نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت سخنرانی به مناسبت سالگردارتحال آیت الله مروج باعنوان(رسالت علما)درسال98

صوت سخنرانی به مناسبت سالگردارتحال آیت الله مروج باعنوان(رسالت علما)درسال98

صوت سخنرانی به مناسبت سالگردارتحال آیت الله مروج باعنوان(رسالت علما)درسال98

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت سخنرانی به مناسبت سالگردارتحال آیت الله مروج باعنوان(رسالت علما)درسال98

Starts: 04-17-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap