نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 معرفی تاریخ منطقه به نسل جدید هجمه های فرهنگی و اقتصادی دشمنان را خنثی می کند

امام جمعه اردبیل گفت: معرفی تاریخ منطقه به نسل جدید هجمه های فرهنگی و اقتصادی دشمنان را خنثی میک ند.

آیت‌الله سیدحسن عاملی بعد از ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل اظهار داشت: در برهه کنونی که کشور مورد هجمه‌های مختلف در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی قرار گرفته است باید تلاش کنیم تا برنامه‌ریزی لازم را برای مقابله با این هجمه‌ها داشته و توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.

وی معرفی تاریخ ملت ایران به نسل‌های جدید را از راهکارهای مهم و اساسی برای مقابله با هجمه‌های دشمنان به ویژه در حوزه فرهنگی دانست و بیان کرد: آشنایی با تاریخ این مرز و بوم از جمله سلسله صفویه زمینه‌ساز تقویت عرق ملی شده و از نفوذ دشمنان و بیگانگان به کشور جلوگیری می؟‌کند که باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تربیت فرزندان به روش قرآنی را از سنین خردسالی زمینه‌ساز تعالی واقعی جامعه دانست و افزود: در صورتی که بتوانیم فرزندان را با فرهنگ قرآن آشنا کنیم الگوی مناسبی به آنها داده‌ایم و این امر می‌تواند توسعه و تعالی روحی و معنوی آنها و تعالی واقعی جامعه را به دنبال داشته باشد.

عاملی تصریح کرد: آشنایی هر چه بیشتر نسل جدید که آینده‌سازان کشور به شمار می‌روند با قرآن و مفاهیم قرآنی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در این زمینه اقدامات اساسی و لازم پیگیری شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل با تاکید بر اجرای مصوبات جلسات شورای فرهنگ عمومی گفت: باید از تمامی توان و ظرفیت برای اجرای تمامی مصوبات در این جلسات استفاده شود چرا که این امر می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و ارتقای فرهنگی در منطقه شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

امام جمعه اردبیل گفت: معرفی تاریخ منطقه به نسل جدید هجمه های فرهنگی و اقتصادی دشمنان را خنثی میک ند.

آیت‌الله سیدحسن عاملی بعد از ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل اظهار داشت: در برهه کنونی که کشور مورد هجمه‌های مختلف در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی قرار گرفته است باید تلاش کنیم تا برنامه‌ریزی لازم را برای مقابله با این هجمه‌ها داشته و توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.

وی معرفی تاریخ ملت ایران به نسل‌های جدید را از راهکارهای مهم و اساسی برای مقابله با هجمه‌های دشمنان به ویژه در حوزه فرهنگی دانست و بیان کرد: آشنایی با تاریخ این مرز و بوم از جمله سلسله صفویه زمینه‌ساز تقویت عرق ملی شده و از نفوذ دشمنان و بیگانگان به کشور جلوگیری می؟‌کند که باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تربیت فرزندان به روش قرآنی را از سنین خردسالی زمینه‌ساز تعالی واقعی جامعه دانست و افزود: در صورتی که بتوانیم فرزندان را با فرهنگ قرآن آشنا کنیم الگوی مناسبی به آنها داده‌ایم و این امر می‌تواند توسعه و تعالی روحی و معنوی آنها و تعالی واقعی جامعه را به دنبال داشته باشد.

عاملی تصریح کرد: آشنایی هر چه بیشتر نسل جدید که آینده‌سازان کشور به شمار می‌روند با قرآن و مفاهیم قرآنی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در این زمینه اقدامات اساسی و لازم پیگیری شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل با تاکید بر اجرای مصوبات جلسات شورای فرهنگ عمومی گفت: باید از تمامی توان و ظرفیت برای اجرای تمامی مصوبات در این جلسات استفاده شود چرا که این امر می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و ارتقای فرهنگی در منطقه شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سیدحسن عاملی بعد از ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل اظهار داشت: در برهه کنونی که کشور مورد هجمه‌های مختلف در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی قرار گرفته است باید تلاش کنیم تا برنامه‌ریزی لازم را برای مقابله با این هجمه‌ها داشته و توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.

وی معرفی تاریخ ملت ایران به نسل‌های جدید را از راهکارهای مهم و اساسی برای مقابله با هجمه‌های دشمنان به ویژه در حوزه فرهنگی دانست و بیان کرد: آشنایی با تاریخ این مرز و بوم از جمله سلسله صفویه زمینه‌ساز تقویت عرق ملی شده و از نفوذ دشمنان و بیگانگان به کشور جلوگیری می؟‌کند که باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تربیت فرزندان به روش قرآنی را از سنین خردسالی زمینه‌ساز تعالی واقعی جامعه دانست و افزود: در صورتی که بتوانیم فرزندان را با فرهنگ قرآن آشنا کنیم الگوی مناسبی به آنها داده‌ایم و این امر می‌تواند توسعه و تعالی روحی و معنوی آنها و تعالی واقعی جامعه را به دنبال داشته باشد.

عاملی تصریح کرد: آشنایی هر چه بیشتر نسل جدید که آینده‌سازان کشور به شمار می‌روند با قرآن و مفاهیم قرآنی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در این زمینه اقدامات اساسی و لازم پیگیری شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل با تاکید بر اجرای مصوبات جلسات شورای فرهنگ عمومی گفت: باید از تمامی توان و ظرفیت برای اجرای تمامی مصوبات در این جلسات استفاده شود چرا که این امر می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و ارتقای فرهنگی در منطقه شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 04-18-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap