نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 نامه سرگشاده نماینده ولی فقیه در استان اردبیل حضرت آیت الله عاملی به معاون اول رییس جمهور دکتر جهانگیری در خصوص اثر بسیار نفیس باستانی " شهر یری "

محضر مبارک معاون اول رئیس جمهور
جناب آقای دکتر جهانگیری دام عزه العالی
حمداً و صلاهً و تحیهً و سلاماً
احتراماً و رجاءً
همانطوریکه استحضار دارید ،سرزمین ایران از معدود مناطق جهان است که بسیاری از وقایع تاریخ ساز ونقاط عطف تحولات زندگی بشر در آن اتفاق افتاده است شواهد این جریان بزرگ،در گوشه وکنار این پهنه جغرافیایی مهم، به نسل ما رسیده وامروز در قالب محوطه های باستانی وآثار تاریخی طبقه بندی می شوند.
هنر،فن آوری ،نبوغ،نوآوری،ابتکار وخلاقیتی که در خلق وایجاد این آثار بکار رفته ،نشانگر احاطه واشراف نیاکان هوشمند ما،به وجوه گوناگون دانش وهنر بشری در طول تاریخ است . ایران شاید یگانه کشور جهان باشد که از دوازده هزار سال پیش تاکنون ، از یک استمرار فرهنگی زنده ،پویا وخلاق سود برده وبا جرأت می توان گفت ،این جریان فرهنگی حداقل از سه هزار سال پیش بدون انقطاع ادامه داشته است وبا بهره گیری از ظرفیت های همین جریان فرهنگی است که نیاکان ما توانسته اند آثاری بدیع ویگانه، در مقیاس جهانی برای ما به یادگار بگذارند وبا استناد به همین آثار بی همتاست که ایران عزیز یکی از ده کشور نخست جهان با ظرفیت های بسیار بالا برای گردشگران فرهنگی است.
با عنایت به ظرفیت عظیم این حوزه در باز آفرینی واستحکام هویت ملی ،توسعه همدلی وهم آوایی اقوام ایرانی، تأمین زمینه های رشد اقتصادی وافزایش ثروت ملی ایرانیان ،توجه ویژه به حفاظت واحیاء یادگارهای تاریخی ،فرهنگی کشور کاملاً بدیهی وضروری است.
ولی در کمال حیرت وتأسف، آثار متعدد تاریخی این منطقه که با تلاش پژوهشگران از طریق
کاوش های باستان شناسی از دل خاک بیرون آمده اند، بدلیل کمبود اعتبارات در معرض آسیب های محیطی قرار گرفته وموجبات نگرانی فرهنگ دوستان را فراهم نموده اند.
از جمله این آثار شگرف وبی نظیر،محوطه« شهریری» در مشکین شهر است که با وسعتی بالغ بر چهارصد هکتار ،آثار ارزشمندی از هفت هزار سال تاریخ تحولات این سرزمین را در دل خود جای داده است.
محوطه ای با قابلیت تبدیل شدن به بزرگترین «سایت موزه» ایران که در صورت تأمین وتخصیص حدودیک میلیارد تومان در سال، قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی را خواهد داشت اما در طول ده سال از 85 تا 95 کمتر از دویست میلیون اعتبار ملی و46 میلیون اعتبار استانی گرفته ،رقمی که حتی کفاف هزینه نگهبانی آن را نیز نمی کند.
اگر برای کاوش وپژوهش در آثار ونفایس پیشینیان اهتمامی نیست ، تدبیری بیندیشیم تا با صیانت از تطاول ایام ، دست کم به تعدی وتفریط هم متهم نشویم.
اینک باستظهار سوابق مراحمی که از شخص حضرتعالی وجود دارد،صدور اوامر مقتضی ،جداً وعاجلاً متوقع است.
سید حسن عاملی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل
و نماینده مردم شریف استان در مجلس خبرگان رهبری

رونوشت جهت اطلاع وپیگیری :
1-معاون محترم رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی کشور
2-استاندار محترم اردبیل
3-مدیرکل محترم میراث فرهنگی استان
4-نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی

محضر مبارک معاون اول رئیس جمهور
جناب آقای دکتر جهانگیری دام عزه العالی
حمداً و صلاهً و تحیهً و سلاماً
احتراماً و رجاءً
همانطوریکه استحضار دارید ،سرزمین ایران از معدود مناطق جهان است که بسیاری از وقایع تاریخ ساز ونقاط عطف تحولات زندگی بشر در آن اتفاق افتاده است شواهد این جریان بزرگ،در گوشه وکنار این پهنه جغرافیایی مهم، به نسل ما رسیده وامروز در قالب محوطه های باستانی وآثار تاریخی طبقه بندی می شوند.
هنر،فن آوری ،نبوغ،نوآوری،ابتکار وخلاقیتی که در خلق وایجاد این آثار بکار رفته ،نشانگر احاطه واشراف نیاکان هوشمند ما،به وجوه گوناگون دانش وهنر بشری در طول تاریخ است . ایران شاید یگانه کشور جهان باشد که از دوازده هزار سال پیش تاکنون ، از یک استمرار فرهنگی زنده ،پویا وخلاق سود برده وبا جرأت می توان گفت ،این جریان فرهنگی حداقل از سه هزار سال پیش بدون انقطاع ادامه داشته است وبا بهره گیری از ظرفیت های همین جریان فرهنگی است که نیاکان ما توانسته اند آثاری بدیع ویگانه، در مقیاس جهانی برای ما به یادگار بگذارند وبا استناد به همین آثار بی همتاست که ایران عزیز یکی از ده کشور نخست جهان با ظرفیت های بسیار بالا برای گردشگران فرهنگی است.
با عنایت به ظرفیت عظیم این حوزه در باز آفرینی واستحکام هویت ملی ،توسعه همدلی وهم آوایی اقوام ایرانی، تأمین زمینه های رشد اقتصادی وافزایش ثروت ملی ایرانیان ،توجه ویژه به حفاظت واحیاء یادگارهای تاریخی ،فرهنگی کشور کاملاً بدیهی وضروری است.
ولی در کمال حیرت وتأسف، آثار متعدد تاریخی این منطقه که با تلاش پژوهشگران از طریق
کاوش های باستان شناسی از دل خاک بیرون آمده اند، بدلیل کمبود اعتبارات در معرض آسیب های محیطی قرار گرفته وموجبات نگرانی فرهنگ دوستان را فراهم نموده اند.
از جمله این آثار شگرف وبی نظیر،محوطه« شهریری» در مشکین شهر است که با وسعتی بالغ بر چهارصد هکتار ،آثار ارزشمندی از هفت هزار سال تاریخ تحولات این سرزمین را در دل خود جای داده است.
محوطه ای با قابلیت تبدیل شدن به بزرگترین «سایت موزه» ایران که در صورت تأمین وتخصیص حدودیک میلیارد تومان در سال، قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی را خواهد داشت اما در طول ده سال از 85 تا 95 کمتر از دویست میلیون اعتبار ملی و46 میلیون اعتبار استانی گرفته ،رقمی که حتی کفاف هزینه نگهبانی آن را نیز نمی کند.
اگر برای کاوش وپژوهش در آثار ونفایس پیشینیان اهتمامی نیست ، تدبیری بیندیشیم تا با صیانت از تطاول ایام ، دست کم به تعدی وتفریط هم متهم نشویم.
اینک باستظهار سوابق مراحمی که از شخص حضرتعالی وجود دارد،صدور اوامر مقتضی ،جداً وعاجلاً متوقع است.
سید حسن عاملی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل
و نماینده مردم شریف استان در مجلس خبرگان رهبری

رونوشت جهت اطلاع وپیگیری :
1-معاون محترم رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی کشور
2-استاندار محترم اردبیل
3-مدیرکل محترم میراث فرهنگی استان
4-نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

محضر مبارک معاون اول رئیس جمهور
جناب آقای دکتر جهانگیری دام عزه العالی
حمداً و صلاهً و تحیهً و سلاماً
احتراماً و رجاءً
همانطوریکه استحضار دارید ،سرزمین ایران از معدود مناطق جهان است که بسیاری از وقایع تاریخ ساز ونقاط عطف تحولات زندگی بشر در آن اتفاق افتاده است شواهد این جریان بزرگ،در گوشه وکنار این پهنه جغرافیایی مهم، به نسل ما رسیده وامروز در قالب محوطه های باستانی وآثار تاریخی طبقه بندی می شوند.
هنر،فن آوری ،نبوغ،نوآوری،ابتکار وخلاقیتی که در خلق وایجاد این آثار بکار رفته ،نشانگر احاطه واشراف نیاکان هوشمند ما،به وجوه گوناگون دانش وهنر بشری در طول تاریخ است . ایران شاید یگانه کشور جهان باشد که از دوازده هزار سال پیش تاکنون ، از یک استمرار فرهنگی زنده ،پویا وخلاق سود برده وبا جرأت می توان گفت ،این جریان فرهنگی حداقل از سه هزار سال پیش بدون انقطاع ادامه داشته است وبا بهره گیری از ظرفیت های همین جریان فرهنگی است که نیاکان ما توانسته اند آثاری بدیع ویگانه، در مقیاس جهانی برای ما به یادگار بگذارند وبا استناد به همین آثار بی همتاست که ایران عزیز یکی از ده کشور نخست جهان با ظرفیت های بسیار بالا برای گردشگران فرهنگی است.
با عنایت به ظرفیت عظیم این حوزه در باز آفرینی واستحکام هویت ملی ،توسعه همدلی وهم آوایی اقوام ایرانی، تأمین زمینه های رشد اقتصادی وافزایش ثروت ملی ایرانیان ،توجه ویژه به حفاظت واحیاء یادگارهای تاریخی ،فرهنگی کشور کاملاً بدیهی وضروری است.
ولی در کمال حیرت وتأسف، آثار متعدد تاریخی این منطقه که با تلاش پژوهشگران از طریق
کاوش های باستان شناسی از دل خاک بیرون آمده اند، بدلیل کمبود اعتبارات در معرض آسیب های محیطی قرار گرفته وموجبات نگرانی فرهنگ دوستان را فراهم نموده اند.
از جمله این آثار شگرف وبی نظیر،محوطه« شهریری» در مشکین شهر است که با وسعتی بالغ بر چهارصد هکتار ،آثار ارزشمندی از هفت هزار سال تاریخ تحولات این سرزمین را در دل خود جای داده است.
محوطه ای با قابلیت تبدیل شدن به بزرگترین «سایت موزه» ایران که در صورت تأمین وتخصیص حدودیک میلیارد تومان در سال، قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی را خواهد داشت اما در طول ده سال از 85 تا 95 کمتر از دویست میلیون اعتبار ملی و46 میلیون اعتبار استانی گرفته ،رقمی که حتی کفاف هزینه نگهبانی آن را نیز نمی کند.
اگر برای کاوش وپژوهش در آثار ونفایس پیشینیان اهتمامی نیست ، تدبیری بیندیشیم تا با صیانت از تطاول ایام ، دست کم به تعدی وتفریط هم متهم نشویم.
اینک باستظهار سوابق مراحمی که از شخص حضرتعالی وجود دارد،صدور اوامر مقتضی ،جداً وعاجلاً متوقع است.
سید حسن عاملی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل
و نماینده مردم شریف استان در مجلس خبرگان رهبری

رونوشت جهت اطلاع وپیگیری :
1-معاون محترم رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی کشور
2-استاندار محترم اردبیل
3-مدیرکل محترم میراث فرهنگی استان
4-نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی

Starts: 04-30-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap