نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.

 باید در سازندگی کشور از ثروت های بزرگ مدیریتی کشور در تمام رده ها استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه شعائر دین را نشان حیات اجتماعی دین دانست و تعظیم این شعائر را به جهت اهمیت حیات اجتماعی دین از بزرگترین عبادت ها دانست

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه شعائر دین را نشان حیات اجتماعی دین دانست و تعظیم این شعائر را به جهت اهمیت حیات اجتماعی دین از بزرگترین عبادت ها دانست.

حضرت آیت الله عاملی اظهار داشت: تعظیم ایام الله و روزهای منسوب به بزرگان دین، قطعا از عبادات فردی بالاتر و از مظاهر تربیتی است.

وی با این مقدمه، از قصور بعضی از مسئولین شهر در روز شهادت امام صادق (ع) انتقاد و آن را از مظاهر ضعف مدیریت شهری دانست.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به فرمایش رئیس جمهور که گفته اند " کابینه دولت دوازدهم فراجناحی خواهد بود" گفت: ما از این سخن بسیار ارزشمند حمایت می کنیم و آن را تحسین کرده و عین عقلانیت و مردم داری و قدم بزرگ به طرف وحدت و اقتدار کشور می دانیم.

وی ادامه داد: اما آقای رئیس جمهور در کنار این سخن فرموده اند که مدیریت های درجه اول لزوما باید از مجموعه جناحی باشد که مردم به آن جناح رای داده اند. در این خصوص باید گفت که ملت ما حتی کسانی که به فکر سیاسی حاکم رای داده اند، در دوران امر بین فرد سیاسی و فردی که می تواند با معماری اقتصاد کشور تحولی عظیم درست کرده و به ملت امید بیشتری دهد، قطعا فرد دوم را انتخاب می کنند. از این رو باید در سازندگی کشور از ثروت های بزرگ مدیریتی کشور در تمام رده ها استفاده شود.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: انتخاب مدیران ارشد و درجه اول کشور از جناح حاکم، رویه معمول است و در 38 سال عمر انقلاب غالب دولت ها اینگونه عمل کرده اند.

وی اظهار داشت: آنچه ملت ما توقع دارد این است که در رده های پایین مدیریتی کشور از تمام نیروها استفاده شود و کسی به خاطر انتخاب سیاسی مجبور به پرداخت تاوان نشود و مخصوصا در خصوص انتخاب مدیر از جناح حاکم، شایسته سالاری رعایت شود و از باج دهی به سهم خواهان به جد خودداری شود.

نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به تحریم های جدید توسط آمریکا گفت: این تحریم ها حجم سرمایه گذاری و تعامل اقتصادی با ایران را به کلی از بین می برد.

وی در انتها سوال کرد: با اینکه تمام بزرگان کشور اعم از رئیس جمهور و وزیر خارجه، رئیس مجلس و... می گویند برجام توسط آمریکا نقض شده، پس چرا اقدامی مناسب با آن صورت نمی گیرد؟ آیا این رویه در آینده، آمریکا را جری تر نخواهد کرد؟

روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه شعائر دین را نشان حیات اجتماعی دین دانست و تعظیم این شعائر را به جهت اهمیت حیات اجتماعی دین از بزرگترین عبادت ها دانست

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه شعائر دین را نشان حیات اجتماعی دین دانست و تعظیم این شعائر را به جهت اهمیت حیات اجتماعی دین از بزرگترین عبادت ها دانست.

حضرت آیت الله عاملی اظهار داشت: تعظیم ایام الله و روزهای منسوب به بزرگان دین، قطعا از عبادات فردی بالاتر و از مظاهر تربیتی است.

وی با این مقدمه، از قصور بعضی از مسئولین شهر در روز شهادت امام صادق (ع) انتقاد و آن را از مظاهر ضعف مدیریت شهری دانست.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به فرمایش رئیس جمهور که گفته اند " کابینه دولت دوازدهم فراجناحی خواهد بود" گفت: ما از این سخن بسیار ارزشمند حمایت می کنیم و آن را تحسین کرده و عین عقلانیت و مردم داری و قدم بزرگ به طرف وحدت و اقتدار کشور می دانیم.

وی ادامه داد: اما آقای رئیس جمهور در کنار این سخن فرموده اند که مدیریت های درجه اول لزوما باید از مجموعه جناحی باشد که مردم به آن جناح رای داده اند. در این خصوص باید گفت که ملت ما حتی کسانی که به فکر سیاسی حاکم رای داده اند، در دوران امر بین فرد سیاسی و فردی که می تواند با معماری اقتصاد کشور تحولی عظیم درست کرده و به ملت امید بیشتری دهد، قطعا فرد دوم را انتخاب می کنند. از این رو باید در سازندگی کشور از ثروت های بزرگ مدیریتی کشور در تمام رده ها استفاده شود.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: انتخاب مدیران ارشد و درجه اول کشور از جناح حاکم، رویه معمول است و در 38 سال عمر انقلاب غالب دولت ها اینگونه عمل کرده اند.

وی اظهار داشت: آنچه ملت ما توقع دارد این است که در رده های پایین مدیریتی کشور از تمام نیروها استفاده شود و کسی به خاطر انتخاب سیاسی مجبور به پرداخت تاوان نشود و مخصوصا در خصوص انتخاب مدیر از جناح حاکم، شایسته سالاری رعایت شود و از باج دهی به سهم خواهان به جد خودداری شود.

نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به تحریم های جدید توسط آمریکا گفت: این تحریم ها حجم سرمایه گذاری و تعامل اقتصادی با ایران را به کلی از بین می برد.

وی در انتها سوال کرد: با اینکه تمام بزرگان کشور اعم از رئیس جمهور و وزیر خارجه، رئیس مجلس و... می گویند برجام توسط آمریکا نقض شده، پس چرا اقدامی مناسب با آن صورت نمی گیرد؟ آیا این رویه در آینده، آمریکا را جری تر نخواهد کرد؟

روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه شعائر دین را نشان حیات اجتماعی دین دانست و تعظیم این شعائر را به جهت اهمیت حیات اجتماعی دین از بزرگترین عبادت ها دانست.

حضرت آیت الله عاملی اظهار داشت: تعظیم ایام الله و روزهای منسوب به بزرگان دین، قطعا از عبادات فردی بالاتر و از مظاهر تربیتی است.

وی با این مقدمه، از قصور بعضی از مسئولین شهر در روز شهادت امام صادق (ع) انتقاد و آن را از مظاهر ضعف مدیریت شهری دانست.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به فرمایش رئیس جمهور که گفته اند " کابینه دولت دوازدهم فراجناحی خواهد بود" گفت: ما از این سخن بسیار ارزشمند حمایت می کنیم و آن را تحسین کرده و عین عقلانیت و مردم داری و قدم بزرگ به طرف وحدت و اقتدار کشور می دانیم.

وی ادامه داد: اما آقای رئیس جمهور در کنار این سخن فرموده اند که مدیریت های درجه اول لزوما باید از مجموعه جناحی باشد که مردم به آن جناح رای داده اند. در این خصوص باید گفت که ملت ما حتی کسانی که به فکر سیاسی حاکم رای داده اند، در دوران امر بین فرد سیاسی و فردی که می تواند با معماری اقتصاد کشور تحولی عظیم درست کرده و به ملت امید بیشتری دهد، قطعا فرد دوم را انتخاب می کنند. از این رو باید در سازندگی کشور از ثروت های بزرگ مدیریتی کشور در تمام رده ها استفاده شود.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: انتخاب مدیران ارشد و درجه اول کشور از جناح حاکم، رویه معمول است و در 38 سال عمر انقلاب غالب دولت ها اینگونه عمل کرده اند.

وی اظهار داشت: آنچه ملت ما توقع دارد این است که در رده های پایین مدیریتی کشور از تمام نیروها استفاده شود و کسی به خاطر انتخاب سیاسی مجبور به پرداخت تاوان نشود و مخصوصا در خصوص انتخاب مدیر از جناح حاکم، شایسته سالاری رعایت شود و از باج دهی به سهم خواهان به جد خودداری شود.

نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به تحریم های جدید توسط آمریکا گفت: این تحریم ها حجم سرمایه گذاری و تعامل اقتصادی با ایران را به کلی از بین می برد.

وی در انتها سوال کرد: با اینکه تمام بزرگان کشور اعم از رئیس جمهور و وزیر خارجه، رئیس مجلس و... می گویند برجام توسط آمریکا نقض شده، پس چرا اقدامی مناسب با آن صورت نمی گیرد؟ آیا این رویه در آینده، آمریکا را جری تر نخواهد کرد؟

روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

Starts: 08-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap