نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 امام جمعه اردبیل: دستگاه قضا با فساد اداری قاطعانه برخورد کند

امام جمعه اردبیل خواستار مقابله قاطع دستگاه قضا با آلودگی‌ها و فساد در سیستم اداری شد.

آیت‌الله سید حسن عاملی صبح امروز در آیین تودیع و معارفه دادستان های عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اظهار داشت: با وجود تمامی اقدامات به نقطه مطلوب بازدارندگی در جرایم نرسیدیم.

وی با بیان اینکه امنیت جامعه در گرو فعالیت دستگاه قضایی است اما نباید صرفا این نهاد مسئول عدالت گستری قلمداد شود، گفت: مشروعیت حکومت نیز در دست دستگا قضا است و اینکه اقامه حق شود و یا دفع باطل مسئولیت خطیر دستگاه قضا است.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: اگر جامعه دستخوش بیعدالتی شود معنی ندارد که روحانیت خطبه بخواند و نباید غفلت در عدالت گستری چنین شرایطی را فراهم سازد.

وی با اشاره به عدم توفیق در بازدارندگی جرایم گفت: این حجم پرونده در دستگاه قضایی زیبنده نظام نیست و باید مجلس، دستگاه قضا، دولت و همه و همه وارد کار شوند و این در حالی است که متاسفانه برخی نهادها غافل هستند.

امام جمعه اردبیل با اذعان به تلاش‌های مطلوب صورت گرفته افزود: یکی از برنامه‌های دشمن این است که نگاه مردم به دستگاه قضایی تغییر یابد و همه ملت برای رسیدن به نقطه بازدارندگی مسئول هستند.

عاملی خواستار مقابله با فساد و برخی آلودگیها در سیستم اداری شد و تصریح کرد: خواسته اصلی ما از دستگاه قضایی رسیدگی به مشکلات و خواستههای مردم و مقابله با جرایم و مفاسد است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

امام جمعه اردبیل خواستار مقابله قاطع دستگاه قضا با آلودگی‌ها و فساد در سیستم اداری شد.

آیت‌الله سید حسن عاملی صبح امروز در آیین تودیع و معارفه دادستان های عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اظهار داشت: با وجود تمامی اقدامات به نقطه مطلوب بازدارندگی در جرایم نرسیدیم.

وی با بیان اینکه امنیت جامعه در گرو فعالیت دستگاه قضایی است اما نباید صرفا این نهاد مسئول عدالت گستری قلمداد شود، گفت: مشروعیت حکومت نیز در دست دستگا قضا است و اینکه اقامه حق شود و یا دفع باطل مسئولیت خطیر دستگاه قضا است.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: اگر جامعه دستخوش بیعدالتی شود معنی ندارد که روحانیت خطبه بخواند و نباید غفلت در عدالت گستری چنین شرایطی را فراهم سازد.

وی با اشاره به عدم توفیق در بازدارندگی جرایم گفت: این حجم پرونده در دستگاه قضایی زیبنده نظام نیست و باید مجلس، دستگاه قضا، دولت و همه و همه وارد کار شوند و این در حالی است که متاسفانه برخی نهادها غافل هستند.

امام جمعه اردبیل با اذعان به تلاش‌های مطلوب صورت گرفته افزود: یکی از برنامه‌های دشمن این است که نگاه مردم به دستگاه قضایی تغییر یابد و همه ملت برای رسیدن به نقطه بازدارندگی مسئول هستند.

عاملی خواستار مقابله با فساد و برخی آلودگیها در سیستم اداری شد و تصریح کرد: خواسته اصلی ما از دستگاه قضایی رسیدگی به مشکلات و خواستههای مردم و مقابله با جرایم و مفاسد است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سید حسن عاملی صبح امروز در آیین تودیع و معارفه دادستان های عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اظهار داشت: با وجود تمامی اقدامات به نقطه مطلوب بازدارندگی در جرایم نرسیدیم.

وی با بیان اینکه امنیت جامعه در گرو فعالیت دستگاه قضایی است اما نباید صرفا این نهاد مسئول عدالت گستری قلمداد شود، گفت: مشروعیت حکومت نیز در دست دستگا قضا است و اینکه اقامه حق شود و یا دفع باطل مسئولیت خطیر دستگاه قضا است.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: اگر جامعه دستخوش بیعدالتی شود معنی ندارد که روحانیت خطبه بخواند و نباید غفلت در عدالت گستری چنین شرایطی را فراهم سازد.

وی با اشاره به عدم توفیق در بازدارندگی جرایم گفت: این حجم پرونده در دستگاه قضایی زیبنده نظام نیست و باید مجلس، دستگاه قضا، دولت و همه و همه وارد کار شوند و این در حالی است که متاسفانه برخی نهادها غافل هستند.

امام جمعه اردبیل با اذعان به تلاش‌های مطلوب صورت گرفته افزود: یکی از برنامه‌های دشمن این است که نگاه مردم به دستگاه قضایی تغییر یابد و همه ملت برای رسیدن به نقطه بازدارندگی مسئول هستند.

عاملی خواستار مقابله با فساد و برخی آلودگیها در سیستم اداری شد و تصریح کرد: خواسته اصلی ما از دستگاه قضایی رسیدگی به مشکلات و خواستههای مردم و مقابله با جرایم و مفاسد است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 07-08-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap