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.

 دولت محترم باید در تنظیم بودجه کشور، اعتبار کافی برای امور فرهنگی قرار دهد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: همه ما از حادثه فرزند معصوم استان، آتنا اصلانی، متاثریم و به خانواده این طفل معصوم و اهالی معظم پارس آباد تسلیت می گوییم دستگاه قضایی با تمام توان به این موضوع وارد شده و یقین داریم در اسرع وقت قاتل را به عقوبت خود خواهند رساند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: همه ما از حادثه فرزند معصوم استان، آتنا اصلانی، متاثریم و به خانواده این طفل معصوم و اهالی معظم پارس آباد تسلیت می گوییم. دستگاه قضایی با تمام توان به این موضوع وارد شده و یقین داریم در اسرع وقت قاتل را به عقوبت خود خواهند رساند.

حضرت آیت الله عاملی در این خصوص افزود: از همه ی دلسوزان می خواهیم پیگیری موضوع را به طریق قانونی یعنی دستگاه قضا واگذار کنند. دستگاه قضا در اینگونه امور به طور قطع مماشاه ندارد و قطعا با اقدام به موقع دستگاه قضا، بازدارندگی به طور کامل تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: این حادثه و حوادث مشابه آن مثل ماجرای ستایش، نشان می دهد که خطرات فرهنگی بزرگ در بیخ گوش ماست و لذا دولت محترم باید در تنظیم بودجه کشور، اعتبار کافی برای امور فرهنگی قرار دهد که متاسفانه اینگونه نیست. همچنین مجلس و بالخصوص کمیسیون فرهنگی مجلس باید طرح های مهم برای ارتقاء بنیان فرهنگی جامعه داشته باشد و دچار روزمرگی نگردد و باید با کمال تاسف گفت مجلس در این خصوص نمره قبولی ندارد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان ادامه داد: از خانواده ها هم مصرا میخواهیم از اینگونه حوادث عبرت بگیرند و برای اینکه خانواده های آنها قاتل به جامعه تحویل ندهد، فرزندان خود را با تربیت دینی آشنا سازند. حضور در مساجد و مجالس وعظ و نمازهای جمعه و حضور در مراکز تربیتی از مهمترین عوامل صیانت است.

وی افزود: محرومیت از فرهنگ دینی و آمدن مال حرام به خانه و بازشدن پای فیلم های ماهواره ای از عوامل شکل گیری شخصیت فرد قاتل است که تا حال به چهار قتل اعتراف کرده است و لذت او در قتل انسان های بیگناه بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان از صدا وسیما خواست همچنانکه در انتشار این فاجعه حتی از شبکه ملی سنگ تمام گذاشتند و به طور قهری چهره عاطفی و فرهنگی استان به شدت آسیب دید، در پخش قابلیت های عاطفی استان مخصوصا در معرفی چهره عاطفی عشایر استان اهتمام داشته باشند تا عدالت رعایت و حق استان ضایع نشود و غرور مقدس اهالی شکسته نشود.

وی اظهار داشت: این جبران مخصوصا از آن جهت اهمیت دارد که استان ما، استان توریستی است و به عنوان ییلاق ایران شناخته شده است و سالانه نزدیک به 9 میلیون توریست دارد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از خطبه ها اعلام کرد: آقای دکتر نوبخت این هفته اعلام کردند "راه آهن سراسری به 5 مرکز استان می رود و ماه آینده قطار به کرمانشاه و ارومیه خواهد رسید" از اینکه استان اردبیل مغفول مانده و در خصوص راه آهن نسیا منسیا شده از دولت محترم گله مند هستیم.

وی در خاتمه اظهار داشت: در خصوص میزبانی دولت فرانسه برای منافقین همه انتقاد دارند ولی باید گفت این نقطه قوت انقلاب است که دولت های غربی در جستجو برای پیدا کردن اپوزوسیون برای نظام، غیر از منافقین را پیدا نکردند که تا حال هزاران انسان بی گناه را ترور کرده اند. میزبانی اروپا و آمریکا برای منافقین و اخراج آنها از لیست تروریست ها و دعوت آنها از رئیس منافقین در پارلمان اروپا و کنگره آمریکا تحقیر ملت ما نیست بلکه تحقیر خود آنهاست.

حضرت آیت الله عاملی افزود: با تغییر مفهوم تروریسم در قاموس اهریمن جهانی وقوع جنگ و قتل و خون ریزی و تروریسم دولتی در دنیا کاملا طبیعی است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: همه ما از حادثه فرزند معصوم استان، آتنا اصلانی، متاثریم و به خانواده این طفل معصوم و اهالی معظم پارس آباد تسلیت می گوییم دستگاه قضایی با تمام توان به این موضوع وارد شده و یقین داریم در اسرع وقت قاتل را به عقوبت خود خواهند رساند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: همه ما از حادثه فرزند معصوم استان، آتنا اصلانی، متاثریم و به خانواده این طفل معصوم و اهالی معظم پارس آباد تسلیت می گوییم. دستگاه قضایی با تمام توان به این موضوع وارد شده و یقین داریم در اسرع وقت قاتل را به عقوبت خود خواهند رساند.

حضرت آیت الله عاملی در این خصوص افزود: از همه ی دلسوزان می خواهیم پیگیری موضوع را به طریق قانونی یعنی دستگاه قضا واگذار کنند. دستگاه قضا در اینگونه امور به طور قطع مماشاه ندارد و قطعا با اقدام به موقع دستگاه قضا، بازدارندگی به طور کامل تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: این حادثه و حوادث مشابه آن مثل ماجرای ستایش، نشان می دهد که خطرات فرهنگی بزرگ در بیخ گوش ماست و لذا دولت محترم باید در تنظیم بودجه کشور، اعتبار کافی برای امور فرهنگی قرار دهد که متاسفانه اینگونه نیست. همچنین مجلس و بالخصوص کمیسیون فرهنگی مجلس باید طرح های مهم برای ارتقاء بنیان فرهنگی جامعه داشته باشد و دچار روزمرگی نگردد و باید با کمال تاسف گفت مجلس در این خصوص نمره قبولی ندارد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان ادامه داد: از خانواده ها هم مصرا میخواهیم از اینگونه حوادث عبرت بگیرند و برای اینکه خانواده های آنها قاتل به جامعه تحویل ندهد، فرزندان خود را با تربیت دینی آشنا سازند. حضور در مساجد و مجالس وعظ و نمازهای جمعه و حضور در مراکز تربیتی از مهمترین عوامل صیانت است.

وی افزود: محرومیت از فرهنگ دینی و آمدن مال حرام به خانه و بازشدن پای فیلم های ماهواره ای از عوامل شکل گیری شخصیت فرد قاتل است که تا حال به چهار قتل اعتراف کرده است و لذت او در قتل انسان های بیگناه بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان از صدا وسیما خواست همچنانکه در انتشار این فاجعه حتی از شبکه ملی سنگ تمام گذاشتند و به طور قهری چهره عاطفی و فرهنگی استان به شدت آسیب دید، در پخش قابلیت های عاطفی استان مخصوصا در معرفی چهره عاطفی عشایر استان اهتمام داشته باشند تا عدالت رعایت و حق استان ضایع نشود و غرور مقدس اهالی شکسته نشود.

وی اظهار داشت: این جبران مخصوصا از آن جهت اهمیت دارد که استان ما، استان توریستی است و به عنوان ییلاق ایران شناخته شده است و سالانه نزدیک به 9 میلیون توریست دارد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از خطبه ها اعلام کرد: آقای دکتر نوبخت این هفته اعلام کردند "راه آهن سراسری به 5 مرکز استان می رود و ماه آینده قطار به کرمانشاه و ارومیه خواهد رسید" از اینکه استان اردبیل مغفول مانده و در خصوص راه آهن نسیا منسیا شده از دولت محترم گله مند هستیم.

وی در خاتمه اظهار داشت: در خصوص میزبانی دولت فرانسه برای منافقین همه انتقاد دارند ولی باید گفت این نقطه قوت انقلاب است که دولت های غربی در جستجو برای پیدا کردن اپوزوسیون برای نظام، غیر از منافقین را پیدا نکردند که تا حال هزاران انسان بی گناه را ترور کرده اند. میزبانی اروپا و آمریکا برای منافقین و اخراج آنها از لیست تروریست ها و دعوت آنها از رئیس منافقین در پارلمان اروپا و کنگره آمریکا تحقیر ملت ما نیست بلکه تحقیر خود آنهاست.

حضرت آیت الله عاملی افزود: با تغییر مفهوم تروریسم در قاموس اهریمن جهانی وقوع جنگ و قتل و خون ریزی و تروریسم دولتی در دنیا کاملا طبیعی است.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: همه ما از حادثه فرزند معصوم استان، آتنا اصلانی، متاثریم و به خانواده این طفل معصوم و اهالی معظم پارس آباد تسلیت می گوییم. دستگاه قضایی با تمام توان به این موضوع وارد شده و یقین داریم در اسرع وقت قاتل را به عقوبت خود خواهند رساند.

حضرت آیت الله عاملی در این خصوص افزود: از همه ی دلسوزان می خواهیم پیگیری موضوع را به طریق قانونی یعنی دستگاه قضا واگذار کنند. دستگاه قضا در اینگونه امور به طور قطع مماشاه ندارد و قطعا با اقدام به موقع دستگاه قضا، بازدارندگی به طور کامل تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: این حادثه و حوادث مشابه آن مثل ماجرای ستایش، نشان می دهد که خطرات فرهنگی بزرگ در بیخ گوش ماست و لذا دولت محترم باید در تنظیم بودجه کشور، اعتبار کافی برای امور فرهنگی قرار دهد که متاسفانه اینگونه نیست. همچنین مجلس و بالخصوص کمیسیون فرهنگی مجلس باید طرح های مهم برای ارتقاء بنیان فرهنگی جامعه داشته باشد و دچار روزمرگی نگردد و باید با کمال تاسف گفت مجلس در این خصوص نمره قبولی ندارد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان ادامه داد: از خانواده ها هم مصرا میخواهیم از اینگونه حوادث عبرت بگیرند و برای اینکه خانواده های آنها قاتل به جامعه تحویل ندهد، فرزندان خود را با تربیت دینی آشنا سازند. حضور در مساجد و مجالس وعظ و نمازهای جمعه و حضور در مراکز تربیتی از مهمترین عوامل صیانت است.

وی افزود: محرومیت از فرهنگ دینی و آمدن مال حرام به خانه و بازشدن پای فیلم های ماهواره ای از عوامل شکل گیری شخصیت فرد قاتل است که تا حال به چهار قتل اعتراف کرده است و لذت او در قتل انسان های بیگناه بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان از صدا وسیما خواست همچنانکه در انتشار این فاجعه حتی از شبکه ملی سنگ تمام گذاشتند و به طور قهری چهره عاطفی و فرهنگی استان به شدت آسیب دید، در پخش قابلیت های عاطفی استان مخصوصا در معرفی چهره عاطفی عشایر استان اهتمام داشته باشند تا عدالت رعایت و حق استان ضایع نشود و غرور مقدس اهالی شکسته نشود.

وی اظهار داشت: این جبران مخصوصا از آن جهت اهمیت دارد که استان ما، استان توریستی است و به عنوان ییلاق ایران شناخته شده است و سالانه نزدیک به 9 میلیون توریست دارد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از خطبه ها اعلام کرد: آقای دکتر نوبخت این هفته اعلام کردند "راه آهن سراسری به 5 مرکز استان می رود و ماه آینده قطار به کرمانشاه و ارومیه خواهد رسید" از اینکه استان اردبیل مغفول مانده و در خصوص راه آهن نسیا منسیا شده از دولت محترم گله مند هستیم.

وی در خاتمه اظهار داشت: در خصوص میزبانی دولت فرانسه برای منافقین همه انتقاد دارند ولی باید گفت این نقطه قوت انقلاب است که دولت های غربی در جستجو برای پیدا کردن اپوزوسیون برای نظام، غیر از منافقین را پیدا نکردند که تا حال هزاران انسان بی گناه را ترور کرده اند. میزبانی اروپا و آمریکا برای منافقین و اخراج آنها از لیست تروریست ها و دعوت آنها از رئیس منافقین در پارلمان اروپا و کنگره آمریکا تحقیر ملت ما نیست بلکه تحقیر خود آنهاست.

حضرت آیت الله عاملی افزود: با تغییر مفهوم تروریسم در قاموس اهریمن جهانی وقوع جنگ و قتل و خون ریزی و تروریسم دولتی در دنیا کاملا طبیعی است.

Starts: 07-21-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap