نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دعا (قسمت شانزدهم)

شانزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»

گاهی شدت عطش سالک به رضای حضرت حق اقتضاءمی کند که در برابر خداوند متعال قسم بخورد او با تمام وجود می خواهد به خداوند ثابت کند که آمنت بک ولو ضربت عنقی به توایمان آورده ام ولوگردنم رابزنی «مستحب است نمازگزاردررکوع گردن خودراکشیده نگه دارد واین جمله رانیت کند» خلاصه اینکه می خواهد باتمام وجوداعلان کندکه خدایادر رکابم تابه رضوان حق برسد قسم خوردن در جایی لازم است که مخاطب در تردید باشد و تردید به خداوند راه ندارد اما عطش به  رضا و عشق به حق با زبان مرسوم قابل ارائه نیست و لذا در ادعیه معصومین قسم به اینکه خدایا(کما اردت ان اکون کنت)مطرح شده است

یعنی خدایا هرچه از من اراده کرده ای من خودم را به آن نقطه رسانده ام یکی از زیباترین ظهور قسم در مناجات تائبین امام سجاد آمده است آنجا که به خداوند عرض می کند:

《الهی هل یرجع العبد الابق الا الی مولاه ام هل یجیره من سخطه احد سواه الهی ان کان الندم علی الذنب توبه فانی و عزتک من النادمین و ان کان الاستغفارمن الخطیئه حطه فانی لک من المستغفرین》

خدایا آیا بنده فراری راهی جز مراجعه به مولای خود دارد؟ خدایا آیا بنده مغضوب مولی را جز مولایش پناه می دهد؟ خدایا اگر پشیمانی بر گناه توبه محسوب شود پس قسم به عزت تو که من از پشمان شوندگان هستم و اگر استغفار از گناهان موجب ریزش گناهان باشد من از مستغفرین هستم

شانزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»

گاهی شدت عطش سالک به رضای حضرت حق اقتضاءمی کند که در برابر خداوند متعال قسم بخورد او با تمام وجود می خواهد به خداوند ثابت کند که آمنت بک ولو ضربت عنقی به توایمان آورده ام ولوگردنم رابزنی «مستحب است نمازگزاردررکوع گردن خودراکشیده نگه دارد واین جمله رانیت کند» خلاصه اینکه می خواهد باتمام وجوداعلان کندکه خدایادر رکابم تابه رضوان حق برسد قسم خوردن در جایی لازم است که مخاطب در تردید باشد و تردید به خداوند راه ندارد اما عطش به  رضا و عشق به حق با زبان مرسوم قابل ارائه نیست و لذا در ادعیه معصومین قسم به اینکه خدایا(کما اردت ان اکون کنت)مطرح شده است

یعنی خدایا هرچه از من اراده کرده ای من خودم را به آن نقطه رسانده ام یکی از زیباترین ظهور قسم در مناجات تائبین امام سجاد آمده است آنجا که به خداوند عرض می کند:

《الهی هل یرجع العبد الابق الا الی مولاه ام هل یجیره من سخطه احد سواه الهی ان کان الندم علی الذنب توبه فانی و عزتک من النادمین و ان کان الاستغفارمن الخطیئه حطه فانی لک من المستغفرین》

خدایا آیا بنده فراری راهی جز مراجعه به مولای خود دارد؟ خدایا آیا بنده مغضوب مولی را جز مولایش پناه می دهد؟ خدایا اگر پشیمانی بر گناه توبه محسوب شود پس قسم به عزت تو که من از پشمان شوندگان هستم و اگر استغفار از گناهان موجب ریزش گناهان باشد من از مستغفرین هستم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

گاهی شدت عطش سالک به رضای حضرت حق اقتضاءمی کند که در برابر خداوند متعال قسم بخورد او با تمام وجود می خواهد به خداوند ثابت کند که آمنت بک ولو ضربت عنقی به توایمان آورده ام ولوگردنم رابزنی «مستحب است نمازگزاردررکوع گردن خودراکشیده نگه دارد واین جمله رانیت کند» خلاصه اینکه می خواهد باتمام وجوداعلان کندکه خدایادر رکابم تابه رضوان حق برسد قسم خوردن در جایی لازم است که مخاطب در تردید باشد و تردید به خداوند راه ندارد اما عطش به  رضا و عشق به حق با زبان مرسوم قابل ارائه نیست و لذا در ادعیه معصومین قسم به اینکه خدایا(کما اردت ان اکون کنت)مطرح شده است

یعنی خدایا هرچه از من اراده کرده ای من خودم را به آن نقطه رسانده ام یکی از زیباترین ظهور قسم در مناجات تائبین امام سجاد آمده است آنجا که به خداوند عرض می کند:

《الهی هل یرجع العبد الابق الا الی مولاه ام هل یجیره من سخطه احد سواه الهی ان کان الندم علی الذنب توبه فانی و عزتک من النادمین و ان کان الاستغفارمن الخطیئه حطه فانی لک من المستغفرین》

خدایا آیا بنده فراری راهی جز مراجعه به مولای خود دارد؟ خدایا آیا بنده مغضوب مولی را جز مولایش پناه می دهد؟ خدایا اگر پشیمانی بر گناه توبه محسوب شود پس قسم به عزت تو که من از پشمان شوندگان هستم و اگر استغفار از گناهان موجب ریزش گناهان باشد من از مستغفرین هستم

Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap