نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 امام جمعه اردبیل: رواج تفاخر مالی در جامعه؛ حمایت فرد نیازمند عین عقلانیت در دین است

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با ابراز تاسف از رواج تفاخر مالی در جامعه گفت: برخی گمان می‌کنند به رخ کشیدن دارایی یک امتیاز است و این در حالی است که دین اسلام عزت انسان را در حمایت مظلوم و نیازمند می‌داند.

آیت الله سید حسن عاملی شامگاه شنبه در مراسم سخنرانی ماه مبارک رمضان در مسجد میرزا علی اکبر اردبیل اظهار داشت: آن فردی که خودرو 16 میلیارد تومانی را سوار شده و تفاخر میکند، نه تنها رفتاری غیرعقلانی و مغایر آموزههای دین دارد بلکه سرمایه مملکت را نیز راکد نگاه داشته است.

وی افزود: همین پول میتواند بسیاری از گرهها را در جامعه گشوده و از خطا، فساد وگمراهی بسیاری ممانعت کند؛ جهیزیه برای زوجی نیازمند تهیه شود؛ فرصت کسب و کار برای جوانی فراهم شود و یا کودک بیمار نیازمندی درمان شود.

امام جمعه اردبیل افزود: هیچگاه در دین اسلام تفاخر و پزدادن برای داراییها به معنی عزت انسانها نیست و خداوند توصیه کرده اگر فردی ثروتی دارد در مسیر صحیح قرار داده و برای اصلاح جامعه تلاش کند.

عاملی با تاکید به اینکه در دین اسلام سپردن مال و اموال به فرد ناصالح و سفیه نیز منع شده است، تصریح کرد: تمامی آموزهها به برخورداری جامعه از عدالتو  نشاط اجتماعی و اقتصادی تاکید دارد تا مسلمانان با رعایت حال یکدیگر جامعه ای سالم را پایهگذاری کنند.

وی با ذکر مثالی به بیتوجهی به نیاز مردم نیازمند از سوی برخی افراد اشاره کرد و گفت: اینکه در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی، فردی کالایی را نمیفروشد و یا گرانتر از قیمت واقعی به فروش میرساند عین ظلم  است.

نماینده ولی فقیه در استان پاک دست بودن، پاک چشم بودن و برخورداری از قلبی پاک را برابر با عبودیت و اهل امانت و تقوا بودن توصیف کرد و افزود: بیتوجهی به این مصادیق به منزله بیتوجهی به عقل و تدبیر در جامعه و رواج سفاهت است.

عاملی اظهار کرد: قضاوت صحیح و مهارت همراهی با حق بالاترین عقلانیت در جامعه قلمداد میشود و در مقابل هرکجا چراغ عقل خاموش شود، چراغ دین خاموش شده است؛ چراکه در شرع مقدس به هیچ چیز به اندازه عقل بها داده نشده است.

وی با بیان اینکه عقلانیت در آیات قرآنی، احکام و روایات اهل بیت (ع) موج می زند، گفت: حتی خداوند اشاره داشته که به خلقت او بنگری و ایرادی عقلانی مطرح کنی و این به خاطر اهمیت عقل در نزد خداوند و عقل و تدبیر جاری در خلقت عنوان شده که بشر هیچ ایرادی از خلقت نمیتواند بیان کند.

امام جمعه اردبیل رواج برخی آسیب ا از جمله شرب خمر را مصداق بیتوجهی به عقل دانست و افزود: احکام سفت و سختی که در این خصوص آمده به خاطر اثرات سوء شرب خمر و آسیب فرد شراب خوار به خود و اطرافیان است.

عاملی افزود: هیچ فردی به ظاهر پولدار که در باطن فقیر بوده و بهرهای از عقل و آموزههای دینی نبرده است عزت واقعی را کسب نکرده و جامعه باید به سمت ترویج چنین اندیشهای گام بردارد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با ابراز تاسف از رواج تفاخر مالی در جامعه گفت: برخی گمان می‌کنند به رخ کشیدن دارایی یک امتیاز است و این در حالی است که دین اسلام عزت انسان را در حمایت مظلوم و نیازمند می‌داند.

آیت الله سید حسن عاملی شامگاه شنبه در مراسم سخنرانی ماه مبارک رمضان در مسجد میرزا علی اکبر اردبیل اظهار داشت: آن فردی که خودرو 16 میلیارد تومانی را سوار شده و تفاخر میکند، نه تنها رفتاری غیرعقلانی و مغایر آموزههای دین دارد بلکه سرمایه مملکت را نیز راکد نگاه داشته است.

وی افزود: همین پول میتواند بسیاری از گرهها را در جامعه گشوده و از خطا، فساد وگمراهی بسیاری ممانعت کند؛ جهیزیه برای زوجی نیازمند تهیه شود؛ فرصت کسب و کار برای جوانی فراهم شود و یا کودک بیمار نیازمندی درمان شود.

امام جمعه اردبیل افزود: هیچگاه در دین اسلام تفاخر و پزدادن برای داراییها به معنی عزت انسانها نیست و خداوند توصیه کرده اگر فردی ثروتی دارد در مسیر صحیح قرار داده و برای اصلاح جامعه تلاش کند.

عاملی با تاکید به اینکه در دین اسلام سپردن مال و اموال به فرد ناصالح و سفیه نیز منع شده است، تصریح کرد: تمامی آموزهها به برخورداری جامعه از عدالتو  نشاط اجتماعی و اقتصادی تاکید دارد تا مسلمانان با رعایت حال یکدیگر جامعه ای سالم را پایهگذاری کنند.

وی با ذکر مثالی به بیتوجهی به نیاز مردم نیازمند از سوی برخی افراد اشاره کرد و گفت: اینکه در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی، فردی کالایی را نمیفروشد و یا گرانتر از قیمت واقعی به فروش میرساند عین ظلم  است.

نماینده ولی فقیه در استان پاک دست بودن، پاک چشم بودن و برخورداری از قلبی پاک را برابر با عبودیت و اهل امانت و تقوا بودن توصیف کرد و افزود: بیتوجهی به این مصادیق به منزله بیتوجهی به عقل و تدبیر در جامعه و رواج سفاهت است.

عاملی اظهار کرد: قضاوت صحیح و مهارت همراهی با حق بالاترین عقلانیت در جامعه قلمداد میشود و در مقابل هرکجا چراغ عقل خاموش شود، چراغ دین خاموش شده است؛ چراکه در شرع مقدس به هیچ چیز به اندازه عقل بها داده نشده است.

وی با بیان اینکه عقلانیت در آیات قرآنی، احکام و روایات اهل بیت (ع) موج می زند، گفت: حتی خداوند اشاره داشته که به خلقت او بنگری و ایرادی عقلانی مطرح کنی و این به خاطر اهمیت عقل در نزد خداوند و عقل و تدبیر جاری در خلقت عنوان شده که بشر هیچ ایرادی از خلقت نمیتواند بیان کند.

امام جمعه اردبیل رواج برخی آسیب ا از جمله شرب خمر را مصداق بیتوجهی به عقل دانست و افزود: احکام سفت و سختی که در این خصوص آمده به خاطر اثرات سوء شرب خمر و آسیب فرد شراب خوار به خود و اطرافیان است.

عاملی افزود: هیچ فردی به ظاهر پولدار که در باطن فقیر بوده و بهرهای از عقل و آموزههای دینی نبرده است عزت واقعی را کسب نکرده و جامعه باید به سمت ترویج چنین اندیشهای گام بردارد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت الله سید حسن عاملی شامگاه شنبه در مراسم سخنرانی ماه مبارک رمضان در مسجد میرزا علی اکبر اردبیل اظهار داشت: آن فردی که خودرو 16 میلیارد تومانی را سوار شده و تفاخر میکند، نه تنها رفتاری غیرعقلانی و مغایر آموزههای دین دارد بلکه سرمایه مملکت را نیز راکد نگاه داشته است.

وی افزود: همین پول میتواند بسیاری از گرهها را در جامعه گشوده و از خطا، فساد وگمراهی بسیاری ممانعت کند؛ جهیزیه برای زوجی نیازمند تهیه شود؛ فرصت کسب و کار برای جوانی فراهم شود و یا کودک بیمار نیازمندی درمان شود.

امام جمعه اردبیل افزود: هیچگاه در دین اسلام تفاخر و پزدادن برای داراییها به معنی عزت انسانها نیست و خداوند توصیه کرده اگر فردی ثروتی دارد در مسیر صحیح قرار داده و برای اصلاح جامعه تلاش کند.

عاملی با تاکید به اینکه در دین اسلام سپردن مال و اموال به فرد ناصالح و سفیه نیز منع شده است، تصریح کرد: تمامی آموزهها به برخورداری جامعه از عدالتو  نشاط اجتماعی و اقتصادی تاکید دارد تا مسلمانان با رعایت حال یکدیگر جامعه ای سالم را پایهگذاری کنند.

وی با ذکر مثالی به بیتوجهی به نیاز مردم نیازمند از سوی برخی افراد اشاره کرد و گفت: اینکه در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی، فردی کالایی را نمیفروشد و یا گرانتر از قیمت واقعی به فروش میرساند عین ظلم  است.

نماینده ولی فقیه در استان پاک دست بودن، پاک چشم بودن و برخورداری از قلبی پاک را برابر با عبودیت و اهل امانت و تقوا بودن توصیف کرد و افزود: بیتوجهی به این مصادیق به منزله بیتوجهی به عقل و تدبیر در جامعه و رواج سفاهت است.

عاملی اظهار کرد: قضاوت صحیح و مهارت همراهی با حق بالاترین عقلانیت در جامعه قلمداد میشود و در مقابل هرکجا چراغ عقل خاموش شود، چراغ دین خاموش شده است؛ چراکه در شرع مقدس به هیچ چیز به اندازه عقل بها داده نشده است.

وی با بیان اینکه عقلانیت در آیات قرآنی، احکام و روایات اهل بیت (ع) موج می زند، گفت: حتی خداوند اشاره داشته که به خلقت او بنگری و ایرادی عقلانی مطرح کنی و این به خاطر اهمیت عقل در نزد خداوند و عقل و تدبیر جاری در خلقت عنوان شده که بشر هیچ ایرادی از خلقت نمیتواند بیان کند.

امام جمعه اردبیل رواج برخی آسیب ا از جمله شرب خمر را مصداق بیتوجهی به عقل دانست و افزود: احکام سفت و سختی که در این خصوص آمده به خاطر اثرات سوء شرب خمر و آسیب فرد شراب خوار به خود و اطرافیان است.

عاملی افزود: هیچ فردی به ظاهر پولدار که در باطن فقیر بوده و بهرهای از عقل و آموزههای دینی نبرده است عزت واقعی را کسب نکرده و جامعه باید به سمت ترویج چنین اندیشهای گام بردارد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 06-02-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap