نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت سخنرانی به مناسبت یادبود مداح اهلبیت حاج محمدباقرمنصوری باعنوان(مداح وشاعرآرمانی)(1)سال98

صوت سخنرانی  به مناسبت یادبود مداح اهلبیت حاج محمدباقرمنصوری باعنوان(مداح وشاعرآرمانی)(1)سال98

صوت سخنرانی  به مناسبت یادبود مداح اهلبیت حاج محمدباقرمنصوری باعنوان(مداح وشاعرآرمانی)(1)سال98

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت سخنرانی  به مناسبت یادبود مداح اهلبیت حاج محمدباقرمنصوری باعنوان(مداح وشاعرآرمانی)(1)سال98

Starts: 09-13-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap