نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 مدیریت صحیح شاه کلید برون رفت از مشکلات است

نماینده ولی فقیه دراستان اردبیل گفت: در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی و اعمال تحریم‌ها اگر مدیریت درست داشته باشیم و از اشخاص کاربلد در مسئولیت‌ها استفاده کنیم حتما تحریم ها را با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت.

یت‌الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در دیدار نوروزی با مسئولان استانی اظهار داشت: مدیران و مسئولان در جامعه یک الگو محسوب می‌شوند و اگر خطایی انجام دهند و دچار لغزش شوند علاوه بر ضرر مادی سبب می‌شوند باورهای مردم که سرمایه بزرگی محسوب می‌شود نیز تضعیف شود.

وی گفت‌: در عصر تکنولوژی و گسترش فضای مجازی کوچکترین خطایی پنهان نمی‌ماند و حتی بسیاری از کارها وارونه انعکاس داده شده و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود.

یت‌الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در دیدار نوروزی با مسئولان استانی اظهار داشت: مدیران و مسئولان در جامعه یک الگو محسوب می‌شوند و اگر خطایی انجام دهند و دچار لغزش شوند علاوه بر ضرر مادی سبب می‌شوند باورهای مردم که سرمایه بزرگی محسوب می‌شود نیز تضعیف شود.

وی گفت‌: در عصر تکنولوژی و گسترش فضای مجازی کوچکترین خطایی پنهان نمی‌ماند و حتی بسیاری از کارها وارونه انعکاس داده شده و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه دراستان اردبیل گفت: در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی و اعمال تحریم‌ها اگر مدیریت درست داشته باشیم و از اشخاص کاربلد در مسئولیت‌ها استفاده کنیم حتما تحریم ها را با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت.

یت‌الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در دیدار نوروزی با مسئولان استانی اظهار داشت: مدیران و مسئولان در جامعه یک الگو محسوب می‌شوند و اگر خطایی انجام دهند و دچار لغزش شوند علاوه بر ضرر مادی سبب می‌شوند باورهای مردم که سرمایه بزرگی محسوب می‌شود نیز تضعیف شود.

وی گفت‌: در عصر تکنولوژی و گسترش فضای مجازی کوچکترین خطایی پنهان نمی‌ماند و حتی بسیاری از کارها وارونه انعکاس داده شده و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود.

یت‌الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در دیدار نوروزی با مسئولان استانی اظهار داشت: مدیران و مسئولان در جامعه یک الگو محسوب می‌شوند و اگر خطایی انجام دهند و دچار لغزش شوند علاوه بر ضرر مادی سبب می‌شوند باورهای مردم که سرمایه بزرگی محسوب می‌شود نیز تضعیف شود.

وی گفت‌: در عصر تکنولوژی و گسترش فضای مجازی کوچکترین خطایی پنهان نمی‌ماند و حتی بسیاری از کارها وارونه انعکاس داده شده و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

یت‌الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در دیدار نوروزی با مسئولان استانی اظهار داشت: مدیران و مسئولان در جامعه یک الگو محسوب می‌شوند و اگر خطایی انجام دهند و دچار لغزش شوند علاوه بر ضرر مادی سبب می‌شوند باورهای مردم که سرمایه بزرگی محسوب می‌شود نیز تضعیف شود.

وی گفت‌: در عصر تکنولوژی و گسترش فضای مجازی کوچکترین خطایی پنهان نمی‌ماند و حتی بسیاری از کارها وارونه انعکاس داده شده و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود.

یت‌الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در دیدار نوروزی با مسئولان استانی اظهار داشت: مدیران و مسئولان در جامعه یک الگو محسوب می‌شوند و اگر خطایی انجام دهند و دچار لغزش شوند علاوه بر ضرر مادی سبب می‌شوند باورهای مردم که سرمایه بزرگی محسوب می‌شود نیز تضعیف شود.

وی گفت‌: در عصر تکنولوژی و گسترش فضای مجازی کوچکترین خطایی پنهان نمی‌ماند و حتی بسیاری از کارها وارونه انعکاس داده شده و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

Starts: 03-25-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap