نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت سخنرانی باعنوان(نشانه های انسان کامل-جلسه اول بوشهر-آبان ماه 1397(فارسی)

صوت سخنرانی باعنوان(نشانه های انسان کامل-جلسه اول بوشهر-آبان ماه 1397(فارسی)

صوت سخنرانی باعنوان(نشانه های انسان کامل-جلسه اول بوشهر-آبان ماه 1397(فارسی)

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت سخنرانی باعنوان(نشانه های انسان کامل-جلسه اول بوشهر-آبان ماه 1397(فارسی)

Starts: 03-05-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap