نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 خانواده ها در ترویج آموزه های قرآنی به فرزندانشان رسالت سنگینی دارند

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: با توجه به اهمیت نقش تدریجی قرآن در نوع تعلیم و تربیت فرزندان باید خانواده ها ارزش های قرآنی را در تربیت فرزندان خود مبنای کار قرار دهند.

آیت‌الله سید حسن عاملی بعد از ظهر امروز در مراسم اختتامیه و آئین تجلیل از برگزیدگان مسابقه قرآنی «مدهامتان» در اردبیل اظهار داشت: با توجه به اهمیت نقش تدریجی قرآن در نوع  تعلیم و تربیت فرزندان باید خانواده‌ها ارزش‌های قرآنی را در تربیت فرزندان خود مبنای کار قرار دهند.

وی بیان کرد: قرآن کریم پاسخگوی تمامی اصول و قواعد صحیح زندگی است که باید برای رسیدن به کمال و معنویت از آموزه‌های قرآنی در زندگی بهره‌جویی کنیم و با توجه به این که قرآن به تمامی سوالات پاسخ داده است شبهات زندگی خود را از این طریق از میان برداریم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: تلاش شبرای قرآنی کردن اردبیل اولویت اساسی است و در این زمینه اهمیت به برنامه‌ها  مسابقات قرآنی یک اولویت اساسی و مهم است که خوشبختانه در استان اردبیل در برگزاری این مسابقات به شکل قابل قبولی عمل شده است که این امر حائز اهمیت است.

آیت الله عاملی بیان کرد: در عصری که فرزندان و جوانان مورد هجمه قرار گرفته‌اند خانواده‌ها رسالتی خطیر و حساس بر عهده دارند که برای تربیت صحیح فرزندان باید مبنای کار قرار دهند تا بتوانیم نسلی باانگیزه و تاثیرگذار را رشد و تربیت دهیم که بتواند در برابر نقشه‌های دشمنان مقاومت کرده و توطئه‌های آنان را خنثی کند.

وی تصریح کرد: ایچاد فضای سالم تربیتی در جامعه باید مورد توجه دولتمردان واقع شود تا بتوانیم با فراهم‌سازی بسترهای مناسب در این راستا به شکل مناسب و قابل قبول عمل کنیم و با ترویج آموزه‌های قرآنی زندگی خود و فرزندانمان را اصلاح کرده و در این زمینه به شکل قابل قبول عمل کنیم.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: با توجه به اهمیت نقش تدریجی قرآن در نوع تعلیم و تربیت فرزندان باید خانواده ها ارزش های قرآنی را در تربیت فرزندان خود مبنای کار قرار دهند.

آیت‌الله سید حسن عاملی بعد از ظهر امروز در مراسم اختتامیه و آئین تجلیل از برگزیدگان مسابقه قرآنی «مدهامتان» در اردبیل اظهار داشت: با توجه به اهمیت نقش تدریجی قرآن در نوع  تعلیم و تربیت فرزندان باید خانواده‌ها ارزش‌های قرآنی را در تربیت فرزندان خود مبنای کار قرار دهند.

وی بیان کرد: قرآن کریم پاسخگوی تمامی اصول و قواعد صحیح زندگی است که باید برای رسیدن به کمال و معنویت از آموزه‌های قرآنی در زندگی بهره‌جویی کنیم و با توجه به این که قرآن به تمامی سوالات پاسخ داده است شبهات زندگی خود را از این طریق از میان برداریم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: تلاش شبرای قرآنی کردن اردبیل اولویت اساسی است و در این زمینه اهمیت به برنامه‌ها  مسابقات قرآنی یک اولویت اساسی و مهم است که خوشبختانه در استان اردبیل در برگزاری این مسابقات به شکل قابل قبولی عمل شده است که این امر حائز اهمیت است.

آیت الله عاملی بیان کرد: در عصری که فرزندان و جوانان مورد هجمه قرار گرفته‌اند خانواده‌ها رسالتی خطیر و حساس بر عهده دارند که برای تربیت صحیح فرزندان باید مبنای کار قرار دهند تا بتوانیم نسلی باانگیزه و تاثیرگذار را رشد و تربیت دهیم که بتواند در برابر نقشه‌های دشمنان مقاومت کرده و توطئه‌های آنان را خنثی کند.

وی تصریح کرد: ایچاد فضای سالم تربیتی در جامعه باید مورد توجه دولتمردان واقع شود تا بتوانیم با فراهم‌سازی بسترهای مناسب در این راستا به شکل مناسب و قابل قبول عمل کنیم و با ترویج آموزه‌های قرآنی زندگی خود و فرزندانمان را اصلاح کرده و در این زمینه به شکل قابل قبول عمل کنیم.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سید حسن عاملی بعد از ظهر امروز در مراسم اختتامیه و آئین تجلیل از برگزیدگان مسابقه قرآنی «مدهامتان» در اردبیل اظهار داشت: با توجه به اهمیت نقش تدریجی قرآن در نوع  تعلیم و تربیت فرزندان باید خانواده‌ها ارزش‌های قرآنی را در تربیت فرزندان خود مبنای کار قرار دهند.

وی بیان کرد: قرآن کریم پاسخگوی تمامی اصول و قواعد صحیح زندگی است که باید برای رسیدن به کمال و معنویت از آموزه‌های قرآنی در زندگی بهره‌جویی کنیم و با توجه به این که قرآن به تمامی سوالات پاسخ داده است شبهات زندگی خود را از این طریق از میان برداریم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: تلاش شبرای قرآنی کردن اردبیل اولویت اساسی است و در این زمینه اهمیت به برنامه‌ها  مسابقات قرآنی یک اولویت اساسی و مهم است که خوشبختانه در استان اردبیل در برگزاری این مسابقات به شکل قابل قبولی عمل شده است که این امر حائز اهمیت است.

آیت الله عاملی بیان کرد: در عصری که فرزندان و جوانان مورد هجمه قرار گرفته‌اند خانواده‌ها رسالتی خطیر و حساس بر عهده دارند که برای تربیت صحیح فرزندان باید مبنای کار قرار دهند تا بتوانیم نسلی باانگیزه و تاثیرگذار را رشد و تربیت دهیم که بتواند در برابر نقشه‌های دشمنان مقاومت کرده و توطئه‌های آنان را خنثی کند.

وی تصریح کرد: ایچاد فضای سالم تربیتی در جامعه باید مورد توجه دولتمردان واقع شود تا بتوانیم با فراهم‌سازی بسترهای مناسب در این راستا به شکل مناسب و قابل قبول عمل کنیم و با ترویج آموزه‌های قرآنی زندگی خود و فرزندانمان را اصلاح کرده و در این زمینه به شکل قابل قبول عمل کنیم.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 12-28-1397
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap