نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 اردبیل| خیران مدرسه‌ ساز الگوی گسترش علم و آموزش در جامعه هستند

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: پیشرفت و رشد جامعه ارتقای سطح فرهنگ عمومی است و باید در این راستا اقدامات لازم انجام شده و تلاش‌های بسیاری بکنیم.

آیت الله سید حسن عاملی در آیین افتتاح مدرسه 6 کلاسه در شهرستان کوثر بهترین نوع قدردانی از زحمات خیران مدرسه‌ساز را حفظ مدارس و تجهیزات آن عنوان کرد و اظهار داشت: مدیران، معلمان و دانش آموزان مدارس باید قدردان زحمات خیران مدرسه‌ساز باشند و همواره برای حفظ مدارس و تجهیزات کوشا بوده و با نگهداری مناسب از مدارس خیرساز قدردانی خود را خیران نشان دهند.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه خیران مدرسه‌ساز در جامعه افزود: مدرسه‌سازی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آثار و برکات زیادی را برای جامعه به همراه دارد و خیران مدرسه‌ساز الگوی عدالت آموزشی، توسعه، پیشرفت و گسترش علم و آموزش در جامعه هستند.

عاملی پیشرفت و رشد جامعه مستلزم ارتقای سطح فرهنگ عمومی دانست و تصریح کرد: پیشرفت و رشد جامعه ارتقای سطح فرهنگ عمومی است و باید در این راستا اقدامات لازم انجام شده و تلاش‌های بسیاری بکنیم و مدرسه‌سازی نیز کار خیر و نیکی است که در راستای ارتقای فرهنگ و ورود جوانان علمی به جامعه انجام می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل سدمایه‌گذاری برای ایجاد و احداث مدارس را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها برشمرد و بیان کرد: سدمایه‌گذاری برای ایجاد و احداث مدارس را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها شناخته می‌شود و برای خیران توشه آخرت است چراکه تا زمانی که فرزندان این دیار در این مدارس به تحصیل مشغول هستند برای آنان نیز ثواب جاری می‌شود.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه اگر ما می‌خواهیم به توسعه برسیم باید در قدم اول به توسعه علمی برسیم اظهار کرد: هیچ جامعه‌ای بدون توسعه علمی نمی‌تواند به توسعه پایدار که متضمن رفاه اجتماعی، فردی، سعادت، خوشبختی، عزت، سربلندی، اقتدار و استقلال است، دست پیدا کند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: پیشرفت و رشد جامعه ارتقای سطح فرهنگ عمومی است و باید در این راستا اقدامات لازم انجام شده و تلاش‌های بسیاری بکنیم.

آیت الله سید حسن عاملی در آیین افتتاح مدرسه 6 کلاسه در شهرستان کوثر بهترین نوع قدردانی از زحمات خیران مدرسه‌ساز را حفظ مدارس و تجهیزات آن عنوان کرد و اظهار داشت: مدیران، معلمان و دانش آموزان مدارس باید قدردان زحمات خیران مدرسه‌ساز باشند و همواره برای حفظ مدارس و تجهیزات کوشا بوده و با نگهداری مناسب از مدارس خیرساز قدردانی خود را خیران نشان دهند.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه خیران مدرسه‌ساز در جامعه افزود: مدرسه‌سازی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آثار و برکات زیادی را برای جامعه به همراه دارد و خیران مدرسه‌ساز الگوی عدالت آموزشی، توسعه، پیشرفت و گسترش علم و آموزش در جامعه هستند.

عاملی پیشرفت و رشد جامعه مستلزم ارتقای سطح فرهنگ عمومی دانست و تصریح کرد: پیشرفت و رشد جامعه ارتقای سطح فرهنگ عمومی است و باید در این راستا اقدامات لازم انجام شده و تلاش‌های بسیاری بکنیم و مدرسه‌سازی نیز کار خیر و نیکی است که در راستای ارتقای فرهنگ و ورود جوانان علمی به جامعه انجام می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل سدمایه‌گذاری برای ایجاد و احداث مدارس را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها برشمرد و بیان کرد: سدمایه‌گذاری برای ایجاد و احداث مدارس را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها شناخته می‌شود و برای خیران توشه آخرت است چراکه تا زمانی که فرزندان این دیار در این مدارس به تحصیل مشغول هستند برای آنان نیز ثواب جاری می‌شود.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه اگر ما می‌خواهیم به توسعه برسیم باید در قدم اول به توسعه علمی برسیم اظهار کرد: هیچ جامعه‌ای بدون توسعه علمی نمی‌تواند به توسعه پایدار که متضمن رفاه اجتماعی، فردی، سعادت، خوشبختی، عزت، سربلندی، اقتدار و استقلال است، دست پیدا کند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت الله سید حسن عاملی در آیین افتتاح مدرسه 6 کلاسه در شهرستان کوثر بهترین نوع قدردانی از زحمات خیران مدرسه‌ساز را حفظ مدارس و تجهیزات آن عنوان کرد و اظهار داشت: مدیران، معلمان و دانش آموزان مدارس باید قدردان زحمات خیران مدرسه‌ساز باشند و همواره برای حفظ مدارس و تجهیزات کوشا بوده و با نگهداری مناسب از مدارس خیرساز قدردانی خود را خیران نشان دهند.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه خیران مدرسه‌ساز در جامعه افزود: مدرسه‌سازی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آثار و برکات زیادی را برای جامعه به همراه دارد و خیران مدرسه‌ساز الگوی عدالت آموزشی، توسعه، پیشرفت و گسترش علم و آموزش در جامعه هستند.

عاملی پیشرفت و رشد جامعه مستلزم ارتقای سطح فرهنگ عمومی دانست و تصریح کرد: پیشرفت و رشد جامعه ارتقای سطح فرهنگ عمومی است و باید در این راستا اقدامات لازم انجام شده و تلاش‌های بسیاری بکنیم و مدرسه‌سازی نیز کار خیر و نیکی است که در راستای ارتقای فرهنگ و ورود جوانان علمی به جامعه انجام می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل سدمایه‌گذاری برای ایجاد و احداث مدارس را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها برشمرد و بیان کرد: سدمایه‌گذاری برای ایجاد و احداث مدارس را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها شناخته می‌شود و برای خیران توشه آخرت است چراکه تا زمانی که فرزندان این دیار در این مدارس به تحصیل مشغول هستند برای آنان نیز ثواب جاری می‌شود.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه اگر ما می‌خواهیم به توسعه برسیم باید در قدم اول به توسعه علمی برسیم اظهار کرد: هیچ جامعه‌ای بدون توسعه علمی نمی‌تواند به توسعه پایدار که متضمن رفاه اجتماعی، فردی، سعادت، خوشبختی، عزت، سربلندی، اقتدار و استقلال است، دست پیدا کند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 08-05-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap