نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 امام جمعه اردبیل:

 جامعه آرمانی با مکتبهای قرآنی به وجود می آید

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: جامعه آرمانی با حد اعلی رساندن مکتبهای قرآنی به وجود می آید که تربیت نیروهای انسانی متعهد در این زمینه از محورهای اساسی محسوب میشود.

آیت‌الله سید حسن عاملی در بازدید از مؤسسه قرآنی نورمبین اردبیل اظهار داشت: جامعه آرمانی با حد اعلی رساندن مکتب‌های قرآنی به وجود می‌آید که تربیت نیروهای انسانی متعهد در این زمینه از محورهای اساسی محسوب می‌شود و در این زمینه باید برنامه‌ریزی‌های مناسبی داشته باشیم.

وی بیان کرد: تربیت نسل جدید با آموزه‌های دینی و قرآنی یک اولویت اساسی و ضروری در جامعه است چرا که رسیدن به معنویت و قدسیت در جامعه نیازمند ترویج باحث هدایتی و تربیت نخبگان قرآنی در جامعه است که اهمیت به این موضوع در جامعه به عنوان یک اولویت اساسی و مهم باید مبنای کار قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به اهمیت حمایت از موسسات قرآنی در استان نیز گفت: در این زمینه نیز نباید هیچ کوتاهی انجام داده شود چرا که اهمیت به توسعه برنامه‌های قرآنی یک امر مهم و اساسی در جامعه است که باید مورد توجه واقع شود و در این زمینه بهره‌گیری از افکار و فتار متاثر از تعالیم قرآنی امری مهم و اساسی است.

آیت الله عاملی بیان کرد: حمایت از طرح‌های فرهنگی، قرآنی و پژوهشی نیز باید مورد توجه واقع شود تا بتوانیم خروجی مورد انتظار را در تربیت افرادی برجسته و شاخص به دست آوریم و با تداوم برنامه‌های معنوی و قرآنی از هر گونه خطا و اشتباهی که می‌تواند جامعه را در معرض افزایش آسیب‌های اجتماعی قرار دهند مصون بمانیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: جامعه آرمانی با حد اعلی رساندن مکتبهای قرآنی به وجود می آید که تربیت نیروهای انسانی متعهد در این زمینه از محورهای اساسی محسوب میشود.

آیت‌الله سید حسن عاملی در بازدید از مؤسسه قرآنی نورمبین اردبیل اظهار داشت: جامعه آرمانی با حد اعلی رساندن مکتب‌های قرآنی به وجود می‌آید که تربیت نیروهای انسانی متعهد در این زمینه از محورهای اساسی محسوب می‌شود و در این زمینه باید برنامه‌ریزی‌های مناسبی داشته باشیم.

وی بیان کرد: تربیت نسل جدید با آموزه‌های دینی و قرآنی یک اولویت اساسی و ضروری در جامعه است چرا که رسیدن به معنویت و قدسیت در جامعه نیازمند ترویج باحث هدایتی و تربیت نخبگان قرآنی در جامعه است که اهمیت به این موضوع در جامعه به عنوان یک اولویت اساسی و مهم باید مبنای کار قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به اهمیت حمایت از موسسات قرآنی در استان نیز گفت: در این زمینه نیز نباید هیچ کوتاهی انجام داده شود چرا که اهمیت به توسعه برنامه‌های قرآنی یک امر مهم و اساسی در جامعه است که باید مورد توجه واقع شود و در این زمینه بهره‌گیری از افکار و فتار متاثر از تعالیم قرآنی امری مهم و اساسی است.

آیت الله عاملی بیان کرد: حمایت از طرح‌های فرهنگی، قرآنی و پژوهشی نیز باید مورد توجه واقع شود تا بتوانیم خروجی مورد انتظار را در تربیت افرادی برجسته و شاخص به دست آوریم و با تداوم برنامه‌های معنوی و قرآنی از هر گونه خطا و اشتباهی که می‌تواند جامعه را در معرض افزایش آسیب‌های اجتماعی قرار دهند مصون بمانیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سید حسن عاملی در بازدید از مؤسسه قرآنی نورمبین اردبیل اظهار داشت: جامعه آرمانی با حد اعلی رساندن مکتب‌های قرآنی به وجود می‌آید که تربیت نیروهای انسانی متعهد در این زمینه از محورهای اساسی محسوب می‌شود و در این زمینه باید برنامه‌ریزی‌های مناسبی داشته باشیم.

وی بیان کرد: تربیت نسل جدید با آموزه‌های دینی و قرآنی یک اولویت اساسی و ضروری در جامعه است چرا که رسیدن به معنویت و قدسیت در جامعه نیازمند ترویج باحث هدایتی و تربیت نخبگان قرآنی در جامعه است که اهمیت به این موضوع در جامعه به عنوان یک اولویت اساسی و مهم باید مبنای کار قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به اهمیت حمایت از موسسات قرآنی در استان نیز گفت: در این زمینه نیز نباید هیچ کوتاهی انجام داده شود چرا که اهمیت به توسعه برنامه‌های قرآنی یک امر مهم و اساسی در جامعه است که باید مورد توجه واقع شود و در این زمینه بهره‌گیری از افکار و فتار متاثر از تعالیم قرآنی امری مهم و اساسی است.

آیت الله عاملی بیان کرد: حمایت از طرح‌های فرهنگی، قرآنی و پژوهشی نیز باید مورد توجه واقع شود تا بتوانیم خروجی مورد انتظار را در تربیت افرادی برجسته و شاخص به دست آوریم و با تداوم برنامه‌های معنوی و قرآنی از هر گونه خطا و اشتباهی که می‌تواند جامعه را در معرض افزایش آسیب‌های اجتماعی قرار دهند مصون بمانیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

Starts: 09-13-1397
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap