نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت سخنرانی باعنوان(معرفت نفس)درپایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر(فارسی)

صوت سخنرانی باعنوان(معرفت نفس)درپایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر(فارسی)

صوت سخنرانی باعنوان(معرفت نفس)درپایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر(فارسی)

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت سخنرانی باعنوان(معرفت نفس)درپایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر(فارسی)

Starts: 02-28-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap