نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت قرائت دعای توسل وادعیه سال جدیدتوسط آیت الله سیدحسن عاملی درسال 13980101

صوت قرائت دعای توسل وادعیه سال جدیدتوسط آیت الله سیدحسن عاملی درسال 1398/01/01

صوت قرائت دعای توسل وادعیه سال جدیدتوسط آیت الله سیدحسن عاملی درسال 1398/01/01

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت قرائت دعای توسل وادعیه سال جدیدتوسط آیت الله سیدحسن عاملی درسال 1398/01/01

Starts: 03-21-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap