نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دعا (قسمت نوزدهم)

نوزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»

یکی از موانع اصلی سلوک و عوامل حبس عنایت و به نتیجه نرسیدن تلاشهای معنوی و عبادی و گاهی از علل مغضوب شدن این است که ما از وظیفه خود غافل می شویم و دقت نمی کنیم که در حال حاضر وظیفه ما چیست. این مساله در موفقیت و مردودیت سالک بسیار بسیار مهم است.
 گاهی وظیفه ما این بوده که نباید از استطاعت عمومی خارج می شدیم .
شاید نباید زائد بر نیاز خود در مسکن ، لباس خودرو و... مصرف می کردیم چون حق فقراء بوده است .
وقتی بحرالعلوم بخاطر عدم توجه به همسایه فقیر مورد توبیخ امام عصر قرار گرفت  عرض کرد اطلاع نداشتم فرمود برای همین توبیخ می کنم و الا اگر اطلاع داشتی و اعتناء نمی کردی از زمره مسلمانها خارج می شدی(نقل بمضمون)
شاید وظیفه ما رفتن به مکه و کربلا نبود،
شاید فامیل بدحال بوده و ما تحقیق نکردیم،
شاید به پول ما اطرافیان ما احتیاج داشتند و ما غافل ماندیم،
 شاید لازم بود که ریاست را به کسی دیگر که از ما افضل بود تحویل می دادیم و نکردیم .
 شاید همه این  حالات امتحان الهی بوده و ما مردود شدیم و به بلای  امتحانات مضلات الفتن( امتحانی که انسان را در نزد خداوند مردود و رو سیاه می کند) مبتلا شدیم.
در چنین حالتی ضمن دقت و وسواسیت و احتیاط تمام در تشخیص وظیفه مداومت بر دو دعا مطلوب است :
دعای اول امام سجاد در صحیفه است:
اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِي بِالْهُدَى، وَ أَلْهِمْنِي التَّقْوَى، وَ وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَرْضَى‏
یعنی :
اى خداوند، زبانم به هدايت بگشاى و پرهيزگارى را به من الهام كن و مرا به هر كارى كه پاكيزه‏تر است توفيق ده و به هر چه خشنودى تو در آن است برگمار(دعای 20)
 و دعای دوم اینکه :
اللّهُمَّ وَفِّقنا لِما تُحبُّه وَ تَرضاهُ وَ جَنِّبنا عَن ما تُبغِضُه وَ تَنهاهُ
 یعنی:
 خدایا ما را به آنچه دوست داری و رضای توست موفق بگردان و ما را از هر آنچه که مبغوض توست و ما را از آن نهی کرده ای دور بفرما

نوزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»

یکی از موانع اصلی سلوک و عوامل حبس عنایت و به نتیجه نرسیدن تلاشهای معنوی و عبادی و گاهی از علل مغضوب شدن این است که ما از وظیفه خود غافل می شویم و دقت نمی کنیم که در حال حاضر وظیفه ما چیست. این مساله در موفقیت و مردودیت سالک بسیار بسیار مهم است.
 گاهی وظیفه ما این بوده که نباید از استطاعت عمومی خارج می شدیم .
شاید نباید زائد بر نیاز خود در مسکن ، لباس خودرو و... مصرف می کردیم چون حق فقراء بوده است .
وقتی بحرالعلوم بخاطر عدم توجه به همسایه فقیر مورد توبیخ امام عصر قرار گرفت  عرض کرد اطلاع نداشتم فرمود برای همین توبیخ می کنم و الا اگر اطلاع داشتی و اعتناء نمی کردی از زمره مسلمانها خارج می شدی(نقل بمضمون)
شاید وظیفه ما رفتن به مکه و کربلا نبود،
شاید فامیل بدحال بوده و ما تحقیق نکردیم،
شاید به پول ما اطرافیان ما احتیاج داشتند و ما غافل ماندیم،
 شاید لازم بود که ریاست را به کسی دیگر که از ما افضل بود تحویل می دادیم و نکردیم .
 شاید همه این  حالات امتحان الهی بوده و ما مردود شدیم و به بلای  امتحانات مضلات الفتن( امتحانی که انسان را در نزد خداوند مردود و رو سیاه می کند) مبتلا شدیم.
در چنین حالتی ضمن دقت و وسواسیت و احتیاط تمام در تشخیص وظیفه مداومت بر دو دعا مطلوب است :
دعای اول امام سجاد در صحیفه است:
اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِي بِالْهُدَى، وَ أَلْهِمْنِي التَّقْوَى، وَ وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَرْضَى‏
یعنی :
اى خداوند، زبانم به هدايت بگشاى و پرهيزگارى را به من الهام كن و مرا به هر كارى كه پاكيزه‏تر است توفيق ده و به هر چه خشنودى تو در آن است برگمار(دعای 20)
 و دعای دوم اینکه :
اللّهُمَّ وَفِّقنا لِما تُحبُّه وَ تَرضاهُ وَ جَنِّبنا عَن ما تُبغِضُه وَ تَنهاهُ
 یعنی:
 خدایا ما را به آنچه دوست داری و رضای توست موفق بگردان و ما را از هر آنچه که مبغوض توست و ما را از آن نهی کرده ای دور بفرما

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

یکی از موانع اصلی سلوک و عوامل حبس عنایت و به نتیجه نرسیدن تلاشهای معنوی و عبادی و گاهی از علل مغضوب شدن این است که ما از وظیفه خود غافل می شویم و دقت نمی کنیم که در حال حاضر وظیفه ما چیست. این مساله در موفقیت و مردودیت سالک بسیار بسیار مهم است.
 گاهی وظیفه ما این بوده که نباید از استطاعت عمومی خارج می شدیم .
شاید نباید زائد بر نیاز خود در مسکن ، لباس خودرو و... مصرف می کردیم چون حق فقراء بوده است .
وقتی بحرالعلوم بخاطر عدم توجه به همسایه فقیر مورد توبیخ امام عصر قرار گرفت  عرض کرد اطلاع نداشتم فرمود برای همین توبیخ می کنم و الا اگر اطلاع داشتی و اعتناء نمی کردی از زمره مسلمانها خارج می شدی(نقل بمضمون)
شاید وظیفه ما رفتن به مکه و کربلا نبود،
شاید فامیل بدحال بوده و ما تحقیق نکردیم،
شاید به پول ما اطرافیان ما احتیاج داشتند و ما غافل ماندیم،
 شاید لازم بود که ریاست را به کسی دیگر که از ما افضل بود تحویل می دادیم و نکردیم .
 شاید همه این  حالات امتحان الهی بوده و ما مردود شدیم و به بلای  امتحانات مضلات الفتن( امتحانی که انسان را در نزد خداوند مردود و رو سیاه می کند) مبتلا شدیم.
در چنین حالتی ضمن دقت و وسواسیت و احتیاط تمام در تشخیص وظیفه مداومت بر دو دعا مطلوب است :
دعای اول امام سجاد در صحیفه است:
اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِي بِالْهُدَى، وَ أَلْهِمْنِي التَّقْوَى، وَ وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَرْضَى‏
یعنی :
اى خداوند، زبانم به هدايت بگشاى و پرهيزگارى را به من الهام كن و مرا به هر كارى كه پاكيزه‏تر است توفيق ده و به هر چه خشنودى تو در آن است برگمار(دعای 20)
 و دعای دوم اینکه :
اللّهُمَّ وَفِّقنا لِما تُحبُّه وَ تَرضاهُ وَ جَنِّبنا عَن ما تُبغِضُه وَ تَنهاهُ
 یعنی:
 خدایا ما را به آنچه دوست داری و رضای توست موفق بگردان و ما را از هر آنچه که مبغوض توست و ما را از آن نهی کرده ای دور بفرما

Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap