نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دعا (قسمت هفدهم)

هفدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»

اگر زبان ما زبان هدایت و ملهم ماتقوی و توفیق روزانه ما پاک ترین عمل و سهم عمر ما «ورضوان من الله اکبر» و طریقت ما آرمانی ترین طریق و حیات و ممات ما بر پایه« و رضیت لکم الاسلام دینا» باشد تمام خیرات را جمع کرده ایم و دیگر چیزی نمانده است  امام سجاد این شش فضیلت را در دعای خود اینگونه جمع کرده است:
《الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی و وفقنی للتی هی ازکی و استعملنی بما هو ارضی اللهم اسلک بی الطریقه المثلی و اجعلنی علی ملتک اموت واحیی》

هفدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»

اگر زبان ما زبان هدایت و ملهم ماتقوی و توفیق روزانه ما پاک ترین عمل و سهم عمر ما «ورضوان من الله اکبر» و طریقت ما آرمانی ترین طریق و حیات و ممات ما بر پایه« و رضیت لکم الاسلام دینا» باشد تمام خیرات را جمع کرده ایم و دیگر چیزی نمانده است  امام سجاد این شش فضیلت را در دعای خود اینگونه جمع کرده است:
《الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی و وفقنی للتی هی ازکی و استعملنی بما هو ارضی اللهم اسلک بی الطریقه المثلی و اجعلنی علی ملتک اموت واحیی》

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

اگر زبان ما زبان هدایت و ملهم ماتقوی و توفیق روزانه ما پاک ترین عمل و سهم عمر ما «ورضوان من الله اکبر» و طریقت ما آرمانی ترین طریق و حیات و ممات ما بر پایه« و رضیت لکم الاسلام دینا» باشد تمام خیرات را جمع کرده ایم و دیگر چیزی نمانده است  امام سجاد این شش فضیلت را در دعای خود اینگونه جمع کرده است:
《الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی و وفقنی للتی هی ازکی و استعملنی بما هو ارضی اللهم اسلک بی الطریقه المثلی و اجعلنی علی ملتک اموت واحیی》

Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap