نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت خطبه قربان توسط حضرت آیت الله سیدحسن عاملی مورخه بیست ویکم مردادماه1398

صوت خطبه قربان توسط حضرت آیت الله سیدحسن عاملی مورخه بیست ویکم مردادماه1398

صوت خطبه قربان توسط حضرت آیت الله سیدحسن عاملی مورخه بیست ویکم مردادماه1398

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت خطبه قربان توسط حضرت آیت الله سیدحسن عاملی مورخه بیست ویکم مردادماه1398

Starts: 08-15-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap