نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 غدیر، تبیین نظام سیاسی اسلام و تعیین نوع حکومت بود

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه گفت: غدیر، نقشه راه تا روز قیامت و تبیین نظام سیاسی اسلام و تعیین نوع حکومت بود؛ یعنی اوصاف شخصی و مدیریتی امیرالمؤمنین و شاخص های حکومت ایشان، مبنای کار تا روز قیامت است.

حضرت آیت الله عاملی اظهار داشت: غدیر برای امت سه گونه پیام دارد. حاکم باید شبیه علی و حکومت باید شبیه حکومت امیرالمؤمنین باشد. به همین جهت شاخصه های حکومت امیرالمؤمنین باید به طور مداوم در جامعه ما مطرح شود و سوم اینکه بهترین قانون بدون بهترین مجری و بهترین رهبر، کارساز نیست.

وی بیان کرد: جهت حفظ امت از اختلاف و صیانت دین از تحریف و تاویل، وجود امام و مرجعیت علمی ضروری است و لذا امامت جزو اصول دین است و به همین جهت خداوند از آن با عنوان «عهدی» و کامل کننده دین نام برده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با قرائت آیه "اکملت لکم دینکم" ادامه داد: اکمال غیر از اتمام است و نزول احکام هنوز تمام نشده بود چون بعد از حادثه غدیر بعضی از احکام فقهی نازل شده است و این از معجزات قرآن است که نفرمود با ولایت دین را تمام کردم بلکه فرمود "کامل کردم".

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از خطبه ها جنایات دولت میانمار در حق مسلمانان را به شدت محکوم و آن را ناشی از سرسپردگی حکام کشورهای اسلامی دانست.

وی اظهار داشت: در هفته گذشته 400 مسلمان و تا حال 52 هزار نفر مسلمان در میانمار قتل عام شده اند. آنها قربانی یک توطئه بین المللی شده اند که در سرتاسر جهان علیه مسلمانان تدارک دیده شده است. منابع معتبر نشان می دهد که آنها با سلاح های اسرائیلی کشته می شوند. این مساله بسیار تکان دهنده است که نخست وزیر میانمار توسط نهادهای بین المللی مدال حقوق بشر و صلح می گیرد.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: مسلمانان روهینگیا از تمام خدمات اجتماعی مثل کارت هویت، شناسنامه، بهداشت و درمان، تحصیل، استخدام، حق مالکیت و... محروم هستند و دولت میانمار آنها را به شهروندی کشور میانمار قبول ندارد.

حضرت آیت الله عاملی گفت: ما از جامعه بین الملل و کشورهای مسلمان می خواهیم در اسرع وقت به وظائف انسانی و قانونی خود عمل نموده و مانع از تداوم این جنایات هولناک شوند.

روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه گفت: غدیر، نقشه راه تا روز قیامت و تبیین نظام سیاسی اسلام و تعیین نوع حکومت بود؛ یعنی اوصاف شخصی و مدیریتی امیرالمؤمنین و شاخص های حکومت ایشان، مبنای کار تا روز قیامت است.

حضرت آیت الله عاملی اظهار داشت: غدیر برای امت سه گونه پیام دارد. حاکم باید شبیه علی و حکومت باید شبیه حکومت امیرالمؤمنین باشد. به همین جهت شاخصه های حکومت امیرالمؤمنین باید به طور مداوم در جامعه ما مطرح شود و سوم اینکه بهترین قانون بدون بهترین مجری و بهترین رهبر، کارساز نیست.

وی بیان کرد: جهت حفظ امت از اختلاف و صیانت دین از تحریف و تاویل، وجود امام و مرجعیت علمی ضروری است و لذا امامت جزو اصول دین است و به همین جهت خداوند از آن با عنوان «عهدی» و کامل کننده دین نام برده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با قرائت آیه "اکملت لکم دینکم" ادامه داد: اکمال غیر از اتمام است و نزول احکام هنوز تمام نشده بود چون بعد از حادثه غدیر بعضی از احکام فقهی نازل شده است و این از معجزات قرآن است که نفرمود با ولایت دین را تمام کردم بلکه فرمود "کامل کردم".

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از خطبه ها جنایات دولت میانمار در حق مسلمانان را به شدت محکوم و آن را ناشی از سرسپردگی حکام کشورهای اسلامی دانست.

وی اظهار داشت: در هفته گذشته 400 مسلمان و تا حال 52 هزار نفر مسلمان در میانمار قتل عام شده اند. آنها قربانی یک توطئه بین المللی شده اند که در سرتاسر جهان علیه مسلمانان تدارک دیده شده است. منابع معتبر نشان می دهد که آنها با سلاح های اسرائیلی کشته می شوند. این مساله بسیار تکان دهنده است که نخست وزیر میانمار توسط نهادهای بین المللی مدال حقوق بشر و صلح می گیرد.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: مسلمانان روهینگیا از تمام خدمات اجتماعی مثل کارت هویت، شناسنامه، بهداشت و درمان، تحصیل، استخدام، حق مالکیت و... محروم هستند و دولت میانمار آنها را به شهروندی کشور میانمار قبول ندارد.

حضرت آیت الله عاملی گفت: ما از جامعه بین الملل و کشورهای مسلمان می خواهیم در اسرع وقت به وظائف انسانی و قانونی خود عمل نموده و مانع از تداوم این جنایات هولناک شوند.

روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه گفت: غدیر، نقشه راه تا روز قیامت و تبیین نظام سیاسی اسلام و تعیین نوع حکومت بود؛ یعنی اوصاف شخصی و مدیریتی امیرالمؤمنین و شاخص های حکومت ایشان، مبنای کار تا روز قیامت است.

حضرت آیت الله عاملی اظهار داشت: غدیر برای امت سه گونه پیام دارد. حاکم باید شبیه علی و حکومت باید شبیه حکومت امیرالمؤمنین باشد. به همین جهت شاخصه های حکومت امیرالمؤمنین باید به طور مداوم در جامعه ما مطرح شود و سوم اینکه بهترین قانون بدون بهترین مجری و بهترین رهبر، کارساز نیست.

وی بیان کرد: جهت حفظ امت از اختلاف و صیانت دین از تحریف و تاویل، وجود امام و مرجعیت علمی ضروری است و لذا امامت جزو اصول دین است و به همین جهت خداوند از آن با عنوان «عهدی» و کامل کننده دین نام برده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با قرائت آیه "اکملت لکم دینکم" ادامه داد: اکمال غیر از اتمام است و نزول احکام هنوز تمام نشده بود چون بعد از حادثه غدیر بعضی از احکام فقهی نازل شده است و این از معجزات قرآن است که نفرمود با ولایت دین را تمام کردم بلکه فرمود "کامل کردم".

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از خطبه ها جنایات دولت میانمار در حق مسلمانان را به شدت محکوم و آن را ناشی از سرسپردگی حکام کشورهای اسلامی دانست.

وی اظهار داشت: در هفته گذشته 400 مسلمان و تا حال 52 هزار نفر مسلمان در میانمار قتل عام شده اند. آنها قربانی یک توطئه بین المللی شده اند که در سرتاسر جهان علیه مسلمانان تدارک دیده شده است. منابع معتبر نشان می دهد که آنها با سلاح های اسرائیلی کشته می شوند. این مساله بسیار تکان دهنده است که نخست وزیر میانمار توسط نهادهای بین المللی مدال حقوق بشر و صلح می گیرد.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: مسلمانان روهینگیا از تمام خدمات اجتماعی مثل کارت هویت، شناسنامه، بهداشت و درمان، تحصیل، استخدام، حق مالکیت و... محروم هستند و دولت میانمار آنها را به شهروندی کشور میانمار قبول ندارد.

حضرت آیت الله عاملی گفت: ما از جامعه بین الملل و کشورهای مسلمان می خواهیم در اسرع وقت به وظائف انسانی و قانونی خود عمل نموده و مانع از تداوم این جنایات هولناک شوند.

روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

Starts: 09-19-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap