نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صفویه

حضرت آیه الله سید حاتمی در سفر خود به عراق در سال 1393 به محضر آیه الله سیستانی رسیدند آقای سیستانی فرمودند: 63 سال است در نجف هستم . تمام علماء مدیون سلسله صفویه هستند. اهالی اردبیل نتوانسته اند صفویه را به دنیا معرفی کنند. از خداوند خواسته ام ولو یک روز از عمرم باقی مانده باشد به اردبیل بیایم تا مراقد صفویه را زیارت کنم. تمام احوال جنگ چالدران ،شاه جنگ ایرانیان را مطالعه کرده ام.

به شهداء چالدران عاشق شده ام خیلی دلم می خواهد به زیارت قبر شهداء چالدران بیایم ولی دستم نمی رسد و از همین جا آنها را زیارت می کنم.

 یکی دیگر از علماء بزرگ اردبیل در سال 1389 به محضر ایشان مشرف شده بود. آقا با اشاره به خدمات صفویه سه بار فرمودند:« اگر اردبیل نبود ایران نبود.» این جمله را قبل از ایشان دکتر محیط طباطبایی فرموده است.

حضرت آیه الله سید حاتمی در سفر خود به عراق در سال 1393 به محضر آیه الله سیستانی رسیدند آقای سیستانی فرمودند: 63 سال است در نجف هستم . تمام علماء مدیون سلسله صفویه هستند. اهالی اردبیل نتوانسته اند صفویه را به دنیا معرفی کنند. از خداوند خواسته ام ولو یک روز از عمرم باقی مانده باشد به اردبیل بیایم تا مراقد صفویه را زیارت کنم. تمام احوال جنگ چالدران ،شاه جنگ ایرانیان را مطالعه کرده ام.

به شهداء چالدران عاشق شده ام خیلی دلم می خواهد به زیارت قبر شهداء چالدران بیایم ولی دستم نمی رسد و از همین جا آنها را زیارت می کنم.

 یکی دیگر از علماء بزرگ اردبیل در سال 1389 به محضر ایشان مشرف شده بود. آقا با اشاره به خدمات صفویه سه بار فرمودند:« اگر اردبیل نبود ایران نبود.» این جمله را قبل از ایشان دکتر محیط طباطبایی فرموده است.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

حضرت آیه الله سید حاتمی در سفر خود به عراق در سال 1393 به محضر آیه الله سیستانی رسیدند آقای سیستانی فرمودند: 63 سال است در نجف هستم . تمام علماء مدیون سلسله صفویه هستند. اهالی اردبیل نتوانسته اند صفویه را به دنیا معرفی کنند. از خداوند خواسته ام ولو یک روز از عمرم باقی مانده باشد به اردبیل بیایم تا مراقد صفویه را زیارت کنم. تمام احوال جنگ چالدران ،شاه جنگ ایرانیان را مطالعه کرده ام.

به شهداء چالدران عاشق شده ام خیلی دلم می خواهد به زیارت قبر شهداء چالدران بیایم ولی دستم نمی رسد و از همین جا آنها را زیارت می کنم.

 یکی دیگر از علماء بزرگ اردبیل در سال 1389 به محضر ایشان مشرف شده بود. آقا با اشاره به خدمات صفویه سه بار فرمودند:« اگر اردبیل نبود ایران نبود.» این جمله را قبل از ایشان دکتر محیط طباطبایی فرموده است.

Starts: 03-07-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap