نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت درس اخلاق مورخه بیست ویکم فروردین ماه 1398

صوت درس اخلاق مورخه بیست ویکم فروردین ماه 1398

صوت درس اخلاق مورخه بیست ویکم فروردین ماه 1398

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت درس اخلاق مورخه بیست ویکم فروردین ماه 1398

Starts: 04-10-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap