نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 مولوی مولود معارف اسلامی بوده و این عارف بزرگ نقش ویژه‌ای در ایجاد مکتب و نهضت اخلاقی و تربیتی داشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل٬ آیت‌الله سید حسن عاملی صبح امروز در کنگره بین‌المللی «عرفان در کلام مولانا» که به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد٬ اظهار داشت: دین اسلام بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) نیاز به مرجعیت علمی داشته است که اهل بیت(ع) بعد از پیامبر مرجعیت علمی جامعه بودند.

وی گفت: متأسفانه عدم توجه به مرجعیت اهل بیت(ع) در دوران بعد از رحلت پیامبر (ص) سبب به وجود آمدن هزاران گروه فقهی و انحرافی شده و این موضوع امت اسلام را دچار گمراهی و سردرگمی کرد که تشخیص درست از نادرست برای مردم مشکل شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل افزود: در این شرایط٬ علمایی بودند که اصول و روش دین را به خوبی حفظ کرده و با نقش ویژه خود٬ مکتب و نهضت بزرگ اخلاقی و تربیتی ایجاد کنند که در این میان نقش مولانا بسیار پررنگ است.

عاملی با اشاره به ویژگی های عارف بزرگ٬ مولانا تصریح کرد: مولوی تسلط بسیار کاملی بر قرآن٬ احادیث اسلامی و روایت‌های اهل بیت(ع) داشت که در واقع مولوی٬ مولود معارف اسلامی است که پرورش چنین افرادی نیز به در آغوش اسلام صورت گرفت.

وی بیان کرد: مولوی توسط استادی بزرگوار٬ یعنی شمس تبریزی پرورش یافته و در اعتقادات وی٬ استاد اکسیری است که بدون وجودش٬ موفقیتی حاصل نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: سبک اشعار مولوی سبک خراسانی بوده که سرشار از عشق است و امروز بعد از گذشت 800 سال  هنوز هم آثار مولانا از پرفروش ترین کتاب ها در تمامی جهان به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکایی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل٬ آیت‌الله سید حسن عاملی صبح امروز در کنگره بین‌المللی «عرفان در کلام مولانا» که به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد٬ اظهار داشت: دین اسلام بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) نیاز به مرجعیت علمی داشته است که اهل بیت(ع) بعد از پیامبر مرجعیت علمی جامعه بودند.

وی گفت: متأسفانه عدم توجه به مرجعیت اهل بیت(ع) در دوران بعد از رحلت پیامبر (ص) سبب به وجود آمدن هزاران گروه فقهی و انحرافی شده و این موضوع امت اسلام را دچار گمراهی و سردرگمی کرد که تشخیص درست از نادرست برای مردم مشکل شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل افزود: در این شرایط٬ علمایی بودند که اصول و روش دین را به خوبی حفظ کرده و با نقش ویژه خود٬ مکتب و نهضت بزرگ اخلاقی و تربیتی ایجاد کنند که در این میان نقش مولانا بسیار پررنگ است.

عاملی با اشاره به ویژگی های عارف بزرگ٬ مولانا تصریح کرد: مولوی تسلط بسیار کاملی بر قرآن٬ احادیث اسلامی و روایت‌های اهل بیت(ع) داشت که در واقع مولوی٬ مولود معارف اسلامی است که پرورش چنین افرادی نیز به در آغوش اسلام صورت گرفت.

وی بیان کرد: مولوی توسط استادی بزرگوار٬ یعنی شمس تبریزی پرورش یافته و در اعتقادات وی٬ استاد اکسیری است که بدون وجودش٬ موفقیتی حاصل نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: سبک اشعار مولوی سبک خراسانی بوده که سرشار از عشق است و امروز بعد از گذشت 800 سال  هنوز هم آثار مولانا از پرفروش ترین کتاب ها در تمامی جهان به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکایی است.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل٬ آیت‌الله سید حسن عاملی صبح امروز در کنگره بین‌المللی «عرفان در کلام مولانا» که به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد٬ اظهار داشت: دین اسلام بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) نیاز به مرجعیت علمی داشته است که اهل بیت(ع) بعد از پیامبر مرجعیت علمی جامعه بودند.

وی گفت: متأسفانه عدم توجه به مرجعیت اهل بیت(ع) در دوران بعد از رحلت پیامبر (ص) سبب به وجود آمدن هزاران گروه فقهی و انحرافی شده و این موضوع امت اسلام را دچار گمراهی و سردرگمی کرد که تشخیص درست از نادرست برای مردم مشکل شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل افزود: در این شرایط٬ علمایی بودند که اصول و روش دین را به خوبی حفظ کرده و با نقش ویژه خود٬ مکتب و نهضت بزرگ اخلاقی و تربیتی ایجاد کنند که در این میان نقش مولانا بسیار پررنگ است.

عاملی با اشاره به ویژگی های عارف بزرگ٬ مولانا تصریح کرد: مولوی تسلط بسیار کاملی بر قرآن٬ احادیث اسلامی و روایت‌های اهل بیت(ع) داشت که در واقع مولوی٬ مولود معارف اسلامی است که پرورش چنین افرادی نیز به در آغوش اسلام صورت گرفت.

وی بیان کرد: مولوی توسط استادی بزرگوار٬ یعنی شمس تبریزی پرورش یافته و در اعتقادات وی٬ استاد اکسیری است که بدون وجودش٬ موفقیتی حاصل نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: سبک اشعار مولوی سبک خراسانی بوده که سرشار از عشق است و امروز بعد از گذشت 800 سال  هنوز هم آثار مولانا از پرفروش ترین کتاب ها در تمامی جهان به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکایی است.

Starts: 04-16-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap