نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 نماینده ولی فقیه در استان اردبیل: عطش تفاخر در خانواده ها آفتی جدی است

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: متاسفانه عطش تفاخر و تشخص در بین خانواده ها به آفت جدی تبدیل شده و در فضای مجازی هر فردی به دنبال نمایش خود با شیوه غلط است.

آیت‌الله سید حسن عاملی شامگاه چهارشنبه در مراسم سخنرانی ماه مبارک رمضان در مسجد میرزا علی اکبر اردبیل اظهار داشت: برخی شرب خمر، روابط نامشروع، پوشیدن لباس‌های نامتعارف و مواردی از این دست را نشان تشخص می‌دانند و در فضای مجازی نیز چنین مواردی به عنوان شخصیت فرد به نمایش گذاشته می‌شود.

وی افزود: به ویژه عادات بد از سوی قشر مرفه و پولدارها در جامعه تزریق می‌شود و هر رفتاری از سوی قشر مرفه از سوی سایر اقشار تقلید می‌شود که آفتی جدی است و هشدار می‌دهیم که افراد با دقت و مراقبت از رفتاری الگوبرداری کنند.

امام جمعه اردبیل با ذکر مثالی به شرب خمر و پوشیدن البسه پاره اشاره کرد و گفت: شرب خمر حتی در نگاه عده‌ای نشانی از روشنفکری است و در این میان به دلیل گرانی، مشروبات دست‌ساز متداول شده که گاهی قرص‌های خواب‌آور به آن اضافه می‌کنند تا خاصیت مسکن داشته باشد و کوری، مرگ مغزی و حتی مرگ را رقم زده است.

وی افزود: از سویی گروهی از جوانان ما بدون دانستن فلسفه البسه پاره صرفا آن را تقلید کرده و حتی نشانه تشخص و به روز بودن خود می‌دانند؛ این در حالی است که بی‌توجهی به عفت در جامعه و شرب خمر موجب پدید آمدن گناهان دیگر شده و اثرات آن مخرب است.

نماینده ولی‌فقیه در استان تصریح کرد: خداوند بارها در قرآن تاکید کرده است که ترازوی او ترازوی حق است و تمامی اعمال انسان حتی به اندازه دانه خردلی محاسبه می‌شود، بنابراین فردی که شرب خمر کرده و فسادی را دامن زده یا آن کسی که دروغ می‌گوید، کم‌فروشی می‌کند، به ناموس دیگری تعدی می‌کند، مال حرام و دزدی به خانه می‌برد و به نامحرم نگاه بد دارد تمامی اعمالش محاسبه می‌شود.

وی افزود: برخی می‌گویند وقتی دیگری خلاف و فساد می‌کند، پس من هم می‌توانم، این به معنی «تسویل» است و «تسویل» یعنی جای بد و خوب را عوض کردن و جای حق و باطل را عوض کردن کار شیطان است و به همین دلیل است که این عصر را عصر «آب طلا» می‌گویند یعنی به جای طلا، آب آن را نشان می‌دهند و جای بد و خوب را تغییر می‌دهند.

عاملی افزود: در مقابل تسویل نفس، قرآن نازل شده که فرقان است و می‌تواند خوب و بد را تمییز کرده و راه درست را به انسان نشان دهد و مانع از گمراهی فرد شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: متاسفانه عطش تفاخر و تشخص در بین خانواده ها به آفت جدی تبدیل شده و در فضای مجازی هر فردی به دنبال نمایش خود با شیوه غلط است.

آیت‌الله سید حسن عاملی شامگاه چهارشنبه در مراسم سخنرانی ماه مبارک رمضان در مسجد میرزا علی اکبر اردبیل اظهار داشت: برخی شرب خمر، روابط نامشروع، پوشیدن لباس‌های نامتعارف و مواردی از این دست را نشان تشخص می‌دانند و در فضای مجازی نیز چنین مواردی به عنوان شخصیت فرد به نمایش گذاشته می‌شود.

وی افزود: به ویژه عادات بد از سوی قشر مرفه و پولدارها در جامعه تزریق می‌شود و هر رفتاری از سوی قشر مرفه از سوی سایر اقشار تقلید می‌شود که آفتی جدی است و هشدار می‌دهیم که افراد با دقت و مراقبت از رفتاری الگوبرداری کنند.

امام جمعه اردبیل با ذکر مثالی به شرب خمر و پوشیدن البسه پاره اشاره کرد و گفت: شرب خمر حتی در نگاه عده‌ای نشانی از روشنفکری است و در این میان به دلیل گرانی، مشروبات دست‌ساز متداول شده که گاهی قرص‌های خواب‌آور به آن اضافه می‌کنند تا خاصیت مسکن داشته باشد و کوری، مرگ مغزی و حتی مرگ را رقم زده است.

وی افزود: از سویی گروهی از جوانان ما بدون دانستن فلسفه البسه پاره صرفا آن را تقلید کرده و حتی نشانه تشخص و به روز بودن خود می‌دانند؛ این در حالی است که بی‌توجهی به عفت در جامعه و شرب خمر موجب پدید آمدن گناهان دیگر شده و اثرات آن مخرب است.

نماینده ولی‌فقیه در استان تصریح کرد: خداوند بارها در قرآن تاکید کرده است که ترازوی او ترازوی حق است و تمامی اعمال انسان حتی به اندازه دانه خردلی محاسبه می‌شود، بنابراین فردی که شرب خمر کرده و فسادی را دامن زده یا آن کسی که دروغ می‌گوید، کم‌فروشی می‌کند، به ناموس دیگری تعدی می‌کند، مال حرام و دزدی به خانه می‌برد و به نامحرم نگاه بد دارد تمامی اعمالش محاسبه می‌شود.

وی افزود: برخی می‌گویند وقتی دیگری خلاف و فساد می‌کند، پس من هم می‌توانم، این به معنی «تسویل» است و «تسویل» یعنی جای بد و خوب را عوض کردن و جای حق و باطل را عوض کردن کار شیطان است و به همین دلیل است که این عصر را عصر «آب طلا» می‌گویند یعنی به جای طلا، آب آن را نشان می‌دهند و جای بد و خوب را تغییر می‌دهند.

عاملی افزود: در مقابل تسویل نفس، قرآن نازل شده که فرقان است و می‌تواند خوب و بد را تمییز کرده و راه درست را به انسان نشان دهد و مانع از گمراهی فرد شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سید حسن عاملی شامگاه چهارشنبه در مراسم سخنرانی ماه مبارک رمضان در مسجد میرزا علی اکبر اردبیل اظهار داشت: برخی شرب خمر، روابط نامشروع، پوشیدن لباس‌های نامتعارف و مواردی از این دست را نشان تشخص می‌دانند و در فضای مجازی نیز چنین مواردی به عنوان شخصیت فرد به نمایش گذاشته می‌شود.

وی افزود: به ویژه عادات بد از سوی قشر مرفه و پولدارها در جامعه تزریق می‌شود و هر رفتاری از سوی قشر مرفه از سوی سایر اقشار تقلید می‌شود که آفتی جدی است و هشدار می‌دهیم که افراد با دقت و مراقبت از رفتاری الگوبرداری کنند.

امام جمعه اردبیل با ذکر مثالی به شرب خمر و پوشیدن البسه پاره اشاره کرد و گفت: شرب خمر حتی در نگاه عده‌ای نشانی از روشنفکری است و در این میان به دلیل گرانی، مشروبات دست‌ساز متداول شده که گاهی قرص‌های خواب‌آور به آن اضافه می‌کنند تا خاصیت مسکن داشته باشد و کوری، مرگ مغزی و حتی مرگ را رقم زده است.

وی افزود: از سویی گروهی از جوانان ما بدون دانستن فلسفه البسه پاره صرفا آن را تقلید کرده و حتی نشانه تشخص و به روز بودن خود می‌دانند؛ این در حالی است که بی‌توجهی به عفت در جامعه و شرب خمر موجب پدید آمدن گناهان دیگر شده و اثرات آن مخرب است.

نماینده ولی‌فقیه در استان تصریح کرد: خداوند بارها در قرآن تاکید کرده است که ترازوی او ترازوی حق است و تمامی اعمال انسان حتی به اندازه دانه خردلی محاسبه می‌شود، بنابراین فردی که شرب خمر کرده و فسادی را دامن زده یا آن کسی که دروغ می‌گوید، کم‌فروشی می‌کند، به ناموس دیگری تعدی می‌کند، مال حرام و دزدی به خانه می‌برد و به نامحرم نگاه بد دارد تمامی اعمالش محاسبه می‌شود.

وی افزود: برخی می‌گویند وقتی دیگری خلاف و فساد می‌کند، پس من هم می‌توانم، این به معنی «تسویل» است و «تسویل» یعنی جای بد و خوب را عوض کردن و جای حق و باطل را عوض کردن کار شیطان است و به همین دلیل است که این عصر را عصر «آب طلا» می‌گویند یعنی به جای طلا، آب آن را نشان می‌دهند و جای بد و خوب را تغییر می‌دهند.

عاملی افزود: در مقابل تسویل نفس، قرآن نازل شده که فرقان است و می‌تواند خوب و بد را تمییز کرده و راه درست را به انسان نشان دهد و مانع از گمراهی فرد شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 03-02-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap