نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 امام جمعه اردبیل: توجه به قوانین زیست محیطی در کنار پشتیبانی از سرمایه‌گذاران ضرورت دارد

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: توجه به قوانین زیست محیطی و پیوست‌ها در کنار پشتیبانی از سرمایه‌گذاران ضرورت دارد و بدون توجه به محیط زیست توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

آیت الله سیدحسن عاملی در نشست با مدیرکل محیط زیست استان اردبیل اظهار داشت: توجه به قوانین زیست محیطی و پیوست ها در کنار پشتیبانی از سرمایه گذاران ضرورت دارد و بدون توجه به محیط زیست توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به این که احساس جای خالی آموزش های زیست محیطی در اردبیل قابل قبول نیست بیان کرد: فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست و اهمیت به این مقوله یک اولویت مهم و اساسی است و در این زمینه باید با توجه به این مقوله و توسعه رویکردهای آموزشی به اهداف خود جامه عمل بپوشانیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: برخورداری از آموزش های زیست محیطی خروجی های مثبتی به دنبال دارد که باید مسئولان و دستگاه های مربوطه در این زمینه برنامه های خوبی داشته باشند و نیازهای پررنگ مباحث آمزوشی استان را مد نظر قرار بگیرند تا شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم.

عاملی تصریح کرد: توجه به مباحث زیست محیطی و اهمیت به این مهم به عنوان یک وظیفه مهم و اولویت اساسی مبنای کار است و دستگاه های اجرایی استان باید در تمامی برنامه های خود این مهم را در نظر بگیرند و نسبت به توسعه استان و تحقق منویات مقام معظم رهبری تلاش کنند.

وی بیان کرد: رونق تولید و کارآفرینی در استان با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ما همواره حائز اهمیت است و در این راستا باید حمایت از سرمایه گذاران را نیز با در نظر گرفتن قوانین مربوطه مبنای کار قرار دهیم و توسعه پایدار را بدون توجه به محیط زیست ادامه ندهیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: توجه به قوانین زیست محیطی و پیوست‌ها در کنار پشتیبانی از سرمایه‌گذاران ضرورت دارد و بدون توجه به محیط زیست توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

آیت الله سیدحسن عاملی در نشست با مدیرکل محیط زیست استان اردبیل اظهار داشت: توجه به قوانین زیست محیطی و پیوست ها در کنار پشتیبانی از سرمایه گذاران ضرورت دارد و بدون توجه به محیط زیست توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به این که احساس جای خالی آموزش های زیست محیطی در اردبیل قابل قبول نیست بیان کرد: فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست و اهمیت به این مقوله یک اولویت مهم و اساسی است و در این زمینه باید با توجه به این مقوله و توسعه رویکردهای آموزشی به اهداف خود جامه عمل بپوشانیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: برخورداری از آموزش های زیست محیطی خروجی های مثبتی به دنبال دارد که باید مسئولان و دستگاه های مربوطه در این زمینه برنامه های خوبی داشته باشند و نیازهای پررنگ مباحث آمزوشی استان را مد نظر قرار بگیرند تا شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم.

عاملی تصریح کرد: توجه به مباحث زیست محیطی و اهمیت به این مهم به عنوان یک وظیفه مهم و اولویت اساسی مبنای کار است و دستگاه های اجرایی استان باید در تمامی برنامه های خود این مهم را در نظر بگیرند و نسبت به توسعه استان و تحقق منویات مقام معظم رهبری تلاش کنند.

وی بیان کرد: رونق تولید و کارآفرینی در استان با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ما همواره حائز اهمیت است و در این راستا باید حمایت از سرمایه گذاران را نیز با در نظر گرفتن قوانین مربوطه مبنای کار قرار دهیم و توسعه پایدار را بدون توجه به محیط زیست ادامه ندهیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت الله سیدحسن عاملی در نشست با مدیرکل محیط زیست استان اردبیل اظهار داشت: توجه به قوانین زیست محیطی و پیوست ها در کنار پشتیبانی از سرمایه گذاران ضرورت دارد و بدون توجه به محیط زیست توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به این که احساس جای خالی آموزش های زیست محیطی در اردبیل قابل قبول نیست بیان کرد: فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست و اهمیت به این مقوله یک اولویت مهم و اساسی است و در این زمینه باید با توجه به این مقوله و توسعه رویکردهای آموزشی به اهداف خود جامه عمل بپوشانیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: برخورداری از آموزش های زیست محیطی خروجی های مثبتی به دنبال دارد که باید مسئولان و دستگاه های مربوطه در این زمینه برنامه های خوبی داشته باشند و نیازهای پررنگ مباحث آمزوشی استان را مد نظر قرار بگیرند تا شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم.

عاملی تصریح کرد: توجه به مباحث زیست محیطی و اهمیت به این مهم به عنوان یک وظیفه مهم و اولویت اساسی مبنای کار است و دستگاه های اجرایی استان باید در تمامی برنامه های خود این مهم را در نظر بگیرند و نسبت به توسعه استان و تحقق منویات مقام معظم رهبری تلاش کنند.

وی بیان کرد: رونق تولید و کارآفرینی در استان با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ما همواره حائز اهمیت است و در این راستا باید حمایت از سرمایه گذاران را نیز با در نظر گرفتن قوانین مربوطه مبنای کار قرار دهیم و توسعه پایدار را بدون توجه به محیط زیست ادامه ندهیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

Starts: 10-07-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap