نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت درس اخلاق (حوزه علمیه آستارامورخه سی ام بهمن ماه 1397

صوت درس اخلاق (حوزه علمیه آستارا)مورخه سی ام بهمن ماه 1397

صوت درس اخلاق (حوزه علمیه آستارا)مورخه سی ام بهمن ماه 1397

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت درس اخلاق (حوزه علمیه آستارا)مورخه سی ام بهمن ماه 1397

Starts: 02-22-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap