نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 شرمندگی امام رضا از گناه شیعیان

امام رضا در مجلسی حضور داشتند. اطلاع دادند یکی از شیعیان شراب خورده است. حضرت با شنیدن این سخن غرق عرق شدند. (تعریق وجه ابی الحسن).
آن مرد، شراب خورده و به جای او امام رضا عرق کرده است. آیا لذّت مقطعی آن هم لذّت حرام، ارزش دارد به خاطر آن، انسان، ولی‌الله الاعظم را خجل و خیس عرق نماید.
«نعوذ بالله من سبات العقل» از خواب و تعطيلى عقل به خدا پناه مى‌بريم.

امام رضا در مجلسی حضور داشتند. اطلاع دادند یکی از شیعیان شراب خورده است. حضرت با شنیدن این سخن غرق عرق شدند. (تعریق وجه ابی الحسن).
آن مرد، شراب خورده و به جای او امام رضا عرق کرده است. آیا لذّت مقطعی آن هم لذّت حرام، ارزش دارد به خاطر آن، انسان، ولی‌الله الاعظم را خجل و خیس عرق نماید.
«نعوذ بالله من سبات العقل» از خواب و تعطيلى عقل به خدا پناه مى‌بريم.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

امام رضا در مجلسی حضور داشتند. اطلاع دادند یکی از شیعیان شراب خورده است. حضرت با شنیدن این سخن غرق عرق شدند. (تعریق وجه ابی الحسن).
آن مرد، شراب خورده و به جای او امام رضا عرق کرده است. آیا لذّت مقطعی آن هم لذّت حرام، ارزش دارد به خاطر آن، انسان، ولی‌الله الاعظم را خجل و خیس عرق نماید.
«نعوذ بالله من سبات العقل» از خواب و تعطيلى عقل به خدا پناه مى‌بريم.

Starts: 11-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap