نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 چرا معنویت طلاب و علماء قدیم بیشتر از علماء امروز بود ...

از آقای گلپایگانی سوال کردند چرا معنویت طلاب و علماء قدیم بیشتر از علماء امروز بود با اینکه الان درسهای اخلاق برگزار می شود و آن زمان چنین نبود .

 فرمودند علت این است که علماء بزرگ در مدرسه با طلاب بودند و طلاب به طور روزمره آنها را از نزدیک می دیدند و تحت تأثیر سلوک رفتار و معنویت آنها قرار می گرفتند و برای طلبه ها الگو بودند ولی حالا علماء بزرگ در کنار طلاب نیستند. حضرت حجه الاسلام و المسلمین شیخ عبدالرحیم جعفری می فرمود لازم ترین مسأله در رشد طلاب حضور شخصیتی در مدرسه است که طلاب با دیدن او بگویند من این گونه خواهم شد . حضور چنین اساتیدی تربیت عملی برای طلاب است حرکات و سکنات علمای عامل مثل یک مدرسه آموزنده است یادم نمی رود که زمانی در مدرسه فیضیه برای درس اخلاق حضرت آیه الله اشتهاردی حاضر شدم اما مدرسی که برای این کار آماده شده بود در اثر بارندگی غیر قابل استفاده بود در حالی که سیل شاگردان در برابر مدرس اجتماع کرده بودند وقتی استاد حاضر شدند تشخیص دادند که درس اخلاق باید در یکی از مدرس های دیگر فیضیه برگزار شود آنگاه با دست به یک مدرسی در آن طرف فیضیه اشاره کردند که حضار به آن مدرس تشریف ببرند بعد از رفتن شاگردان استاد معظم به صورت تنها خودشان را به مدرس رساندند و حاضر نشدند جلوی جمعیت حرکت کرده و هیبت تصنعی برای خود درست کنند.

 

آقای سیستانی فرمود آقای حجت اتاقی داشت که درِ آن از شدت فرسودگی ریش ریش شده بود هر چه اصرار کردند آن را عوض نکرد آقای سیستانی با نقل این واقعه فرمودند این نمونه سلف صالح ماست و این روش، روش انبیاء است . ایشان فرمودند خانه ای که من در آن زندگی می کنم ملک من نیست اجاره ای است.

از آقای گلپایگانی سوال کردند چرا معنویت طلاب و علماء قدیم بیشتر از علماء امروز بود با اینکه الان درسهای اخلاق برگزار می شود و آن زمان چنین نبود .

 فرمودند علت این است که علماء بزرگ در مدرسه با طلاب بودند و طلاب به طور روزمره آنها را از نزدیک می دیدند و تحت تأثیر سلوک رفتار و معنویت آنها قرار می گرفتند و برای طلبه ها الگو بودند ولی حالا علماء بزرگ در کنار طلاب نیستند. حضرت حجه الاسلام و المسلمین شیخ عبدالرحیم جعفری می فرمود لازم ترین مسأله در رشد طلاب حضور شخصیتی در مدرسه است که طلاب با دیدن او بگویند من این گونه خواهم شد . حضور چنین اساتیدی تربیت عملی برای طلاب است حرکات و سکنات علمای عامل مثل یک مدرسه آموزنده است یادم نمی رود که زمانی در مدرسه فیضیه برای درس اخلاق حضرت آیه الله اشتهاردی حاضر شدم اما مدرسی که برای این کار آماده شده بود در اثر بارندگی غیر قابل استفاده بود در حالی که سیل شاگردان در برابر مدرس اجتماع کرده بودند وقتی استاد حاضر شدند تشخیص دادند که درس اخلاق باید در یکی از مدرس های دیگر فیضیه برگزار شود آنگاه با دست به یک مدرسی در آن طرف فیضیه اشاره کردند که حضار به آن مدرس تشریف ببرند بعد از رفتن شاگردان استاد معظم به صورت تنها خودشان را به مدرس رساندند و حاضر نشدند جلوی جمعیت حرکت کرده و هیبت تصنعی برای خود درست کنند.

 

آقای سیستانی فرمود آقای حجت اتاقی داشت که درِ آن از شدت فرسودگی ریش ریش شده بود هر چه اصرار کردند آن را عوض نکرد آقای سیستانی با نقل این واقعه فرمودند این نمونه سلف صالح ماست و این روش، روش انبیاء است . ایشان فرمودند خانه ای که من در آن زندگی می کنم ملک من نیست اجاره ای است.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

از آقای گلپایگانی سوال کردند چرا معنویت طلاب و علماء قدیم بیشتر از علماء امروز بود با اینکه الان درسهای اخلاق برگزار می شود و آن زمان چنین نبود .

 فرمودند علت این است که علماء بزرگ در مدرسه با طلاب بودند و طلاب به طور روزمره آنها را از نزدیک می دیدند و تحت تأثیر سلوک رفتار و معنویت آنها قرار می گرفتند و برای طلبه ها الگو بودند ولی حالا علماء بزرگ در کنار طلاب نیستند. حضرت حجه الاسلام و المسلمین شیخ عبدالرحیم جعفری می فرمود لازم ترین مسأله در رشد طلاب حضور شخصیتی در مدرسه است که طلاب با دیدن او بگویند من این گونه خواهم شد . حضور چنین اساتیدی تربیت عملی برای طلاب است حرکات و سکنات علمای عامل مثل یک مدرسه آموزنده است یادم نمی رود که زمانی در مدرسه فیضیه برای درس اخلاق حضرت آیه الله اشتهاردی حاضر شدم اما مدرسی که برای این کار آماده شده بود در اثر بارندگی غیر قابل استفاده بود در حالی که سیل شاگردان در برابر مدرس اجتماع کرده بودند وقتی استاد حاضر شدند تشخیص دادند که درس اخلاق باید در یکی از مدرس های دیگر فیضیه برگزار شود آنگاه با دست به یک مدرسی در آن طرف فیضیه اشاره کردند که حضار به آن مدرس تشریف ببرند بعد از رفتن شاگردان استاد معظم به صورت تنها خودشان را به مدرس رساندند و حاضر نشدند جلوی جمعیت حرکت کرده و هیبت تصنعی برای خود درست کنند.

 

آقای سیستانی فرمود آقای حجت اتاقی داشت که درِ آن از شدت فرسودگی ریش ریش شده بود هر چه اصرار کردند آن را عوض نکرد آقای سیستانی با نقل این واقعه فرمودند این نمونه سلف صالح ماست و این روش، روش انبیاء است . ایشان فرمودند خانه ای که من در آن زندگی می کنم ملک من نیست اجاره ای است.

Starts: 03-07-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap