نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 مدیریت‌های سیاسی در مدارس جز ضربه به علم دستاورد دیگری ندارد

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: مدیریت‌های سیاسی در مدارس جز ضربه زدن به عرصه علمی دستاورد دیگری به دنبال ندارد.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم تجلیل از برترین‌های کنکور در اردبیل اظهار  داشت: مدیریت‌های سیاسی در مدارس جز ضربه زدن به عرصه علمی دستاورد دیگری به دنبال ندارد و مدیران مدارس باید این مهم و نتایج حاصل از آن را بدانند.

وی بیان کرد: دانش‌آموزان در دست مدیران به عنوان یک امانت هستند که هر گونه کم‌کاری در تربیت این امانت خیانت محسوب می‌شود و نیاز است کسی که توانایی کامل در عرصه علمی دارد در این زمینه پا بگذارد تا مشکلی در حوزه علمی پیش نیاید و خللی به عرصه علمی وارد نشود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: تقسیم صرف دانش‌آموزان برای تحصیل در مدارس عادی و استعدادهای درخشان کافی نیست و این رویه باید برای معلمان و اساتید نیز اتفاق بیفتد چرا که داشتن نیروهای ارزشی برای تربیت نسل آینده یک اولویت اساسی و مهم است که باید مورد توجه واقع شود.

آیت الله عاملی بیان کرد: نباید بی‌توجهی‌ها به حوزه علمی و غفلت از حضور معلمان و اساتید برجسته اتفاق بیفتد و انتظار ما این است که از معلمان نخبه در مدارس استعدادهای درخشان استفاده شود تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌های علمی را جبران کرده و از سرمایه‌های علمی نهایت استفاده را ببریم.

وی تصریح کرد: تولید علم و دانش باید به شایستگی اتفاق بیفتد تا بذر فناوری‌های جدید به ثمر بنشیند و منجر به تولید ثروت شود که این مسئله نیازمند اهتمام مسئولان برای جبران کمبودهای علمی است چرا که کشورمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نتوانسته در عرصه علمی به رشد باید و شاید دست یابد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: مدیریت‌های سیاسی در مدارس جز ضربه زدن به عرصه علمی دستاورد دیگری به دنبال ندارد.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم تجلیل از برترین‌های کنکور در اردبیل اظهار  داشت: مدیریت‌های سیاسی در مدارس جز ضربه زدن به عرصه علمی دستاورد دیگری به دنبال ندارد و مدیران مدارس باید این مهم و نتایج حاصل از آن را بدانند.

وی بیان کرد: دانش‌آموزان در دست مدیران به عنوان یک امانت هستند که هر گونه کم‌کاری در تربیت این امانت خیانت محسوب می‌شود و نیاز است کسی که توانایی کامل در عرصه علمی دارد در این زمینه پا بگذارد تا مشکلی در حوزه علمی پیش نیاید و خللی به عرصه علمی وارد نشود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: تقسیم صرف دانش‌آموزان برای تحصیل در مدارس عادی و استعدادهای درخشان کافی نیست و این رویه باید برای معلمان و اساتید نیز اتفاق بیفتد چرا که داشتن نیروهای ارزشی برای تربیت نسل آینده یک اولویت اساسی و مهم است که باید مورد توجه واقع شود.

آیت الله عاملی بیان کرد: نباید بی‌توجهی‌ها به حوزه علمی و غفلت از حضور معلمان و اساتید برجسته اتفاق بیفتد و انتظار ما این است که از معلمان نخبه در مدارس استعدادهای درخشان استفاده شود تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌های علمی را جبران کرده و از سرمایه‌های علمی نهایت استفاده را ببریم.

وی تصریح کرد: تولید علم و دانش باید به شایستگی اتفاق بیفتد تا بذر فناوری‌های جدید به ثمر بنشیند و منجر به تولید ثروت شود که این مسئله نیازمند اهتمام مسئولان برای جبران کمبودهای علمی است چرا که کشورمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نتوانسته در عرصه علمی به رشد باید و شاید دست یابد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم تجلیل از برترین‌های کنکور در اردبیل اظهار  داشت: مدیریت‌های سیاسی در مدارس جز ضربه زدن به عرصه علمی دستاورد دیگری به دنبال ندارد و مدیران مدارس باید این مهم و نتایج حاصل از آن را بدانند.

وی بیان کرد: دانش‌آموزان در دست مدیران به عنوان یک امانت هستند که هر گونه کم‌کاری در تربیت این امانت خیانت محسوب می‌شود و نیاز است کسی که توانایی کامل در عرصه علمی دارد در این زمینه پا بگذارد تا مشکلی در حوزه علمی پیش نیاید و خللی به عرصه علمی وارد نشود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: تقسیم صرف دانش‌آموزان برای تحصیل در مدارس عادی و استعدادهای درخشان کافی نیست و این رویه باید برای معلمان و اساتید نیز اتفاق بیفتد چرا که داشتن نیروهای ارزشی برای تربیت نسل آینده یک اولویت اساسی و مهم است که باید مورد توجه واقع شود.

آیت الله عاملی بیان کرد: نباید بی‌توجهی‌ها به حوزه علمی و غفلت از حضور معلمان و اساتید برجسته اتفاق بیفتد و انتظار ما این است که از معلمان نخبه در مدارس استعدادهای درخشان استفاده شود تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌های علمی را جبران کرده و از سرمایه‌های علمی نهایت استفاده را ببریم.

وی تصریح کرد: تولید علم و دانش باید به شایستگی اتفاق بیفتد تا بذر فناوری‌های جدید به ثمر بنشیند و منجر به تولید ثروت شود که این مسئله نیازمند اهتمام مسئولان برای جبران کمبودهای علمی است چرا که کشورمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نتوانسته در عرصه علمی به رشد باید و شاید دست یابد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 02-05-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap