نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 ‌رواج فحشا، تهدید بنیان خانواده و ترویج مال حرام سه ترفند‌ دشمن علیه جامعه اسلامی

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: دشمن به دنبال گم و گور کردن فرقان یا همان سلب تشخیص حق از باطل است و باید در مقابل این آفت هوشیار بود.

آیت الله سید حسن عاملی شامگاه شنبه در مراسم سخنرانی روز پنجم ماه رمضان در مسجد میرزاعلی اکبر به ضرورت دقت و مراقبت آحاد جامعه از اهداف اصلی دشمنان دین و اسلام تاکید کرد و اظهار داشت: دعوای ما با دشمن در یمن و خلیج فارس نیست بلکه دعوای ما با هدف دشمن برای از بین بردن حق و جایگزینی باطل است.

وی با بیان اینکه از بین رفتن قدرت تشخیص حق از باطل آفت بزرگی برای جامعه بوده و نقطه‌ای برای عادت کردن فرد برای مال حرام است، افزود: رواج فحشا در جامعه، تهدید بنیان خانواده و ترویج مال حرام از ترفندهای دشمن است و با وارونه جلوه دادن ارزش‌ها به دنبال تحقق اهداف خود است؛ این در حالی است که در آموزه‌های دینی بزرگ ترین خطر در این دنیا از دست دادن قدرت تشخیص حق از باطل عنوان شده است.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: قرآن کریم خود را فرقان معرفی کرده و تمامی کتب آسمانی فرقان هستند که به معنی تشخیص خوب از بد و حق از باطل است و در وضعیتی که دشمن ارزش‌های جامعه را نشانه گرفته است باید به قرآن تمسک جست و سبک زندگی صحیحی برای فرزندان ترسیم کرد.

عاملی با ذکر مثالی به جایگاه سوره انعام اشاره و اظهار کرد: 70 جا در این سوره اسم اعظم آمده و 70 هزار فرشته آن را به قلب پیامبر اکرم نازل کرده‌اند و این سوره تنها یکی از سوره‌های قرآن کریم است و امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند فرقان هستیم.

امام جمعه اردبیل با تاکید به اینکه انبیا برای هشدار از خطر دنیا مبعوث شده‌اند، گفت: امروز در مقابل نسل جدید مسئول هستیم؛ به ویژه 18 نهاد فرهنگی که بودجه دریافت می‌کنند باید نسبت به تربیت صحیح جامعه و انتقال آموزه‌های دین اقدام کنند و هیچ کوتاهی با توجه به شرایط حساس تربیتی پذیرفته نیست.

وی با بیان اینکه در جای جای قرآن کریم با مثال‌های مختلف مسیر صحیح زندگی ترسیم شده است، افزود: در ادامه اهل بیت (ع) نیز با سیره و زندگی خود مسیر صحیحی را ترسیم کرده‌اند که باید برای ممانعت از گرفتاری در فساد و دوری از خدا به آن توجه داشت.

نماینده ولی فقیه در استان تلاش  دشمن برای از بین بردن حق را ترفند شومی دانست که توجه به تربیت نسل جدید و گام برداشتن در مسیر اسلام را ضروری ساخته است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: دشمن به دنبال گم و گور کردن فرقان یا همان سلب تشخیص حق از باطل است و باید در مقابل این آفت هوشیار بود.

آیت الله سید حسن عاملی شامگاه شنبه در مراسم سخنرانی روز پنجم ماه رمضان در مسجد میرزاعلی اکبر به ضرورت دقت و مراقبت آحاد جامعه از اهداف اصلی دشمنان دین و اسلام تاکید کرد و اظهار داشت: دعوای ما با دشمن در یمن و خلیج فارس نیست بلکه دعوای ما با هدف دشمن برای از بین بردن حق و جایگزینی باطل است.

وی با بیان اینکه از بین رفتن قدرت تشخیص حق از باطل آفت بزرگی برای جامعه بوده و نقطه‌ای برای عادت کردن فرد برای مال حرام است، افزود: رواج فحشا در جامعه، تهدید بنیان خانواده و ترویج مال حرام از ترفندهای دشمن است و با وارونه جلوه دادن ارزش‌ها به دنبال تحقق اهداف خود است؛ این در حالی است که در آموزه‌های دینی بزرگ ترین خطر در این دنیا از دست دادن قدرت تشخیص حق از باطل عنوان شده است.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: قرآن کریم خود را فرقان معرفی کرده و تمامی کتب آسمانی فرقان هستند که به معنی تشخیص خوب از بد و حق از باطل است و در وضعیتی که دشمن ارزش‌های جامعه را نشانه گرفته است باید به قرآن تمسک جست و سبک زندگی صحیحی برای فرزندان ترسیم کرد.

عاملی با ذکر مثالی به جایگاه سوره انعام اشاره و اظهار کرد: 70 جا در این سوره اسم اعظم آمده و 70 هزار فرشته آن را به قلب پیامبر اکرم نازل کرده‌اند و این سوره تنها یکی از سوره‌های قرآن کریم است و امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند فرقان هستیم.

امام جمعه اردبیل با تاکید به اینکه انبیا برای هشدار از خطر دنیا مبعوث شده‌اند، گفت: امروز در مقابل نسل جدید مسئول هستیم؛ به ویژه 18 نهاد فرهنگی که بودجه دریافت می‌کنند باید نسبت به تربیت صحیح جامعه و انتقال آموزه‌های دین اقدام کنند و هیچ کوتاهی با توجه به شرایط حساس تربیتی پذیرفته نیست.

وی با بیان اینکه در جای جای قرآن کریم با مثال‌های مختلف مسیر صحیح زندگی ترسیم شده است، افزود: در ادامه اهل بیت (ع) نیز با سیره و زندگی خود مسیر صحیحی را ترسیم کرده‌اند که باید برای ممانعت از گرفتاری در فساد و دوری از خدا به آن توجه داشت.

نماینده ولی فقیه در استان تلاش  دشمن برای از بین بردن حق را ترفند شومی دانست که توجه به تربیت نسل جدید و گام برداشتن در مسیر اسلام را ضروری ساخته است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت الله سید حسن عاملی شامگاه شنبه در مراسم سخنرانی روز پنجم ماه رمضان در مسجد میرزاعلی اکبر به ضرورت دقت و مراقبت آحاد جامعه از اهداف اصلی دشمنان دین و اسلام تاکید کرد و اظهار داشت: دعوای ما با دشمن در یمن و خلیج فارس نیست بلکه دعوای ما با هدف دشمن برای از بین بردن حق و جایگزینی باطل است.

وی با بیان اینکه از بین رفتن قدرت تشخیص حق از باطل آفت بزرگی برای جامعه بوده و نقطه‌ای برای عادت کردن فرد برای مال حرام است، افزود: رواج فحشا در جامعه، تهدید بنیان خانواده و ترویج مال حرام از ترفندهای دشمن است و با وارونه جلوه دادن ارزش‌ها به دنبال تحقق اهداف خود است؛ این در حالی است که در آموزه‌های دینی بزرگ ترین خطر در این دنیا از دست دادن قدرت تشخیص حق از باطل عنوان شده است.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: قرآن کریم خود را فرقان معرفی کرده و تمامی کتب آسمانی فرقان هستند که به معنی تشخیص خوب از بد و حق از باطل است و در وضعیتی که دشمن ارزش‌های جامعه را نشانه گرفته است باید به قرآن تمسک جست و سبک زندگی صحیحی برای فرزندان ترسیم کرد.

عاملی با ذکر مثالی به جایگاه سوره انعام اشاره و اظهار کرد: 70 جا در این سوره اسم اعظم آمده و 70 هزار فرشته آن را به قلب پیامبر اکرم نازل کرده‌اند و این سوره تنها یکی از سوره‌های قرآن کریم است و امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند فرقان هستیم.

امام جمعه اردبیل با تاکید به اینکه انبیا برای هشدار از خطر دنیا مبعوث شده‌اند، گفت: امروز در مقابل نسل جدید مسئول هستیم؛ به ویژه 18 نهاد فرهنگی که بودجه دریافت می‌کنند باید نسبت به تربیت صحیح جامعه و انتقال آموزه‌های دین اقدام کنند و هیچ کوتاهی با توجه به شرایط حساس تربیتی پذیرفته نیست.

وی با بیان اینکه در جای جای قرآن کریم با مثال‌های مختلف مسیر صحیح زندگی ترسیم شده است، افزود: در ادامه اهل بیت (ع) نیز با سیره و زندگی خود مسیر صحیحی را ترسیم کرده‌اند که باید برای ممانعت از گرفتاری در فساد و دوری از خدا به آن توجه داشت.

نماینده ولی فقیه در استان تلاش  دشمن برای از بین بردن حق را ترفند شومی دانست که توجه به تربیت نسل جدید و گام برداشتن در مسیر اسلام را ضروری ساخته است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 05-12-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap