نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 انجمن حمایت از بیماران کلیوی اردبیل موفق‌ ترین انجمن سطح کشور است

امام جمعه اردبیل گفت: انجمن حمایت از بیماران کلیوی اردبیل موفق‌ترین انجمن سطح کشور است و علاوه بر دیالیز و پیوند کلیه این بیماران در راستای تامین مالی این خانواده‌ها نیز اقدامات شایسته‌ای انجام داده است.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در عیادت از بیماران کلیوی اظهار داشت: انجمن حمایت از بیماران کلیوی اردبیل موفق‌ترین انجمن سطح کشور است و علاوه بر دیالیز و پیوند کلیه این بیماران در راستای تامین مالی این خانواده‌ها نیز اقدامات شایسته‌ای انجام داده است.

وی بیان کرد: این انجمن  موفق به 555 پیوند شده و زمینه را برای 10 پیوند در استان فراهم کرده که تمامی این تلاش‌ها و زحمات شایسته تقدیر است و خیران در این زمینه کمک‌های بسیار ارزشمندی به بیماران کلیوی انجام داده و همیشه در مواقع سختی و مشکلات مردم یاریگر آنان هستند.

آیت الله عاملی تصریح کرد: درصدد هستیم تمام تلاش و جدیت خود را برای رفع مشکلات بیماران به کارگیریم و تا حد امکان در راستای تامین معیشت آنان ورود پیدا کنیم که در این زمینه فعالیت این انجمن شایسته تقدیر است و می‌تواند راهگشای مشکلات بیماران کلیوی سطح استان باشد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

امام جمعه اردبیل گفت: انجمن حمایت از بیماران کلیوی اردبیل موفق‌ترین انجمن سطح کشور است و علاوه بر دیالیز و پیوند کلیه این بیماران در راستای تامین مالی این خانواده‌ها نیز اقدامات شایسته‌ای انجام داده است.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در عیادت از بیماران کلیوی اظهار داشت: انجمن حمایت از بیماران کلیوی اردبیل موفق‌ترین انجمن سطح کشور است و علاوه بر دیالیز و پیوند کلیه این بیماران در راستای تامین مالی این خانواده‌ها نیز اقدامات شایسته‌ای انجام داده است.

وی بیان کرد: این انجمن  موفق به 555 پیوند شده و زمینه را برای 10 پیوند در استان فراهم کرده که تمامی این تلاش‌ها و زحمات شایسته تقدیر است و خیران در این زمینه کمک‌های بسیار ارزشمندی به بیماران کلیوی انجام داده و همیشه در مواقع سختی و مشکلات مردم یاریگر آنان هستند.

آیت الله عاملی تصریح کرد: درصدد هستیم تمام تلاش و جدیت خود را برای رفع مشکلات بیماران به کارگیریم و تا حد امکان در راستای تامین معیشت آنان ورود پیدا کنیم که در این زمینه فعالیت این انجمن شایسته تقدیر است و می‌تواند راهگشای مشکلات بیماران کلیوی سطح استان باشد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سیدحسن عاملی در عیادت از بیماران کلیوی اظهار داشت: انجمن حمایت از بیماران کلیوی اردبیل موفق‌ترین انجمن سطح کشور است و علاوه بر دیالیز و پیوند کلیه این بیماران در راستای تامین مالی این خانواده‌ها نیز اقدامات شایسته‌ای انجام داده است.

وی بیان کرد: این انجمن  موفق به 555 پیوند شده و زمینه را برای 10 پیوند در استان فراهم کرده که تمامی این تلاش‌ها و زحمات شایسته تقدیر است و خیران در این زمینه کمک‌های بسیار ارزشمندی به بیماران کلیوی انجام داده و همیشه در مواقع سختی و مشکلات مردم یاریگر آنان هستند.

آیت الله عاملی تصریح کرد: درصدد هستیم تمام تلاش و جدیت خود را برای رفع مشکلات بیماران به کارگیریم و تا حد امکان در راستای تامین معیشت آنان ورود پیدا کنیم که در این زمینه فعالیت این انجمن شایسته تقدیر است و می‌تواند راهگشای مشکلات بیماران کلیوی سطح استان باشد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 11-18-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap