نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دعا (قسمت سیزدهم)

سیزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»

گاهی در این نشٱه در اثر تاثر از عظمت و فرو شکوه و هیمنه و هیبت حضرت حق؛ آتش احساس قصور و نقص در حد اعلی به انسان دست  می دهد و یأس او را احاطه می کند و بطور مدام می گوید: (نشدنشدنشد)هر عمل خطیری را هم که انجام می دهد باز می گوید نشد و به تعبیر امام سجاد نازل منزله مأیوسین می گردد

《و قد نزلت منزله الآیسن من خیری》

وبه تعبیر شیخ جعفر شوشتری: یک خیر یقینی در خودم سراغ ندارم درچنین حالتی دعای خاصی لازم است تا به انسان نشاط و تحرک و حال نجوی و زبان نجوی بدهد از بهترین دعاها در این باب دعای امام سجاد است که به خداوند عرض می کند:

《یا من یرحم من لایرحمه العباد و یا من تقبل من لاتقبله البلاد》

یعنی ای خدایی که دل  می سوزاند برای کسی که هیچ کس دل به او نمی سوزاند و می پذیرد کسی را که اهل هیچ شهری او را نمی پذیرد و عرض کرده:

《عادتک الاحسان الی المسیئین وسبیلک الابقاء علی المعتدین》

یعنی خدایا دأب و عادت تو احسان بر بدکاران و روش تو از دست ندادن تجاوز کاران است

به تعبیر بعضی از عرفاء هرکس خوبان و نیکان را به خان وخانه خود دعوت کنند جز خدا که مشتری بدکاران است این دو دعا از امام سجاد برای اهل معرفت و تعدیل آتش دل بسیار خطیر است و باید آن را قدر دانست.

سیزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»

گاهی در این نشٱه در اثر تاثر از عظمت و فرو شکوه و هیمنه و هیبت حضرت حق؛ آتش احساس قصور و نقص در حد اعلی به انسان دست  می دهد و یأس او را احاطه می کند و بطور مدام می گوید: (نشدنشدنشد)هر عمل خطیری را هم که انجام می دهد باز می گوید نشد و به تعبیر امام سجاد نازل منزله مأیوسین می گردد

《و قد نزلت منزله الآیسن من خیری》

وبه تعبیر شیخ جعفر شوشتری: یک خیر یقینی در خودم سراغ ندارم درچنین حالتی دعای خاصی لازم است تا به انسان نشاط و تحرک و حال نجوی و زبان نجوی بدهد از بهترین دعاها در این باب دعای امام سجاد است که به خداوند عرض می کند:

《یا من یرحم من لایرحمه العباد و یا من تقبل من لاتقبله البلاد》

یعنی ای خدایی که دل  می سوزاند برای کسی که هیچ کس دل به او نمی سوزاند و می پذیرد کسی را که اهل هیچ شهری او را نمی پذیرد و عرض کرده:

《عادتک الاحسان الی المسیئین وسبیلک الابقاء علی المعتدین》

یعنی خدایا دأب و عادت تو احسان بر بدکاران و روش تو از دست ندادن تجاوز کاران است

به تعبیر بعضی از عرفاء هرکس خوبان و نیکان را به خان وخانه خود دعوت کنند جز خدا که مشتری بدکاران است این دو دعا از امام سجاد برای اهل معرفت و تعدیل آتش دل بسیار خطیر است و باید آن را قدر دانست.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

گاهی در این نشٱه در اثر تاثر از عظمت و فرو شکوه و هیمنه و هیبت حضرت حق؛ آتش احساس قصور و نقص در حد اعلی به انسان دست  می دهد و یأس او را احاطه می کند و بطور مدام می گوید: (نشدنشدنشد)هر عمل خطیری را هم که انجام می دهد باز می گوید نشد و به تعبیر امام سجاد نازل منزله مأیوسین می گردد

《و قد نزلت منزله الآیسن من خیری》

وبه تعبیر شیخ جعفر شوشتری: یک خیر یقینی در خودم سراغ ندارم درچنین حالتی دعای خاصی لازم است تا به انسان نشاط و تحرک و حال نجوی و زبان نجوی بدهد از بهترین دعاها در این باب دعای امام سجاد است که به خداوند عرض می کند:

《یا من یرحم من لایرحمه العباد و یا من تقبل من لاتقبله البلاد》

یعنی ای خدایی که دل  می سوزاند برای کسی که هیچ کس دل به او نمی سوزاند و می پذیرد کسی را که اهل هیچ شهری او را نمی پذیرد و عرض کرده:

《عادتک الاحسان الی المسیئین وسبیلک الابقاء علی المعتدین》

یعنی خدایا دأب و عادت تو احسان بر بدکاران و روش تو از دست ندادن تجاوز کاران است

به تعبیر بعضی از عرفاء هرکس خوبان و نیکان را به خان وخانه خود دعوت کنند جز خدا که مشتری بدکاران است این دو دعا از امام سجاد برای اهل معرفت و تعدیل آتش دل بسیار خطیر است و باید آن را قدر دانست.

Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap