نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 حال عمومی امام جمعه اردبیل مساعد است

حال عمومی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل آیت الله سید حسن عاملی مساعد است.

در پی اعلام خبری مبنی بر کسالت امام جمعه اردبیل و لغو اقامه نماز جماعت عصر و نیمه تمام ماندن سخنرانی توسط وی مشخص شد، حال عمومی امام جمعه اردبیل به وضعیت مطلوب بازگشته است.

امام جمعه اردبیل که در محل مسجد میرزا علی اکبر در حال اقامه نماز ظهر و عصر بود، به دلیل کسالت، بعد از اقامه نماز ظهر، اقامه نماز عصر را به فرد دیگری واگذار کرد و جلسه سخنرانی وی نیز در همان مسجد نیمه تمام شد.

بر اساس اطلاع از دفتر ایشان، با بهبود حال عمومی، نماز مغرب و عشا به امامت آیت‌الله سید حسن عاملی در مسجد میرزا علی اکبر برگزار شده و کلاس تفسیر وی نیز دوباره دایر می‌شود.

حال عمومی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل آیت الله سید حسن عاملی مساعد است.

در پی اعلام خبری مبنی بر کسالت امام جمعه اردبیل و لغو اقامه نماز جماعت عصر و نیمه تمام ماندن سخنرانی توسط وی مشخص شد، حال عمومی امام جمعه اردبیل به وضعیت مطلوب بازگشته است.

امام جمعه اردبیل که در محل مسجد میرزا علی اکبر در حال اقامه نماز ظهر و عصر بود، به دلیل کسالت، بعد از اقامه نماز ظهر، اقامه نماز عصر را به فرد دیگری واگذار کرد و جلسه سخنرانی وی نیز در همان مسجد نیمه تمام شد.

بر اساس اطلاع از دفتر ایشان، با بهبود حال عمومی، نماز مغرب و عشا به امامت آیت‌الله سید حسن عاملی در مسجد میرزا علی اکبر برگزار شده و کلاس تفسیر وی نیز دوباره دایر می‌شود.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

در پی اعلام خبری مبنی بر کسالت امام جمعه اردبیل و لغو اقامه نماز جماعت عصر و نیمه تمام ماندن سخنرانی توسط وی مشخص شد، حال عمومی امام جمعه اردبیل به وضعیت مطلوب بازگشته است.

امام جمعه اردبیل که در محل مسجد میرزا علی اکبر در حال اقامه نماز ظهر و عصر بود، به دلیل کسالت، بعد از اقامه نماز ظهر، اقامه نماز عصر را به فرد دیگری واگذار کرد و جلسه سخنرانی وی نیز در همان مسجد نیمه تمام شد.

بر اساس اطلاع از دفتر ایشان، با بهبود حال عمومی، نماز مغرب و عشا به امامت آیت‌الله سید حسن عاملی در مسجد میرزا علی اکبر برگزار شده و کلاس تفسیر وی نیز دوباره دایر می‌شود.

Starts: 05-09-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap