نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 امام جمعه اردبیل:

 هیبت استاد نسبت به دانشجو بیشتر از پدر و مادر است

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه هیبت استاد نسبت به دانشجو بیشتر از پدر و مادر است، گفت: شهدا بزرگترین الگو برای اعتلای کشور هستند.

آیت الله سیدحسن عاملی در جلسه درس اخلاق دانشگاهیان استان اردبیل به مناسبت چهارمین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه ما در کنار سفره شرف و عزت شهدا نشسته‌ایم، اظهار داشت: شهدا زمانی به داد کشور و ملت رسیدند و در برابر یک قدرت اهریمنی که ملت را در نهایت حصار قرار داده بودند، با کمال شرف از کشور دفاع کردند.

وی با بیان اینکه بنای یادبود شهدا بنای یادبود حماسه ها، ایثار و فداکاری ها است، افزود: ما به این ثروت نیاز داریم؛ چراکه روزگار ما روزگار شبهه است و به همه چیز از جمله آثاری که برای شهدا درست می‌شود، ایجاد شبهه کرده‌اند.

عاملی تصریح کرد: دشمنان شبهه ای وارد کرده اند که کشورهای پیشرفته آثار جنگ را از بین می‌برند، ولی این شبهه از اساس غلط است؛ برای مثال در کشور روسیه، موزه جنگ این کشور بزرگترین موزه جنگ دنیا است و تمام آثار جنگ را در آن حفظ کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه ما شهدا بزرگترین الگو برای اعتلای کشور هستند، تاکید کرد: هشت سال دفاع مقدس شناسنامه، معرف و نبوغ نسل بزرگ ایران اسلامی است.

عاملی گفت: ما نیازمند یک سفر معنوی هستیم تا نسل جدید در آن سفر معنوی با حماسه ها، رشادت ها و تدبیرها آشنا شوند و این صیانت بزرگی برای کشور ما است.

امام جمعه اردبیل اظهار کرد: بنای بسیار فاخر و مقدسی در مزار قدسی شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی احداث شود.

وی با بیان اینکه هیبت استاد نسبت به دانشجو بیشتر از پدر و مادر است، افزود: یک کلمه از استاد زندگی دانشجو را متحول می‌کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل با بیان اینکه یکی از اختلافات ما با تمدن غرب در کمال‌ گرایی و سوق به انسان کامل شدن است، افزود: حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که زمانی خواهد رسید که مردم به جای امر به معروف، امر به منکر و به جای نهی از منکر نهی از معروف خواهند کرد.

عاملی بیان کرد: کامل شدن انسان دارای نشانه هایی از جمله اوج عبودیت، سیر نشدن از عبودیت، توحید، فرار از تشخص، بی قراری یکه خوار نبودن وظیفه خود را انجام دادن و حریص در هدایت انسان ها شدن است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه هیبت استاد نسبت به دانشجو بیشتر از پدر و مادر است، گفت: شهدا بزرگترین الگو برای اعتلای کشور هستند.

آیت الله سیدحسن عاملی در جلسه درس اخلاق دانشگاهیان استان اردبیل به مناسبت چهارمین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه ما در کنار سفره شرف و عزت شهدا نشسته‌ایم، اظهار داشت: شهدا زمانی به داد کشور و ملت رسیدند و در برابر یک قدرت اهریمنی که ملت را در نهایت حصار قرار داده بودند، با کمال شرف از کشور دفاع کردند.

وی با بیان اینکه بنای یادبود شهدا بنای یادبود حماسه ها، ایثار و فداکاری ها است، افزود: ما به این ثروت نیاز داریم؛ چراکه روزگار ما روزگار شبهه است و به همه چیز از جمله آثاری که برای شهدا درست می‌شود، ایجاد شبهه کرده‌اند.

عاملی تصریح کرد: دشمنان شبهه ای وارد کرده اند که کشورهای پیشرفته آثار جنگ را از بین می‌برند، ولی این شبهه از اساس غلط است؛ برای مثال در کشور روسیه، موزه جنگ این کشور بزرگترین موزه جنگ دنیا است و تمام آثار جنگ را در آن حفظ کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه ما شهدا بزرگترین الگو برای اعتلای کشور هستند، تاکید کرد: هشت سال دفاع مقدس شناسنامه، معرف و نبوغ نسل بزرگ ایران اسلامی است.

عاملی گفت: ما نیازمند یک سفر معنوی هستیم تا نسل جدید در آن سفر معنوی با حماسه ها، رشادت ها و تدبیرها آشنا شوند و این صیانت بزرگی برای کشور ما است.

امام جمعه اردبیل اظهار کرد: بنای بسیار فاخر و مقدسی در مزار قدسی شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی احداث شود.

وی با بیان اینکه هیبت استاد نسبت به دانشجو بیشتر از پدر و مادر است، افزود: یک کلمه از استاد زندگی دانشجو را متحول می‌کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل با بیان اینکه یکی از اختلافات ما با تمدن غرب در کمال‌ گرایی و سوق به انسان کامل شدن است، افزود: حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که زمانی خواهد رسید که مردم به جای امر به معروف، امر به منکر و به جای نهی از منکر نهی از معروف خواهند کرد.

عاملی بیان کرد: کامل شدن انسان دارای نشانه هایی از جمله اوج عبودیت، سیر نشدن از عبودیت، توحید، فرار از تشخص، بی قراری یکه خوار نبودن وظیفه خود را انجام دادن و حریص در هدایت انسان ها شدن است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت الله سیدحسن عاملی در جلسه درس اخلاق دانشگاهیان استان اردبیل به مناسبت چهارمین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه ما در کنار سفره شرف و عزت شهدا نشسته‌ایم، اظهار داشت: شهدا زمانی به داد کشور و ملت رسیدند و در برابر یک قدرت اهریمنی که ملت را در نهایت حصار قرار داده بودند، با کمال شرف از کشور دفاع کردند.

وی با بیان اینکه بنای یادبود شهدا بنای یادبود حماسه ها، ایثار و فداکاری ها است، افزود: ما به این ثروت نیاز داریم؛ چراکه روزگار ما روزگار شبهه است و به همه چیز از جمله آثاری که برای شهدا درست می‌شود، ایجاد شبهه کرده‌اند.

عاملی تصریح کرد: دشمنان شبهه ای وارد کرده اند که کشورهای پیشرفته آثار جنگ را از بین می‌برند، ولی این شبهه از اساس غلط است؛ برای مثال در کشور روسیه، موزه جنگ این کشور بزرگترین موزه جنگ دنیا است و تمام آثار جنگ را در آن حفظ کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه ما شهدا بزرگترین الگو برای اعتلای کشور هستند، تاکید کرد: هشت سال دفاع مقدس شناسنامه، معرف و نبوغ نسل بزرگ ایران اسلامی است.

عاملی گفت: ما نیازمند یک سفر معنوی هستیم تا نسل جدید در آن سفر معنوی با حماسه ها، رشادت ها و تدبیرها آشنا شوند و این صیانت بزرگی برای کشور ما است.

امام جمعه اردبیل اظهار کرد: بنای بسیار فاخر و مقدسی در مزار قدسی شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی احداث شود.

وی با بیان اینکه هیبت استاد نسبت به دانشجو بیشتر از پدر و مادر است، افزود: یک کلمه از استاد زندگی دانشجو را متحول می‌کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل با بیان اینکه یکی از اختلافات ما با تمدن غرب در کمال‌ گرایی و سوق به انسان کامل شدن است، افزود: حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که زمانی خواهد رسید که مردم به جای امر به معروف، امر به منکر و به جای نهی از منکر نهی از معروف خواهند کرد.

عاملی بیان کرد: کامل شدن انسان دارای نشانه هایی از جمله اوج عبودیت، سیر نشدن از عبودیت، توحید، فرار از تشخص، بی قراری یکه خوار نبودن وظیفه خود را انجام دادن و حریص در هدایت انسان ها شدن است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

Starts: 11-13-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap