نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 مال حرام در جامعه فتنه‌ به پا می‌کند

نماینده ولی فقیه در استان گفت: دیده می‌شود که برخی دین را وسیله سرگرمی قرار داده‌اند و این در حالی است که دین برای ترویج خوبی‌ها آمده است.

آیت الله سید حسن عاملی شامگاه دوشنبه در مراسم سخنرانی ماه مبارک رمضان در مسجد میرزا علی اکبر اردبیل اظهار داشت: قرآن کریم بارها به تکریم انسان پرداخته و هدف خود را هدایت انسان عنوان کرده است اما در مقابل برخی به دین نگاهی به عنوان سرگرمی دارند؛ دین نباید بهانه سرگرمی و ابزار باشد و در مقابل حرمت و مسئولیتی که خداوند بر گردن انسان نهاده باید با دقت و مراقبت رفتار کرد.

وی افزود: قرآن برای ممانعت از جابه جایی خوب و بد و حق و باطل نازل شده و 124 هزار پیامبر نیز چنین رسالتی داشتند تا انسان گام اشتباه برندارد؛ چراکه در این دنیا اولین اشتباه می‌تواند آخرین اشتباه باشد و به سادگی ممکن است با غفلت انسان ، جای حق و باطل عوض شود و خوب جای بد را بگیرد.

امام جمعه اردبیل یکی از انحرافات شکل یافته را بی‌توجهی به معاد و دنیای آخرت دانست و گفت: گروهی بر این تفکر هستند که کسی از دنیای آخرت خبری نیاورده و هیچ کس آن را درک نکرده و به همین دلیل وجود خارجی ندارد اما این باور غلط است؛ مسئولیتی که برای انسان در این دنیا در نظر گرفته شده به خاطر وجود دنیای حق است و خداوند نیازی به نماز و روزه انسان ندارد بلکه همه اینها برای تقوا و تزکیه نفس وی و آماده سازی خود برای دنیای آخرت است.

عاملی با تاکید به اینکه قرآن بارها در رویدادهای تاریخی گواه درست به انسان داده است، تصریح کرد: چه رسد به دنیای آخرت که بارها به آن هشدار داده تا انسان به سمت فساد و تباهی گام برندارد و هوشیار و آگاه و با ایمان عمل کند تا جایی که حتی در اعتقادات دینی تقلید صرف حرام است و انسان باید با اعتقاد قلبی کاری را انجام دهد.

نماینده ولی فقیه در استان یکی دیگر از آفت‌های رواج یافته را مال حرام دانست و گفت: مال حرام خوری، مال یتیم خوری و تعدی به ناموس و مال دیگری آفت خانمان سوزی است که اثرات آن به حدی گسترده است که در روایات و آموزه‌های دینی به جد از آن ممانعت شده است.

وی افزود: خداوند قومی که در مال حرام غرق شده به حال خود رها می‌کند و ممکن است افراد جامعه به بهانه خطا و اشتباه دیگری خود به تعدی در مال مردم دست بزنند که به شدت نکوهش شده است و توصیه اکید دین حفظ فرزندان، نفس و جان از مال حرام است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان گفت: دیده می‌شود که برخی دین را وسیله سرگرمی قرار داده‌اند و این در حالی است که دین برای ترویج خوبی‌ها آمده است.

آیت الله سید حسن عاملی شامگاه دوشنبه در مراسم سخنرانی ماه مبارک رمضان در مسجد میرزا علی اکبر اردبیل اظهار داشت: قرآن کریم بارها به تکریم انسان پرداخته و هدف خود را هدایت انسان عنوان کرده است اما در مقابل برخی به دین نگاهی به عنوان سرگرمی دارند؛ دین نباید بهانه سرگرمی و ابزار باشد و در مقابل حرمت و مسئولیتی که خداوند بر گردن انسان نهاده باید با دقت و مراقبت رفتار کرد.

وی افزود: قرآن برای ممانعت از جابه جایی خوب و بد و حق و باطل نازل شده و 124 هزار پیامبر نیز چنین رسالتی داشتند تا انسان گام اشتباه برندارد؛ چراکه در این دنیا اولین اشتباه می‌تواند آخرین اشتباه باشد و به سادگی ممکن است با غفلت انسان ، جای حق و باطل عوض شود و خوب جای بد را بگیرد.

امام جمعه اردبیل یکی از انحرافات شکل یافته را بی‌توجهی به معاد و دنیای آخرت دانست و گفت: گروهی بر این تفکر هستند که کسی از دنیای آخرت خبری نیاورده و هیچ کس آن را درک نکرده و به همین دلیل وجود خارجی ندارد اما این باور غلط است؛ مسئولیتی که برای انسان در این دنیا در نظر گرفته شده به خاطر وجود دنیای حق است و خداوند نیازی به نماز و روزه انسان ندارد بلکه همه اینها برای تقوا و تزکیه نفس وی و آماده سازی خود برای دنیای آخرت است.

عاملی با تاکید به اینکه قرآن بارها در رویدادهای تاریخی گواه درست به انسان داده است، تصریح کرد: چه رسد به دنیای آخرت که بارها به آن هشدار داده تا انسان به سمت فساد و تباهی گام برندارد و هوشیار و آگاه و با ایمان عمل کند تا جایی که حتی در اعتقادات دینی تقلید صرف حرام است و انسان باید با اعتقاد قلبی کاری را انجام دهد.

نماینده ولی فقیه در استان یکی دیگر از آفت‌های رواج یافته را مال حرام دانست و گفت: مال حرام خوری، مال یتیم خوری و تعدی به ناموس و مال دیگری آفت خانمان سوزی است که اثرات آن به حدی گسترده است که در روایات و آموزه‌های دینی به جد از آن ممانعت شده است.

وی افزود: خداوند قومی که در مال حرام غرق شده به حال خود رها می‌کند و ممکن است افراد جامعه به بهانه خطا و اشتباه دیگری خود به تعدی در مال مردم دست بزنند که به شدت نکوهش شده است و توصیه اکید دین حفظ فرزندان، نفس و جان از مال حرام است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت الله سید حسن عاملی شامگاه دوشنبه در مراسم سخنرانی ماه مبارک رمضان در مسجد میرزا علی اکبر اردبیل اظهار داشت: قرآن کریم بارها به تکریم انسان پرداخته و هدف خود را هدایت انسان عنوان کرده است اما در مقابل برخی به دین نگاهی به عنوان سرگرمی دارند؛ دین نباید بهانه سرگرمی و ابزار باشد و در مقابل حرمت و مسئولیتی که خداوند بر گردن انسان نهاده باید با دقت و مراقبت رفتار کرد.

وی افزود: قرآن برای ممانعت از جابه جایی خوب و بد و حق و باطل نازل شده و 124 هزار پیامبر نیز چنین رسالتی داشتند تا انسان گام اشتباه برندارد؛ چراکه در این دنیا اولین اشتباه می‌تواند آخرین اشتباه باشد و به سادگی ممکن است با غفلت انسان ، جای حق و باطل عوض شود و خوب جای بد را بگیرد.

امام جمعه اردبیل یکی از انحرافات شکل یافته را بی‌توجهی به معاد و دنیای آخرت دانست و گفت: گروهی بر این تفکر هستند که کسی از دنیای آخرت خبری نیاورده و هیچ کس آن را درک نکرده و به همین دلیل وجود خارجی ندارد اما این باور غلط است؛ مسئولیتی که برای انسان در این دنیا در نظر گرفته شده به خاطر وجود دنیای حق است و خداوند نیازی به نماز و روزه انسان ندارد بلکه همه اینها برای تقوا و تزکیه نفس وی و آماده سازی خود برای دنیای آخرت است.

عاملی با تاکید به اینکه قرآن بارها در رویدادهای تاریخی گواه درست به انسان داده است، تصریح کرد: چه رسد به دنیای آخرت که بارها به آن هشدار داده تا انسان به سمت فساد و تباهی گام برندارد و هوشیار و آگاه و با ایمان عمل کند تا جایی که حتی در اعتقادات دینی تقلید صرف حرام است و انسان باید با اعتقاد قلبی کاری را انجام دهد.

نماینده ولی فقیه در استان یکی دیگر از آفت‌های رواج یافته را مال حرام دانست و گفت: مال حرام خوری، مال یتیم خوری و تعدی به ناموس و مال دیگری آفت خانمان سوزی است که اثرات آن به حدی گسترده است که در روایات و آموزه‌های دینی به جد از آن ممانعت شده است.

وی افزود: خداوند قومی که در مال حرام غرق شده به حال خود رها می‌کند و ممکن است افراد جامعه به بهانه خطا و اشتباه دیگری خود به تعدی در مال مردم دست بزنند که به شدت نکوهش شده است و توصیه اکید دین حفظ فرزندان، نفس و جان از مال حرام است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 05-21-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap