نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 انتقاد امام جمعه اردبیل از اسراف و چشم و هم‌چشمی و بی‌توجهی به حال و روز دوست و همسایه

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل از ‌اسراف و چشم و هم‌چشمی و بی‌توجهی به حال و روز دوست و همسایه انتقاد کرد.

آیت الله سید حسن عاملی در پنجمین جشنواره راه تربیت اظهار داشت: در این راستا نقش جدی بر عهده آموزش و پرورش است و مربیان تربیتی نقشی همچون پیامبران بر عهده دارند تا با کشف کودک و رفتارهای وی نسبت به تربیت صحیح اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: اشتباه در تربیت فرزند و شکل‌گیری شخصیت وی برای همیشه اثرات سوء خود را نشان می‌دهد و می‌توان گفت والدین دیگر اختیاری در تربیت فرزندان خود ندارند و افراد و شیوه‌های دیگر تربیت وی را متاثر خواهد ساخت.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه پدر و مادر باید امر و نهی تربیتی را بشناسند، تصریح کرد: اینطور نیست که تمامی مسئولیت تربیت را بر

عاملی با تاکید به اینکه اثر ماندگار هر فرد نیز در این دنیا فرزندان وی خواهد بود، تصریح کرد: نه مال و ثروت و نه دارایی ماندگار نیست و فرزندان صالح می‌توانند دعای خیر برای والدین خود به همراه داشته باشند و بالعکس آن نیز امکان پذیر است.

وی تربیت فرد و تقویت احساس جمعی را تاکید کرد و گفت: به ویژه به منظور ممانعت از بروز آسیب ها ضروری است احساس جمعی تقویت شود و غفلت از این موضوع ایراد بزرگ فرهنگی برای ما است

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه چنین فرهنگی در ممالک پیشرفته نهادینه شده است، اظهار کرد: اسراف و چشم و هم چشمی و بی‌توجهی به حال و روز دوست و همسایه معضل فرهنگی است و در کشورهای اروپایی استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از تجمل گرایی نهادینه شده است.

عاملی با اشاره به آفت های مختلف تربیتی به ویژه در فضای مجازی تصریح کرد: در چنین شرایطی نیازمند مداخله آموزش و پرورش و نهادهای تربیتی هستیم و به غیر از هوشیاری و آگاهی بخشی نمی‌توان با آسیب‌ها مواجه شد.

وی با بیان اینکه تربیت دینی ما بر محور توحید است، افزود: لازم است چنین دیدگاهی را به فرزندانمان بیاموزیم تا در مقابل ناملایمات بتواند ایستادگی کند و از آسیب‌ها مصون بماند.

عهده مدرسه گذاشت و خانواده نقش جدی و خطیری در شکل‌گیری تربیت یک انسان دارد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل از ‌اسراف و چشم و هم‌چشمی و بی‌توجهی به حال و روز دوست و همسایه انتقاد کرد.

آیت الله سید حسن عاملی در پنجمین جشنواره راه تربیت اظهار داشت: در این راستا نقش جدی بر عهده آموزش و پرورش است و مربیان تربیتی نقشی همچون پیامبران بر عهده دارند تا با کشف کودک و رفتارهای وی نسبت به تربیت صحیح اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: اشتباه در تربیت فرزند و شکل‌گیری شخصیت وی برای همیشه اثرات سوء خود را نشان می‌دهد و می‌توان گفت والدین دیگر اختیاری در تربیت فرزندان خود ندارند و افراد و شیوه‌های دیگر تربیت وی را متاثر خواهد ساخت.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه پدر و مادر باید امر و نهی تربیتی را بشناسند، تصریح کرد: اینطور نیست که تمامی مسئولیت تربیت را بر

عاملی با تاکید به اینکه اثر ماندگار هر فرد نیز در این دنیا فرزندان وی خواهد بود، تصریح کرد: نه مال و ثروت و نه دارایی ماندگار نیست و فرزندان صالح می‌توانند دعای خیر برای والدین خود به همراه داشته باشند و بالعکس آن نیز امکان پذیر است.

وی تربیت فرد و تقویت احساس جمعی را تاکید کرد و گفت: به ویژه به منظور ممانعت از بروز آسیب ها ضروری است احساس جمعی تقویت شود و غفلت از این موضوع ایراد بزرگ فرهنگی برای ما است

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه چنین فرهنگی در ممالک پیشرفته نهادینه شده است، اظهار کرد: اسراف و چشم و هم چشمی و بی‌توجهی به حال و روز دوست و همسایه معضل فرهنگی است و در کشورهای اروپایی استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از تجمل گرایی نهادینه شده است.

عاملی با اشاره به آفت های مختلف تربیتی به ویژه در فضای مجازی تصریح کرد: در چنین شرایطی نیازمند مداخله آموزش و پرورش و نهادهای تربیتی هستیم و به غیر از هوشیاری و آگاهی بخشی نمی‌توان با آسیب‌ها مواجه شد.

وی با بیان اینکه تربیت دینی ما بر محور توحید است، افزود: لازم است چنین دیدگاهی را به فرزندانمان بیاموزیم تا در مقابل ناملایمات بتواند ایستادگی کند و از آسیب‌ها مصون بماند.

عهده مدرسه گذاشت و خانواده نقش جدی و خطیری در شکل‌گیری تربیت یک انسان دارد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت الله سید حسن عاملی در پنجمین جشنواره راه تربیت اظهار داشت: در این راستا نقش جدی بر عهده آموزش و پرورش است و مربیان تربیتی نقشی همچون پیامبران بر عهده دارند تا با کشف کودک و رفتارهای وی نسبت به تربیت صحیح اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: اشتباه در تربیت فرزند و شکل‌گیری شخصیت وی برای همیشه اثرات سوء خود را نشان می‌دهد و می‌توان گفت والدین دیگر اختیاری در تربیت فرزندان خود ندارند و افراد و شیوه‌های دیگر تربیت وی را متاثر خواهد ساخت.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه پدر و مادر باید امر و نهی تربیتی را بشناسند، تصریح کرد: اینطور نیست که تمامی مسئولیت تربیت را بر

عاملی با تاکید به اینکه اثر ماندگار هر فرد نیز در این دنیا فرزندان وی خواهد بود، تصریح کرد: نه مال و ثروت و نه دارایی ماندگار نیست و فرزندان صالح می‌توانند دعای خیر برای والدین خود به همراه داشته باشند و بالعکس آن نیز امکان پذیر است.

وی تربیت فرد و تقویت احساس جمعی را تاکید کرد و گفت: به ویژه به منظور ممانعت از بروز آسیب ها ضروری است احساس جمعی تقویت شود و غفلت از این موضوع ایراد بزرگ فرهنگی برای ما است

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه چنین فرهنگی در ممالک پیشرفته نهادینه شده است، اظهار کرد: اسراف و چشم و هم چشمی و بی‌توجهی به حال و روز دوست و همسایه معضل فرهنگی است و در کشورهای اروپایی استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از تجمل گرایی نهادینه شده است.

عاملی با اشاره به آفت های مختلف تربیتی به ویژه در فضای مجازی تصریح کرد: در چنین شرایطی نیازمند مداخله آموزش و پرورش و نهادهای تربیتی هستیم و به غیر از هوشیاری و آگاهی بخشی نمی‌توان با آسیب‌ها مواجه شد.

وی با بیان اینکه تربیت دینی ما بر محور توحید است، افزود: لازم است چنین دیدگاهی را به فرزندانمان بیاموزیم تا در مقابل ناملایمات بتواند ایستادگی کند و از آسیب‌ها مصون بماند.

عهده مدرسه گذاشت و خانواده نقش جدی و خطیری در شکل‌گیری تربیت یک انسان دارد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 05-03-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap