نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت درس اخلاق باعنوان(منازل سلوک)دردانشگاه علوم پزشکی-فارسی-(این سخنرانی راحتما گوش دهید)

صوت درس اخلاق باعنوان(منازل سلوک)دردانشگاه  علوم پزشکی-فارسی-(این سخنرانی راحتما گوش دهید)

صوت درس اخلاق باعنوان(منازل سلوک)دردانشگاه  علوم پزشکی-فارسی-(این سخنرانی راحتما گوش دهید)

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت درس اخلاق باعنوان(منازل سلوک)دردانشگاه  علوم پزشکی-فارسی-(این سخنرانی راحتما گوش دهید)

Starts: 03-04-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap