نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دشمنان در فضای مجازی به دنبال باورسوزی اعتقادات مردم هستند

امام جمعه اردبیل گفت: دشمنان در فضای مجازی باورها و اعتقادات مردم را نشانه گرفته‌اند و نیاز است در این زمینه همگان هوشیار باشند.

آیت الله سید حسن عاملی عصر امروز در نخستین همایش فضای مجازی در اردبیل اظهار داشت: دشمنان در فضای مجازی باورها و اعتقادات مردم را نشانه گرفته اند و نیاز است در این زمینه همگان هوشیار باشند و نیاز است در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به این که استکبار جهانی به دنبال باورسوزی اعتقادت مردم هستند افزود: نیاز است مرکز هدایت و انسجام فضای مجازی راه اندازی شود تا به اهداف مورد نیاز در پیشبرد اهداف نظام انقلاب اسلامی دست یابیم.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: 260 کانال فارسی زبان با ترفندهای مختلف درصدد ناامیدی مردم و زیرسئوال بردن مردم هستند و این کالاها اعتماد مردم را نشانه گرفته اند و با تولید کلیپ ها شبانه روز در تلاش برای تحقق اهداف شومشان هستند.

آیت الله عاملی بیان کرد: جلسات و برنامه ها باید خروجی داشته باشند چرا که خروجی آن برای ما بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: نیاز است شورای سیاست گذاری در مسائل کلان کشور ایجاد شود و با بصیرت و هوشمندی باید اقدامات مناسب انجام داده شود.

آیت الله عاملی تصریح کرد: نشست های تخصصی و راهبردی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی برگزار می شود که انتظار می رود در این زمینه برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم.

وی بیان کرد: دشمنان در فضای مجازی به تضعیف نظام دست برده اند و در این زمینه اقدامات لازم نیاز است و پیشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلامی باید مورد توجه واقع شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

امام جمعه اردبیل گفت: دشمنان در فضای مجازی باورها و اعتقادات مردم را نشانه گرفته‌اند و نیاز است در این زمینه همگان هوشیار باشند.

آیت الله سید حسن عاملی عصر امروز در نخستین همایش فضای مجازی در اردبیل اظهار داشت: دشمنان در فضای مجازی باورها و اعتقادات مردم را نشانه گرفته اند و نیاز است در این زمینه همگان هوشیار باشند و نیاز است در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به این که استکبار جهانی به دنبال باورسوزی اعتقادت مردم هستند افزود: نیاز است مرکز هدایت و انسجام فضای مجازی راه اندازی شود تا به اهداف مورد نیاز در پیشبرد اهداف نظام انقلاب اسلامی دست یابیم.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: 260 کانال فارسی زبان با ترفندهای مختلف درصدد ناامیدی مردم و زیرسئوال بردن مردم هستند و این کالاها اعتماد مردم را نشانه گرفته اند و با تولید کلیپ ها شبانه روز در تلاش برای تحقق اهداف شومشان هستند.

آیت الله عاملی بیان کرد: جلسات و برنامه ها باید خروجی داشته باشند چرا که خروجی آن برای ما بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: نیاز است شورای سیاست گذاری در مسائل کلان کشور ایجاد شود و با بصیرت و هوشمندی باید اقدامات مناسب انجام داده شود.

آیت الله عاملی تصریح کرد: نشست های تخصصی و راهبردی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی برگزار می شود که انتظار می رود در این زمینه برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم.

وی بیان کرد: دشمنان در فضای مجازی به تضعیف نظام دست برده اند و در این زمینه اقدامات لازم نیاز است و پیشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلامی باید مورد توجه واقع شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت الله سید حسن عاملی عصر امروز در نخستین همایش فضای مجازی در اردبیل اظهار داشت: دشمنان در فضای مجازی باورها و اعتقادات مردم را نشانه گرفته اند و نیاز است در این زمینه همگان هوشیار باشند و نیاز است در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به این که استکبار جهانی به دنبال باورسوزی اعتقادت مردم هستند افزود: نیاز است مرکز هدایت و انسجام فضای مجازی راه اندازی شود تا به اهداف مورد نیاز در پیشبرد اهداف نظام انقلاب اسلامی دست یابیم.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: 260 کانال فارسی زبان با ترفندهای مختلف درصدد ناامیدی مردم و زیرسئوال بردن مردم هستند و این کالاها اعتماد مردم را نشانه گرفته اند و با تولید کلیپ ها شبانه روز در تلاش برای تحقق اهداف شومشان هستند.

آیت الله عاملی بیان کرد: جلسات و برنامه ها باید خروجی داشته باشند چرا که خروجی آن برای ما بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: نیاز است شورای سیاست گذاری در مسائل کلان کشور ایجاد شود و با بصیرت و هوشمندی باید اقدامات مناسب انجام داده شود.

آیت الله عاملی تصریح کرد: نشست های تخصصی و راهبردی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی برگزار می شود که انتظار می رود در این زمینه برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم.

وی بیان کرد: دشمنان در فضای مجازی به تضعیف نظام دست برده اند و در این زمینه اقدامات لازم نیاز است و پیشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلامی باید مورد توجه واقع شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 03-07-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap