نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دفتر امام جمعه اردبیل انتساب برخی افترائات به آیت الله عاملی را تکذیب کرد

دفتر امام جمعه اردبیل با صدور اطلاعیه ای انتساب برخی مطالب سخیف و دور از عفت عمومی و افترائات به آیت الله عاملی را تکذیب کرد.

اطلاعیه
بسم الله الرحمن الرحیم
بدینوسیله به اطلاع عموم می رسد که اخیرا در فضای مجازی به طور متوالی مطالبی بسیار سخیف ،اهانت بار ، شرم آور و دور از عفت عمومی به نام نماینده معزز ولی فقیه در استان اردبیل منتشر می شود که ایشان فرسخها از آن مفاهیم و آن گونه ادبیات به دور هستند
در آخرین حلقه از این سلسله جعلیات و افتراءات از زبان ایشان اهانت های تکان دهنده نسبت به اقوام ایرانی منتشر شده است و جاعل با مجعولات خود به طور حساب شده خواسته است ایشان را بالکلیه ساقط و منفور اقوام ایرانی قرار دهد.
بدون شک کسانی که با شخصیت ایشان آشنا هستند ذره ای اعتبار به این مطالب قائل نمی شوند .
این بیانیه عرض ادب به هموطنانی است که از مبانی فکری حضرت آیت الله عاملی اطلاع ندارند و در معرض آن گونه افتراءات ناجوانمردانه قرار می گیرند. همه به هوش باشیم که دشمن نخوابیده است و با طراحی های دقیق در اتاق های فکری که هزینه آن از طرف قدرت های اهریمنی روزگار معاصر تامین می شود در صدد باور سوزی است.
این افتراءات ،افتراءات اخیر است نه آخر و قطعا ادامه خواهد داشت و ما یقین داریم با توجه به بصیرت ملت بزرگ ایران چنین سخنانی قبل از اینکه به نفع دشمن باشد علیه اوست و قبل از اینکه علیه نماینده محترم ولی فقیه باشد به نفع معظم له است.

اللهم بک الاستعانه و منک الاعتصام
روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

دفتر امام جمعه اردبیل با صدور اطلاعیه ای انتساب برخی مطالب سخیف و دور از عفت عمومی و افترائات به آیت الله عاملی را تکذیب کرد.

اطلاعیه
بسم الله الرحمن الرحیم
بدینوسیله به اطلاع عموم می رسد که اخیرا در فضای مجازی به طور متوالی مطالبی بسیار سخیف ،اهانت بار ، شرم آور و دور از عفت عمومی به نام نماینده معزز ولی فقیه در استان اردبیل منتشر می شود که ایشان فرسخها از آن مفاهیم و آن گونه ادبیات به دور هستند
در آخرین حلقه از این سلسله جعلیات و افتراءات از زبان ایشان اهانت های تکان دهنده نسبت به اقوام ایرانی منتشر شده است و جاعل با مجعولات خود به طور حساب شده خواسته است ایشان را بالکلیه ساقط و منفور اقوام ایرانی قرار دهد.
بدون شک کسانی که با شخصیت ایشان آشنا هستند ذره ای اعتبار به این مطالب قائل نمی شوند .
این بیانیه عرض ادب به هموطنانی است که از مبانی فکری حضرت آیت الله عاملی اطلاع ندارند و در معرض آن گونه افتراءات ناجوانمردانه قرار می گیرند. همه به هوش باشیم که دشمن نخوابیده است و با طراحی های دقیق در اتاق های فکری که هزینه آن از طرف قدرت های اهریمنی روزگار معاصر تامین می شود در صدد باور سوزی است.
این افتراءات ،افتراءات اخیر است نه آخر و قطعا ادامه خواهد داشت و ما یقین داریم با توجه به بصیرت ملت بزرگ ایران چنین سخنانی قبل از اینکه به نفع دشمن باشد علیه اوست و قبل از اینکه علیه نماینده محترم ولی فقیه باشد به نفع معظم له است.

اللهم بک الاستعانه و منک الاعتصام
روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

اطلاعیه
بسم الله الرحمن الرحیم
بدینوسیله به اطلاع عموم می رسد که اخیرا در فضای مجازی به طور متوالی مطالبی بسیار سخیف ،اهانت بار ، شرم آور و دور از عفت عمومی به نام نماینده معزز ولی فقیه در استان اردبیل منتشر می شود که ایشان فرسخها از آن مفاهیم و آن گونه ادبیات به دور هستند
در آخرین حلقه از این سلسله جعلیات و افتراءات از زبان ایشان اهانت های تکان دهنده نسبت به اقوام ایرانی منتشر شده است و جاعل با مجعولات خود به طور حساب شده خواسته است ایشان را بالکلیه ساقط و منفور اقوام ایرانی قرار دهد.
بدون شک کسانی که با شخصیت ایشان آشنا هستند ذره ای اعتبار به این مطالب قائل نمی شوند .
این بیانیه عرض ادب به هموطنانی است که از مبانی فکری حضرت آیت الله عاملی اطلاع ندارند و در معرض آن گونه افتراءات ناجوانمردانه قرار می گیرند. همه به هوش باشیم که دشمن نخوابیده است و با طراحی های دقیق در اتاق های فکری که هزینه آن از طرف قدرت های اهریمنی روزگار معاصر تامین می شود در صدد باور سوزی است.
این افتراءات ،افتراءات اخیر است نه آخر و قطعا ادامه خواهد داشت و ما یقین داریم با توجه به بصیرت ملت بزرگ ایران چنین سخنانی قبل از اینکه به نفع دشمن باشد علیه اوست و قبل از اینکه علیه نماینده محترم ولی فقیه باشد به نفع معظم له است.

اللهم بک الاستعانه و منک الاعتصام
روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

Starts: 10-05-1397
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap