نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت سخنرانی به مناسبت میلادآقارسول اکرم وامام جعفرصادق باعنوان شخصیت حضرت ختمی مرتبت ولزوم وحدت بین مسلمانهابااقتداءبه سیره رسول اکرم(ص)-دربخش لوندویل سال98(فارسی)

صوت سخنرانی به مناسبت میلادآقارسول اکرم وامام جعفرصادق باعنوان شخصیت حضرت ختمی مرتبت ولزوم وحدت بین مسلمانهابااقتداءبه سیره رسول اکرم(ص)-دربخش لوندویل سال(فارسی)98

صوت سخنرانی به مناسبت میلادآقارسول اکرم وامام جعفرصادق باعنوان شخصیت حضرت ختمی مرتبت ولزوم وحدت بین مسلمانهابااقتداءبه سیره رسول اکرم(ص)-دربخش لوندویل سال(فارسی)98

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت سخنرانی به مناسبت میلادآقارسول اکرم وامام جعفرصادق باعنوان شخصیت حضرت ختمی مرتبت ولزوم وحدت بین مسلمانهابااقتداءبه سیره رسول اکرم(ص)-دربخش لوندویل سال(فارسی)98

Starts: 08-22-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap