نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 غرب با فلسفه بافی به دنبال تخریب فرهنگ اسلامی است

نماینده ولیفقیه در استان اردبیل گفت: بر خلاف ادعای دفاع از حقوق بشر غرب با فلسفه بافی و وارونه کردن ارزشها به دنبال تخریب فرهنگ اسلامی است.

آیت‌الله سید حسن عاملی بعد از ظهر امروز در مراسم سخنرانی روز ششم ماه مبارک رمضان در مسجد میرزا علی اکبر اردبیل اظهار داشت: ادعای حقوق بشری غرب واهی است و در عمل شاهد تعدی و تجاوز غرب و از بین بردن ارزش‌های جوامع به ویژه جوامع اسلامی هستیم.

وی افزود: در مقابل این ادعا غرب با فلسفه‌بافی ارزش‌های دینی و فرهنگی را وارونه جلوه می‌دهد که نمونه بارز آن در روابط دو جنس، بنیان خانواده و نگاه جنسیتی به زنان است؛ تا جایی که برخلاف دیدگاه اسلام که زن به عنوان یک انسان و نه جنسیت در جامعه حضور یابد، به دنبال ترویج اندیشه جنسیتی به زنان است.

امام جمعه اردبیل با ذکر مثالی به ترویج بی‌حجابی در جامعه اشاره و تصریح کرد: هر لباس و آرایشی پیامی دارد و شاهد این هستیم که حضور جنسیتی زنان در جامعه ترویج می‌شود و این در حالی است که زمانی که زن در جامعه از ارزش اصلی خود خارج می‌شود، جامعه به سمت انحطاط می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در استان با ذکر مثالی در خصوص قیام کربلا اشاره و اظهار کرد: در قیام کربلا آنچه موجب ارزش و جایگاه رفیع حضرت زینب(س) بوده، حیای او بود و حیا وی به مراتب از خطبه او اهمیت داشت.

عاملی با تاکید به اینکه در مقابل دشمن ارتش حجاب را وارونه می‌کند، تصریح کرد: حفظ حریم توصیه اکید دین است و در یک جامعه اسلامی باید حریم زن و مرد حفظ شود تا جامعه از آسیب و آفت به دور مانده و به نهاد خانواده آسیبی وارد نشود.

وی تصریح کرد: در توصیه دین، مسلمان نسبت به دین و هویت، فرهنگ و مدنیت خود تعصب دارد و اجازه تعدی و تجاوز را به حریم خود نمی‌دهد؛ امروز نیز مسئولیت نهادهای فرهنگی احیا و ترویج چنین اندیشه‌ای است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولیفقیه در استان اردبیل گفت: بر خلاف ادعای دفاع از حقوق بشر غرب با فلسفه بافی و وارونه کردن ارزشها به دنبال تخریب فرهنگ اسلامی است.

آیت‌الله سید حسن عاملی بعد از ظهر امروز در مراسم سخنرانی روز ششم ماه مبارک رمضان در مسجد میرزا علی اکبر اردبیل اظهار داشت: ادعای حقوق بشری غرب واهی است و در عمل شاهد تعدی و تجاوز غرب و از بین بردن ارزش‌های جوامع به ویژه جوامع اسلامی هستیم.

وی افزود: در مقابل این ادعا غرب با فلسفه‌بافی ارزش‌های دینی و فرهنگی را وارونه جلوه می‌دهد که نمونه بارز آن در روابط دو جنس، بنیان خانواده و نگاه جنسیتی به زنان است؛ تا جایی که برخلاف دیدگاه اسلام که زن به عنوان یک انسان و نه جنسیت در جامعه حضور یابد، به دنبال ترویج اندیشه جنسیتی به زنان است.

امام جمعه اردبیل با ذکر مثالی به ترویج بی‌حجابی در جامعه اشاره و تصریح کرد: هر لباس و آرایشی پیامی دارد و شاهد این هستیم که حضور جنسیتی زنان در جامعه ترویج می‌شود و این در حالی است که زمانی که زن در جامعه از ارزش اصلی خود خارج می‌شود، جامعه به سمت انحطاط می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در استان با ذکر مثالی در خصوص قیام کربلا اشاره و اظهار کرد: در قیام کربلا آنچه موجب ارزش و جایگاه رفیع حضرت زینب(س) بوده، حیای او بود و حیا وی به مراتب از خطبه او اهمیت داشت.

عاملی با تاکید به اینکه در مقابل دشمن ارتش حجاب را وارونه می‌کند، تصریح کرد: حفظ حریم توصیه اکید دین است و در یک جامعه اسلامی باید حریم زن و مرد حفظ شود تا جامعه از آسیب و آفت به دور مانده و به نهاد خانواده آسیبی وارد نشود.

وی تصریح کرد: در توصیه دین، مسلمان نسبت به دین و هویت، فرهنگ و مدنیت خود تعصب دارد و اجازه تعدی و تجاوز را به حریم خود نمی‌دهد؛ امروز نیز مسئولیت نهادهای فرهنگی احیا و ترویج چنین اندیشه‌ای است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سید حسن عاملی بعد از ظهر امروز در مراسم سخنرانی روز ششم ماه مبارک رمضان در مسجد میرزا علی اکبر اردبیل اظهار داشت: ادعای حقوق بشری غرب واهی است و در عمل شاهد تعدی و تجاوز غرب و از بین بردن ارزش‌های جوامع به ویژه جوامع اسلامی هستیم.

وی افزود: در مقابل این ادعا غرب با فلسفه‌بافی ارزش‌های دینی و فرهنگی را وارونه جلوه می‌دهد که نمونه بارز آن در روابط دو جنس، بنیان خانواده و نگاه جنسیتی به زنان است؛ تا جایی که برخلاف دیدگاه اسلام که زن به عنوان یک انسان و نه جنسیت در جامعه حضور یابد، به دنبال ترویج اندیشه جنسیتی به زنان است.

امام جمعه اردبیل با ذکر مثالی به ترویج بی‌حجابی در جامعه اشاره و تصریح کرد: هر لباس و آرایشی پیامی دارد و شاهد این هستیم که حضور جنسیتی زنان در جامعه ترویج می‌شود و این در حالی است که زمانی که زن در جامعه از ارزش اصلی خود خارج می‌شود، جامعه به سمت انحطاط می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در استان با ذکر مثالی در خصوص قیام کربلا اشاره و اظهار کرد: در قیام کربلا آنچه موجب ارزش و جایگاه رفیع حضرت زینب(س) بوده، حیای او بود و حیا وی به مراتب از خطبه او اهمیت داشت.

عاملی با تاکید به اینکه در مقابل دشمن ارتش حجاب را وارونه می‌کند، تصریح کرد: حفظ حریم توصیه اکید دین است و در یک جامعه اسلامی باید حریم زن و مرد حفظ شود تا جامعه از آسیب و آفت به دور مانده و به نهاد خانواده آسیبی وارد نشود.

وی تصریح کرد: در توصیه دین، مسلمان نسبت به دین و هویت، فرهنگ و مدنیت خود تعصب دارد و اجازه تعدی و تجاوز را به حریم خود نمی‌دهد؛ امروز نیز مسئولیت نهادهای فرهنگی احیا و ترویج چنین اندیشه‌ای است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 02-23-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap