نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت خطبه روزعیدسعیدفطرتوسط حضرت آیت الله عاملی1397

صوت خطبه روزعیدسعیدفطرتوسط حضرت آیت الله عاملی1397

صوت خطبه روزعیدسعیدفطرتوسط حضرت آیت الله عاملی1397

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت خطبه روزعیدسعیدفطرتوسط حضرت آیت الله عاملی1397

Starts: 06-16-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap