نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 آیت الله سید حسن عاملی با کارکنان میراث فرهنگی دیدار کردند

آیت الله سیدحسن عاملی امام جمعه اردبیل با کارکنان میراث فرهنگی دیدار کردند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل جدیت مدیریت میراث فرهنگی در اجرای پروژه ها را ستودنی دانست و گفت: گره‌های کور گردشگری این استان در حال بازشدن است.

آیت الله سید حسن عاملی با بیان اینکه اولین مسئله در ارکان گردشگری، اطلاع رسانی است. اظهار کرد: تاریخ با عظمت این مرزو بوم باید در سطح مطلوب معرفی شود و در این میان معرفی خدمات صفویه اهمیت ویژه دارد.

وی با تاکید به ضرورت تدوین تاریخ مناطق گفت: به ویژه به منظور معرفی و انتقال مواریث تاریخ شهرها تدوین چنین مجموعه‌ای ضروری است و با این وجود این مهم مورد غفلت واقع شده اشت.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه ما نیازمند تحقیقات تاریخی پیرامون مسائل مرتبط با دوره صفویه هستیم، افزود: خدمات صفویه در راستای انسجام ملی قابل توجه است و صفویه با سردمداری شاه اسماعیل صفوی توانست به حکومت‌های ملوک الطوایفی پایان بخشد.

عاملی افزود: همچنین با اطلاع رسانی از چهره‌های شاخص تاریخی لازم است روحیه صیانت از خاک و هویت تاریخی باید در بین نسل جوان ترویج شود و تنها با چنین روحیه‌ای می‌توان در مقابل هر تهدیدی ابستادگی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان شاخصه دیگر توسعه گردشگری را خلاقیت و ابتکار عنوان کرد و گفت: با ایده‌های خلاقانه می‌توان نسبت به جذب و ماندگاری مسافران اقدام کرد و در این خصوص لازم است از ایده‌های جدید نسل جوان بهره برد.

آیت الله عاملی همچنین شاخصه سوم را فراهم کردن امکانات دانست و گفت: به ویژه مراکز اقامتی، امکانات تفریحی و حتی جاذبه‌های دست‌ساز می‌تواند ماندگاری گردشگران را تضمین کند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از حوزه‌های توسعه شاهد عقب ماندگی تاریخی هستیم، اظهار کرد: به عنوان مثال هر زباله در طبیعت بیانگر ضعف‌هایی در آموزش جامعه است که باید جبران شود و آموزش ضرورت گردشگری است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

آیت الله سیدحسن عاملی امام جمعه اردبیل با کارکنان میراث فرهنگی دیدار کردند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل جدیت مدیریت میراث فرهنگی در اجرای پروژه ها را ستودنی دانست و گفت: گره‌های کور گردشگری این استان در حال بازشدن است.

آیت الله سید حسن عاملی با بیان اینکه اولین مسئله در ارکان گردشگری، اطلاع رسانی است. اظهار کرد: تاریخ با عظمت این مرزو بوم باید در سطح مطلوب معرفی شود و در این میان معرفی خدمات صفویه اهمیت ویژه دارد.

وی با تاکید به ضرورت تدوین تاریخ مناطق گفت: به ویژه به منظور معرفی و انتقال مواریث تاریخ شهرها تدوین چنین مجموعه‌ای ضروری است و با این وجود این مهم مورد غفلت واقع شده اشت.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه ما نیازمند تحقیقات تاریخی پیرامون مسائل مرتبط با دوره صفویه هستیم، افزود: خدمات صفویه در راستای انسجام ملی قابل توجه است و صفویه با سردمداری شاه اسماعیل صفوی توانست به حکومت‌های ملوک الطوایفی پایان بخشد.

عاملی افزود: همچنین با اطلاع رسانی از چهره‌های شاخص تاریخی لازم است روحیه صیانت از خاک و هویت تاریخی باید در بین نسل جوان ترویج شود و تنها با چنین روحیه‌ای می‌توان در مقابل هر تهدیدی ابستادگی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان شاخصه دیگر توسعه گردشگری را خلاقیت و ابتکار عنوان کرد و گفت: با ایده‌های خلاقانه می‌توان نسبت به جذب و ماندگاری مسافران اقدام کرد و در این خصوص لازم است از ایده‌های جدید نسل جوان بهره برد.

آیت الله عاملی همچنین شاخصه سوم را فراهم کردن امکانات دانست و گفت: به ویژه مراکز اقامتی، امکانات تفریحی و حتی جاذبه‌های دست‌ساز می‌تواند ماندگاری گردشگران را تضمین کند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از حوزه‌های توسعه شاهد عقب ماندگی تاریخی هستیم، اظهار کرد: به عنوان مثال هر زباله در طبیعت بیانگر ضعف‌هایی در آموزش جامعه است که باید جبران شود و آموزش ضرورت گردشگری است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل جدیت مدیریت میراث فرهنگی در اجرای پروژه ها را ستودنی دانست و گفت: گره‌های کور گردشگری این استان در حال بازشدن است.

آیت الله سید حسن عاملی با بیان اینکه اولین مسئله در ارکان گردشگری، اطلاع رسانی است. اظهار کرد: تاریخ با عظمت این مرزو بوم باید در سطح مطلوب معرفی شود و در این میان معرفی خدمات صفویه اهمیت ویژه دارد.

وی با تاکید به ضرورت تدوین تاریخ مناطق گفت: به ویژه به منظور معرفی و انتقال مواریث تاریخ شهرها تدوین چنین مجموعه‌ای ضروری است و با این وجود این مهم مورد غفلت واقع شده اشت.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه ما نیازمند تحقیقات تاریخی پیرامون مسائل مرتبط با دوره صفویه هستیم، افزود: خدمات صفویه در راستای انسجام ملی قابل توجه است و صفویه با سردمداری شاه اسماعیل صفوی توانست به حکومت‌های ملوک الطوایفی پایان بخشد.

عاملی افزود: همچنین با اطلاع رسانی از چهره‌های شاخص تاریخی لازم است روحیه صیانت از خاک و هویت تاریخی باید در بین نسل جوان ترویج شود و تنها با چنین روحیه‌ای می‌توان در مقابل هر تهدیدی ابستادگی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان شاخصه دیگر توسعه گردشگری را خلاقیت و ابتکار عنوان کرد و گفت: با ایده‌های خلاقانه می‌توان نسبت به جذب و ماندگاری مسافران اقدام کرد و در این خصوص لازم است از ایده‌های جدید نسل جوان بهره برد.

آیت الله عاملی همچنین شاخصه سوم را فراهم کردن امکانات دانست و گفت: به ویژه مراکز اقامتی، امکانات تفریحی و حتی جاذبه‌های دست‌ساز می‌تواند ماندگاری گردشگران را تضمین کند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از حوزه‌های توسعه شاهد عقب ماندگی تاریخی هستیم، اظهار کرد: به عنوان مثال هر زباله در طبیعت بیانگر ضعف‌هایی در آموزش جامعه است که باید جبران شود و آموزش ضرورت گردشگری است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 07-13-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap