نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 امام جمعه اردبیل:

 قابلیت‌های زنان در احیای واحدهای تولیدی استان اردبیل استفاده می‌شود

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل گفت: زنان در جامعه نقش به‌سزا و مهمی ایفا می‌کنند و در استان اردبیل واحدهای تولیدی با استفاده از قابلیت‌های زنان احیا می‌شوند.

آیت الله سید حسن عاملی در دیدار با معاون زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار داشت: قشر بانوان جامعه ایران فرهیخته و توانمند هستند و بی‌شک بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانوان راهی برای نجات کشور در بسیاری از عرصه‌ها است چرا که بانوان ایرانی در بسیاری از عرصه‌ها همچون حوزه ورزشی، فرهنگی و علمی خود را نشان داده و افتخارآفرین بوده‌اند.

وی با بیان اینکه قابلیت‌های زنان در احیای واحدهای تولیدی استان اردبیل استفاده می‌شود افزود: زنان در جامعه نقش بسزا و مهمی ایفا می‌کنند و در استان اردبیل با استفاده از قابلیت‌های زنان احیا می‌شوند.

عاملی ورود حوزه زنان و خانواده دولت به بحث ارتقای سطح فرهنگ اسلامی را قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: ورود حوزه زنان و خانواده دولت به بحث ارتقای سطح فرهنگ اسلامی را قابل تقدیر است چراکه در کاهش اختلافات اجتماعی بسیار موثر بوده است و معاونت امور زنان و خانواده مجلس نیز باید به موضوع مشکلات خانواده‌ها و پدیده‌های نابهنجاری‌های فرهنگی به صورت ریشه‌ای ورود کرده و برای حل آن تلاش کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل تدوین شاخص‌های زنان آرمانی را امری بسیار ضروری عنوان و بیان کرد: در حال حاضر تدوین شاخص‌های زنان آرمانی در کشور امری بسیار ضروری و مهم است و با تدوین و ارائه این شاخص‌ها می‌توانیم الگوهای مناسب دینی و علمی را به زنان کشور معرفی و از قابلیت‌های زنان موفق و نخبه برای افزایش نشاط اجتماعی جامعه استفاده کنیم.

امام جمعه اردبیل از بهره‌برداری از واحدهای تولیدی بسیاری به همت زنان در استان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: تاکنون در استان اردبیل واحدهای تولیدی بسیاری به همت زنان به بهره‌برداری رسیده‌اند و در آینده‌ای نزدیک نیز واحد تولیدی با مدیریت و تلاش زنان در استان اردبیل وارد چرخه تولید و اشتغال می‌شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل گفت: زنان در جامعه نقش به‌سزا و مهمی ایفا می‌کنند و در استان اردبیل واحدهای تولیدی با استفاده از قابلیت‌های زنان احیا می‌شوند.

آیت الله سید حسن عاملی در دیدار با معاون زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار داشت: قشر بانوان جامعه ایران فرهیخته و توانمند هستند و بی‌شک بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانوان راهی برای نجات کشور در بسیاری از عرصه‌ها است چرا که بانوان ایرانی در بسیاری از عرصه‌ها همچون حوزه ورزشی، فرهنگی و علمی خود را نشان داده و افتخارآفرین بوده‌اند.

وی با بیان اینکه قابلیت‌های زنان در احیای واحدهای تولیدی استان اردبیل استفاده می‌شود افزود: زنان در جامعه نقش بسزا و مهمی ایفا می‌کنند و در استان اردبیل با استفاده از قابلیت‌های زنان احیا می‌شوند.

عاملی ورود حوزه زنان و خانواده دولت به بحث ارتقای سطح فرهنگ اسلامی را قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: ورود حوزه زنان و خانواده دولت به بحث ارتقای سطح فرهنگ اسلامی را قابل تقدیر است چراکه در کاهش اختلافات اجتماعی بسیار موثر بوده است و معاونت امور زنان و خانواده مجلس نیز باید به موضوع مشکلات خانواده‌ها و پدیده‌های نابهنجاری‌های فرهنگی به صورت ریشه‌ای ورود کرده و برای حل آن تلاش کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل تدوین شاخص‌های زنان آرمانی را امری بسیار ضروری عنوان و بیان کرد: در حال حاضر تدوین شاخص‌های زنان آرمانی در کشور امری بسیار ضروری و مهم است و با تدوین و ارائه این شاخص‌ها می‌توانیم الگوهای مناسب دینی و علمی را به زنان کشور معرفی و از قابلیت‌های زنان موفق و نخبه برای افزایش نشاط اجتماعی جامعه استفاده کنیم.

امام جمعه اردبیل از بهره‌برداری از واحدهای تولیدی بسیاری به همت زنان در استان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: تاکنون در استان اردبیل واحدهای تولیدی بسیاری به همت زنان به بهره‌برداری رسیده‌اند و در آینده‌ای نزدیک نیز واحد تولیدی با مدیریت و تلاش زنان در استان اردبیل وارد چرخه تولید و اشتغال می‌شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت الله سید حسن عاملی در دیدار با معاون زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار داشت: قشر بانوان جامعه ایران فرهیخته و توانمند هستند و بی‌شک بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانوان راهی برای نجات کشور در بسیاری از عرصه‌ها است چرا که بانوان ایرانی در بسیاری از عرصه‌ها همچون حوزه ورزشی، فرهنگی و علمی خود را نشان داده و افتخارآفرین بوده‌اند.

وی با بیان اینکه قابلیت‌های زنان در احیای واحدهای تولیدی استان اردبیل استفاده می‌شود افزود: زنان در جامعه نقش بسزا و مهمی ایفا می‌کنند و در استان اردبیل با استفاده از قابلیت‌های زنان احیا می‌شوند.

عاملی ورود حوزه زنان و خانواده دولت به بحث ارتقای سطح فرهنگ اسلامی را قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: ورود حوزه زنان و خانواده دولت به بحث ارتقای سطح فرهنگ اسلامی را قابل تقدیر است چراکه در کاهش اختلافات اجتماعی بسیار موثر بوده است و معاونت امور زنان و خانواده مجلس نیز باید به موضوع مشکلات خانواده‌ها و پدیده‌های نابهنجاری‌های فرهنگی به صورت ریشه‌ای ورود کرده و برای حل آن تلاش کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل تدوین شاخص‌های زنان آرمانی را امری بسیار ضروری عنوان و بیان کرد: در حال حاضر تدوین شاخص‌های زنان آرمانی در کشور امری بسیار ضروری و مهم است و با تدوین و ارائه این شاخص‌ها می‌توانیم الگوهای مناسب دینی و علمی را به زنان کشور معرفی و از قابلیت‌های زنان موفق و نخبه برای افزایش نشاط اجتماعی جامعه استفاده کنیم.

امام جمعه اردبیل از بهره‌برداری از واحدهای تولیدی بسیاری به همت زنان در استان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: تاکنون در استان اردبیل واحدهای تولیدی بسیاری به همت زنان به بهره‌برداری رسیده‌اند و در آینده‌ای نزدیک نیز واحد تولیدی با مدیریت و تلاش زنان در استان اردبیل وارد چرخه تولید و اشتغال می‌شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 08-18-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap