نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس پاسخ به اقدامات اخیر نتانیاهو و ترامپ است

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: اراده ملت ایران نخواهد شکست و حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس نتیجه و پاسخ به اقدامات اخیر نتانیاهو و ترامپ است.

آیت‌الله سید حسن عاملی اظهار داشت: خوشبختانه این اجتماع عظیم نشان داد که اگر غیرت ملی و شخصیت حماسی ملت ایران را کسی مورد هدف قرار دهد چه نتیجه‌ای دارد؛ خیال دشمنان بر این بود که با تضعیف ملت ما اراده و عزت آن را می‌توان شکست ولی خلاف آن را دیدند.

وی افزود: حضور این جمعیت عظیم نشان داد که نتیجه جسارت و اهانت دشمنان به مسلمانان و اسلام جز خواری و ذلت خود آنان نخواهد بود و انتقال پایتخت آمریکا به قدس و قدس را پایتخت اسرائیل اعلام کردن این حقیقت را به ملت ایران به اثبات رساند که اهداف واقعی دشمنان فقط نابودی اسلام است و هر چقدر ما مسلمانان اعتراض نکنیم دشمنان یک قدم به سمت جلو می‌روند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: هیچ فردی حتی اگر مسلمان نباشد نمی‌تواند در مقابل ظلم و ستم دشمنان ساکت بماند جنایتی که در فلسطین انجام یافته تاریخی‌ترین جنایت است که به عینه دیده شده و ملت ایران از این حقیقت باخبر هستند و می‌دانند در قبال این حرکت وظیفه دینی و ملی دارند و باید با حضور حماسی خود در راهپیمایی عظیم روز قدس دشمنان را سر جای خود بنشانند و اعتراض خود را نشان دهند.

آیت الله سید حسن عاملی بیان کرد: امروز پیام بزرگی را با حضور ملت ایران می‌توان به طور کامل لمس کرد که هیچ وقت نمی‌توان با آرمان‌ها و اعتقادات مسلمانان بازی کرد، ظلم و ستم را به فراتر از حد رساند، مرزها را شکست و حاکمیت ملی را نمی‌توان کنار کشید.

وی اظهار کرد: به مسلمانان دنیا افتخار می‌کنیم که این چنین حضور گسترده و باشکوهی را در مقابل دشمنان به نمایش گذاشتند و به همین دلیل است که دشمنان از مسلمانان متنفرند و می‌خواهند از مسلمانان انتقام بگیرند، چرا که ما را تهدید برای خود می‌دانند که در مقابل ظلم و ستم لحظه‌ای کوتاه نمی‌آییم بلکه اعتراض خود را در مقابل استکبار جهانی با تمام وجود فریاد می‌زنیم.

آیت الله سید حسن عاملی تصریح کرد: اراده ملت ایران نخواهد شکست و این حضور گسترده و اجتماع نمود کامل این امر است که نتیجه سخنان و اقدامات اخیر نتانیاهو و ترامپ بود حضور عظیمی که متفاوت‌تر و پرشورتر از سال‌های گذشته به کوری چشم دشمنان به نمایش درآمد.


نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: اراده ملت ایران نخواهد شکست و حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس نتیجه و پاسخ به اقدامات اخیر نتانیاهو و ترامپ است.

آیت‌الله سید حسن عاملی اظهار داشت: خوشبختانه این اجتماع عظیم نشان داد که اگر غیرت ملی و شخصیت حماسی ملت ایران را کسی مورد هدف قرار دهد چه نتیجه‌ای دارد؛ خیال دشمنان بر این بود که با تضعیف ملت ما اراده و عزت آن را می‌توان شکست ولی خلاف آن را دیدند.

وی افزود: حضور این جمعیت عظیم نشان داد که نتیجه جسارت و اهانت دشمنان به مسلمانان و اسلام جز خواری و ذلت خود آنان نخواهد بود و انتقال پایتخت آمریکا به قدس و قدس را پایتخت اسرائیل اعلام کردن این حقیقت را به ملت ایران به اثبات رساند که اهداف واقعی دشمنان فقط نابودی اسلام است و هر چقدر ما مسلمانان اعتراض نکنیم دشمنان یک قدم به سمت جلو می‌روند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: هیچ فردی حتی اگر مسلمان نباشد نمی‌تواند در مقابل ظلم و ستم دشمنان ساکت بماند جنایتی که در فلسطین انجام یافته تاریخی‌ترین جنایت است که به عینه دیده شده و ملت ایران از این حقیقت باخبر هستند و می‌دانند در قبال این حرکت وظیفه دینی و ملی دارند و باید با حضور حماسی خود در راهپیمایی عظیم روز قدس دشمنان را سر جای خود بنشانند و اعتراض خود را نشان دهند.

آیت الله سید حسن عاملی بیان کرد: امروز پیام بزرگی را با حضور ملت ایران می‌توان به طور کامل لمس کرد که هیچ وقت نمی‌توان با آرمان‌ها و اعتقادات مسلمانان بازی کرد، ظلم و ستم را به فراتر از حد رساند، مرزها را شکست و حاکمیت ملی را نمی‌توان کنار کشید.

وی اظهار کرد: به مسلمانان دنیا افتخار می‌کنیم که این چنین حضور گسترده و باشکوهی را در مقابل دشمنان به نمایش گذاشتند و به همین دلیل است که دشمنان از مسلمانان متنفرند و می‌خواهند از مسلمانان انتقام بگیرند، چرا که ما را تهدید برای خود می‌دانند که در مقابل ظلم و ستم لحظه‌ای کوتاه نمی‌آییم بلکه اعتراض خود را در مقابل استکبار جهانی با تمام وجود فریاد می‌زنیم.

آیت الله سید حسن عاملی تصریح کرد: اراده ملت ایران نخواهد شکست و این حضور گسترده و اجتماع نمود کامل این امر است که نتیجه سخنان و اقدامات اخیر نتانیاهو و ترامپ بود حضور عظیمی که متفاوت‌تر و پرشورتر از سال‌های گذشته به کوری چشم دشمنان به نمایش درآمد.


مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سید حسن عاملی اظهار داشت: خوشبختانه این اجتماع عظیم نشان داد که اگر غیرت ملی و شخصیت حماسی ملت ایران را کسی مورد هدف قرار دهد چه نتیجه‌ای دارد؛ خیال دشمنان بر این بود که با تضعیف ملت ما اراده و عزت آن را می‌توان شکست ولی خلاف آن را دیدند.

وی افزود: حضور این جمعیت عظیم نشان داد که نتیجه جسارت و اهانت دشمنان به مسلمانان و اسلام جز خواری و ذلت خود آنان نخواهد بود و انتقال پایتخت آمریکا به قدس و قدس را پایتخت اسرائیل اعلام کردن این حقیقت را به ملت ایران به اثبات رساند که اهداف واقعی دشمنان فقط نابودی اسلام است و هر چقدر ما مسلمانان اعتراض نکنیم دشمنان یک قدم به سمت جلو می‌روند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: هیچ فردی حتی اگر مسلمان نباشد نمی‌تواند در مقابل ظلم و ستم دشمنان ساکت بماند جنایتی که در فلسطین انجام یافته تاریخی‌ترین جنایت است که به عینه دیده شده و ملت ایران از این حقیقت باخبر هستند و می‌دانند در قبال این حرکت وظیفه دینی و ملی دارند و باید با حضور حماسی خود در راهپیمایی عظیم روز قدس دشمنان را سر جای خود بنشانند و اعتراض خود را نشان دهند.

آیت الله سید حسن عاملی بیان کرد: امروز پیام بزرگی را با حضور ملت ایران می‌توان به طور کامل لمس کرد که هیچ وقت نمی‌توان با آرمان‌ها و اعتقادات مسلمانان بازی کرد، ظلم و ستم را به فراتر از حد رساند، مرزها را شکست و حاکمیت ملی را نمی‌توان کنار کشید.

وی اظهار کرد: به مسلمانان دنیا افتخار می‌کنیم که این چنین حضور گسترده و باشکوهی را در مقابل دشمنان به نمایش گذاشتند و به همین دلیل است که دشمنان از مسلمانان متنفرند و می‌خواهند از مسلمانان انتقام بگیرند، چرا که ما را تهدید برای خود می‌دانند که در مقابل ظلم و ستم لحظه‌ای کوتاه نمی‌آییم بلکه اعتراض خود را در مقابل استکبار جهانی با تمام وجود فریاد می‌زنیم.

آیت الله سید حسن عاملی تصریح کرد: اراده ملت ایران نخواهد شکست و این حضور گسترده و اجتماع نمود کامل این امر است که نتیجه سخنان و اقدامات اخیر نتانیاهو و ترامپ بود حضور عظیمی که متفاوت‌تر و پرشورتر از سال‌های گذشته به کوری چشم دشمنان به نمایش درآمد.


Starts: 06-09-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap