نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 تصویر دست نوشته آیت الله سید حسن عاملی برای نخستین همایش بین المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت(ع) و احیای هویت ایرانی

تصویر دست نوشته آیت الله سید حسن عاملی برای نخستین همایش بین المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت(ع) و احیای هویت ایرانی

تصویر دست نوشته آیت الله سید حسن عاملی برای نخستین همایش بین المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت(ع) و احیای هویت ایرانی

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

تصویر دست نوشته آیت الله سید حسن عاملی برای نخستین همایش بین المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت(ع) و احیای هویت ایرانی

Starts: 07-15-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap