نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دعا (قسمت چهاردهم)

چهاردهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»

بزرگترین دغدغه و نگرانی سالک سبیل حق این سوال است که آیا خالق این کائنات از من راضی است؟ او با چه چشمی به من نگاه می کند؟ آیا طومار زندگی من با رضایت او بسته می شود یا با غضب او عمر من به اتمام خواهد رسید؟ (و هرکس با غضب او دنیای خود را عوض کند مخلددر نار خواهد بود.)

تعبیراتی در دعاها مثل (الویل لی ثم الویل لی یا لیت شعری؛ لیت شعری) از معصوم یا تعبیراتی مثل (ولا تهلکنی غما حتی تستجیب لی و  تعرفنی الاجابه فی دعائی)خدایا اگر به ناله هایم جواب ندهی و شیرینی اجابت دعا را به من نچشانی من از غصه می میرم نگذار اینگونه از غم و غصه هلاک بشوم

ناظر باین دغدغه است برای سالک سبیل حق هیچ لذتی بالاتر از این نیست که خداوند او را مورد خطاب قرار دهد که از تو راضی هستم
نقل است که مرحوم آقا میرزا جواد آقاملکی تبریزی در مجلسی گفته بود حاج شیخ(موسس حوزه)آدم خوبی است این را به حاج شیخ رسانده بودند از شدت شوق چند بار سؤال کرده بود که آقای تبریزی اینگونه گفت؟!
یکی از عرفا گفته خدایا اگر  سرسوزنی باورم شود که پیشه ام نزد تو پذیرفته است همچون سروی که از صبابه چپ وراست می چمد چنان دست افشانی و پایکوبی کنم که سنگ و گل را از شورم بشورانم و کوه را از رقصم برقصانم !!!در هر حال این دغدغه کل لحظه های زندگی انسان عارف را تحت الشعاع قرار می دهد.
به همین جهت این مطلب باید از مطالبات اصلی سالک سبیل حق در ادعیه و مناجات هاونجواهای او باشد
بخشی از ادعیه معصومین به همین موضوع اختصاص یافته و آنها بهترین تعبیرات را در این باب دارند مثل مناجات امیرالمومنین که:
《لیت شعری اناظرالی فی خلواتی ام معرض عنّی》
خدایا ای کاش می دانستم در گاه خلوت  با چه چشمی به من نگاه می کنی؟ آیا از من راضی هستی یا روی از من بر گردانده ای؟
و مثل نجوای امام سجاد که:
《الهی لک العتبی حتی ترضی》
یعنی خدایا آن قدر از ساحت تو عذر خواهی می کنم تا از من راضی باشی
و سخن آخر اینکه با هرلفظی که از ساحت حق عذر خواهی شود شایسته است بدنبال آن گفته شود
《یا اکرم من اعتذر الیه المسیؤون》
ای خدایی که هیچکس بهتر از او و کریم تر از او عذر به کاران را نمی پذیرد.

چهاردهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»

بزرگترین دغدغه و نگرانی سالک سبیل حق این سوال است که آیا خالق این کائنات از من راضی است؟ او با چه چشمی به من نگاه می کند؟ آیا طومار زندگی من با رضایت او بسته می شود یا با غضب او عمر من به اتمام خواهد رسید؟ (و هرکس با غضب او دنیای خود را عوض کند مخلددر نار خواهد بود.)

تعبیراتی در دعاها مثل (الویل لی ثم الویل لی یا لیت شعری؛ لیت شعری) از معصوم یا تعبیراتی مثل (ولا تهلکنی غما حتی تستجیب لی و  تعرفنی الاجابه فی دعائی)خدایا اگر به ناله هایم جواب ندهی و شیرینی اجابت دعا را به من نچشانی من از غصه می میرم نگذار اینگونه از غم و غصه هلاک بشوم

ناظر باین دغدغه است برای سالک سبیل حق هیچ لذتی بالاتر از این نیست که خداوند او را مورد خطاب قرار دهد که از تو راضی هستم
نقل است که مرحوم آقا میرزا جواد آقاملکی تبریزی در مجلسی گفته بود حاج شیخ(موسس حوزه)آدم خوبی است این را به حاج شیخ رسانده بودند از شدت شوق چند بار سؤال کرده بود که آقای تبریزی اینگونه گفت؟!
یکی از عرفا گفته خدایا اگر  سرسوزنی باورم شود که پیشه ام نزد تو پذیرفته است همچون سروی که از صبابه چپ وراست می چمد چنان دست افشانی و پایکوبی کنم که سنگ و گل را از شورم بشورانم و کوه را از رقصم برقصانم !!!در هر حال این دغدغه کل لحظه های زندگی انسان عارف را تحت الشعاع قرار می دهد.
به همین جهت این مطلب باید از مطالبات اصلی سالک سبیل حق در ادعیه و مناجات هاونجواهای او باشد
بخشی از ادعیه معصومین به همین موضوع اختصاص یافته و آنها بهترین تعبیرات را در این باب دارند مثل مناجات امیرالمومنین که:
《لیت شعری اناظرالی فی خلواتی ام معرض عنّی》
خدایا ای کاش می دانستم در گاه خلوت  با چه چشمی به من نگاه می کنی؟ آیا از من راضی هستی یا روی از من بر گردانده ای؟
و مثل نجوای امام سجاد که:
《الهی لک العتبی حتی ترضی》
یعنی خدایا آن قدر از ساحت تو عذر خواهی می کنم تا از من راضی باشی
و سخن آخر اینکه با هرلفظی که از ساحت حق عذر خواهی شود شایسته است بدنبال آن گفته شود
《یا اکرم من اعتذر الیه المسیؤون》
ای خدایی که هیچکس بهتر از او و کریم تر از او عذر به کاران را نمی پذیرد.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

بزرگترین دغدغه و نگرانی سالک سبیل حق این سوال است که آیا خالق این کائنات از من راضی است؟ او با چه چشمی به من نگاه می کند؟ آیا طومار زندگی من با رضایت او بسته می شود یا با غضب او عمر من به اتمام خواهد رسید؟ (و هرکس با غضب او دنیای خود را عوض کند مخلددر نار خواهد بود.)

تعبیراتی در دعاها مثل (الویل لی ثم الویل لی یا لیت شعری؛ لیت شعری) از معصوم یا تعبیراتی مثل (ولا تهلکنی غما حتی تستجیب لی و  تعرفنی الاجابه فی دعائی)خدایا اگر به ناله هایم جواب ندهی و شیرینی اجابت دعا را به من نچشانی من از غصه می میرم نگذار اینگونه از غم و غصه هلاک بشوم

ناظر باین دغدغه است برای سالک سبیل حق هیچ لذتی بالاتر از این نیست که خداوند او را مورد خطاب قرار دهد که از تو راضی هستم
نقل است که مرحوم آقا میرزا جواد آقاملکی تبریزی در مجلسی گفته بود حاج شیخ(موسس حوزه)آدم خوبی است این را به حاج شیخ رسانده بودند از شدت شوق چند بار سؤال کرده بود که آقای تبریزی اینگونه گفت؟!
یکی از عرفا گفته خدایا اگر  سرسوزنی باورم شود که پیشه ام نزد تو پذیرفته است همچون سروی که از صبابه چپ وراست می چمد چنان دست افشانی و پایکوبی کنم که سنگ و گل را از شورم بشورانم و کوه را از رقصم برقصانم !!!در هر حال این دغدغه کل لحظه های زندگی انسان عارف را تحت الشعاع قرار می دهد.
به همین جهت این مطلب باید از مطالبات اصلی سالک سبیل حق در ادعیه و مناجات هاونجواهای او باشد
بخشی از ادعیه معصومین به همین موضوع اختصاص یافته و آنها بهترین تعبیرات را در این باب دارند مثل مناجات امیرالمومنین که:
《لیت شعری اناظرالی فی خلواتی ام معرض عنّی》
خدایا ای کاش می دانستم در گاه خلوت  با چه چشمی به من نگاه می کنی؟ آیا از من راضی هستی یا روی از من بر گردانده ای؟
و مثل نجوای امام سجاد که:
《الهی لک العتبی حتی ترضی》
یعنی خدایا آن قدر از ساحت تو عذر خواهی می کنم تا از من راضی باشی
و سخن آخر اینکه با هرلفظی که از ساحت حق عذر خواهی شود شایسته است بدنبال آن گفته شود
《یا اکرم من اعتذر الیه المسیؤون》
ای خدایی که هیچکس بهتر از او و کریم تر از او عذر به کاران را نمی پذیرد.

Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap