نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 کتابخانه های سیار در اردبیل راه اندازی شود

امام جمعه اردبیل گفت: نیاز است کتابخانه های سیار در مناطق مختلف استان راه اندازی شود.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در دیدار با کتابداران اردبیل اظهار داشت:  نیاز است کتابخانه‌های سیار در مناطق مختلف استان راه‌اندازی شود و با وجود این کتابخانه‌ها شاهد جذب اقشار مختلف مردم به سمت کتابخوانی باشیم.

وی با اشاره به این که یکی از ضرورت‌های اساسی ترویج فرهنگ‌ مطالعه در مراکز عمومی به ویژه مطب‌ها ،نانوایی‌ها و اتوبوس‌های عمومی است بیان کرد: نیاز است درا ین زمینه برنامه‌ریزی خوبی انجام شود تا شاهد خروجی خوبی نیز باشیم.

امام جمعه اردبیل گفت: امروز مسئولیت بزرگی بر عهده کتابداران و کتابخانه‌ها است و باید تمام تلاش خود را برای فرهنگ‌سازی و کتابخوانی انجام یابد.

آیت الله عاملی تصریح کرد: امروز متاسفانه شاهد تزیینات دکور و تشریفات در منازل هستیم در صورتی که به جای این موارد باید کتاب در منازل مورد استفاده قرار بگیرد تا تاثیرات خوبی را هم به دنبال داشته باشد.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش نقش اساسی در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی و تعلیم و تربیت دارد که باید در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام یابد.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: باید کتاب‌های مورد نیاز و آموزشی در مناطق محروم و روستایی در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند از این کتاب استفاده لازم را ببرند.

وی افزود: یکی دیگر از نیازهای اساسی این است که کتابخانه‌ها باید به روز باشد و با آخرین تحولات مطابقت داشته باشد که این امر می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد.

آیت الله عاملی گفت: طبقه دوم مصلای اردبیل نیز برای مطالعه جوانان و اقشار مختلف مردم آماده‌سازی شده و از این فضا برای ارتقای سرانه مطالعه استفاده می‌شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

امام جمعه اردبیل گفت: نیاز است کتابخانه های سیار در مناطق مختلف استان راه اندازی شود.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در دیدار با کتابداران اردبیل اظهار داشت:  نیاز است کتابخانه‌های سیار در مناطق مختلف استان راه‌اندازی شود و با وجود این کتابخانه‌ها شاهد جذب اقشار مختلف مردم به سمت کتابخوانی باشیم.

وی با اشاره به این که یکی از ضرورت‌های اساسی ترویج فرهنگ‌ مطالعه در مراکز عمومی به ویژه مطب‌ها ،نانوایی‌ها و اتوبوس‌های عمومی است بیان کرد: نیاز است درا ین زمینه برنامه‌ریزی خوبی انجام شود تا شاهد خروجی خوبی نیز باشیم.

امام جمعه اردبیل گفت: امروز مسئولیت بزرگی بر عهده کتابداران و کتابخانه‌ها است و باید تمام تلاش خود را برای فرهنگ‌سازی و کتابخوانی انجام یابد.

آیت الله عاملی تصریح کرد: امروز متاسفانه شاهد تزیینات دکور و تشریفات در منازل هستیم در صورتی که به جای این موارد باید کتاب در منازل مورد استفاده قرار بگیرد تا تاثیرات خوبی را هم به دنبال داشته باشد.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش نقش اساسی در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی و تعلیم و تربیت دارد که باید در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام یابد.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: باید کتاب‌های مورد نیاز و آموزشی در مناطق محروم و روستایی در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند از این کتاب استفاده لازم را ببرند.

وی افزود: یکی دیگر از نیازهای اساسی این است که کتابخانه‌ها باید به روز باشد و با آخرین تحولات مطابقت داشته باشد که این امر می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد.

آیت الله عاملی گفت: طبقه دوم مصلای اردبیل نیز برای مطالعه جوانان و اقشار مختلف مردم آماده‌سازی شده و از این فضا برای ارتقای سرانه مطالعه استفاده می‌شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سیدحسن عاملی در دیدار با کتابداران اردبیل اظهار داشت:  نیاز است کتابخانه‌های سیار در مناطق مختلف استان راه‌اندازی شود و با وجود این کتابخانه‌ها شاهد جذب اقشار مختلف مردم به سمت کتابخوانی باشیم.

وی با اشاره به این که یکی از ضرورت‌های اساسی ترویج فرهنگ‌ مطالعه در مراکز عمومی به ویژه مطب‌ها ،نانوایی‌ها و اتوبوس‌های عمومی است بیان کرد: نیاز است درا ین زمینه برنامه‌ریزی خوبی انجام شود تا شاهد خروجی خوبی نیز باشیم.

امام جمعه اردبیل گفت: امروز مسئولیت بزرگی بر عهده کتابداران و کتابخانه‌ها است و باید تمام تلاش خود را برای فرهنگ‌سازی و کتابخوانی انجام یابد.

آیت الله عاملی تصریح کرد: امروز متاسفانه شاهد تزیینات دکور و تشریفات در منازل هستیم در صورتی که به جای این موارد باید کتاب در منازل مورد استفاده قرار بگیرد تا تاثیرات خوبی را هم به دنبال داشته باشد.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش نقش اساسی در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی و تعلیم و تربیت دارد که باید در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام یابد.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: باید کتاب‌های مورد نیاز و آموزشی در مناطق محروم و روستایی در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند از این کتاب استفاده لازم را ببرند.

وی افزود: یکی دیگر از نیازهای اساسی این است که کتابخانه‌ها باید به روز باشد و با آخرین تحولات مطابقت داشته باشد که این امر می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد.

آیت الله عاملی گفت: طبقه دوم مصلای اردبیل نیز برای مطالعه جوانان و اقشار مختلف مردم آماده‌سازی شده و از این فضا برای ارتقای سرانه مطالعه استفاده می‌شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 08-13-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap