نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور نقطه عطفی در تحول اقتصادی است

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور نقطه عطفی در تحول اقتصادی است و درصدد هستیم روابط کشورمان را با ایران تقویت سازی کنیم.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم افتتاح کارخانه الکل طبی آذربایجان در شهرک صنعتی شماره دو اردبیل اظهار داشت:  حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور نقطه عطفی در تحول اقتصادی است و درصدد هستیم روابط کشورمان را با ایران تقویت‌سازی کنیم.

وی با اشاره به این که اردبیل احساس امنیت خوبی به سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهد بیان کرد: حمایتی که مسئولان از سرمایه‌گذاران در حوزه تولید و اشتغال انجام می‌دهند زمینه‌ساز راه‌اندازی واحدهای تولیدی می‌شود که این امر باید به عنوان یک اولویت اساسی و مهم مبنای کار قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: تقویت روابط کشور آذربایجان و ایران بسیار حائز اهمیت است و در این زمینه اردبیل با دارا بودن شرایط مرزی می‌تواند در این زمینه به تحولات و توسعه اقتصادی مطلوبی برسد تا بتوانیم مشکلات و نارسائی‌های بر سر راهمان را از میان برداریم.

عاملی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع و قانونی باید مد نظر قرار گیرد و درصدد هستیم با ایجاد توان‌افزایی در مجموعه‌های اقتصادی اشتغال را که عزت خانواده‌ها است به یک اصل اساسی تبدیل کنیم و زمینه و بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری را در استان ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: تلاش استاندار اردبیل در جذب سرمایه‌گذاران قابل توجه است و انتظار می‌رود سال‌های آینده در بخش‌های مختلف تولیدات و همچنین توان اقتصادی با حضور این سرمایه‌گذاران خارجی در استان اردبیل به خوبی فراهم آید.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور نقطه عطفی در تحول اقتصادی است و درصدد هستیم روابط کشورمان را با ایران تقویت سازی کنیم.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم افتتاح کارخانه الکل طبی آذربایجان در شهرک صنعتی شماره دو اردبیل اظهار داشت:  حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور نقطه عطفی در تحول اقتصادی است و درصدد هستیم روابط کشورمان را با ایران تقویت‌سازی کنیم.

وی با اشاره به این که اردبیل احساس امنیت خوبی به سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهد بیان کرد: حمایتی که مسئولان از سرمایه‌گذاران در حوزه تولید و اشتغال انجام می‌دهند زمینه‌ساز راه‌اندازی واحدهای تولیدی می‌شود که این امر باید به عنوان یک اولویت اساسی و مهم مبنای کار قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: تقویت روابط کشور آذربایجان و ایران بسیار حائز اهمیت است و در این زمینه اردبیل با دارا بودن شرایط مرزی می‌تواند در این زمینه به تحولات و توسعه اقتصادی مطلوبی برسد تا بتوانیم مشکلات و نارسائی‌های بر سر راهمان را از میان برداریم.

عاملی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع و قانونی باید مد نظر قرار گیرد و درصدد هستیم با ایجاد توان‌افزایی در مجموعه‌های اقتصادی اشتغال را که عزت خانواده‌ها است به یک اصل اساسی تبدیل کنیم و زمینه و بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری را در استان ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: تلاش استاندار اردبیل در جذب سرمایه‌گذاران قابل توجه است و انتظار می‌رود سال‌های آینده در بخش‌های مختلف تولیدات و همچنین توان اقتصادی با حضور این سرمایه‌گذاران خارجی در استان اردبیل به خوبی فراهم آید.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم افتتاح کارخانه الکل طبی آذربایجان در شهرک صنعتی شماره دو اردبیل اظهار داشت:  حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور نقطه عطفی در تحول اقتصادی است و درصدد هستیم روابط کشورمان را با ایران تقویت‌سازی کنیم.

وی با اشاره به این که اردبیل احساس امنیت خوبی به سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهد بیان کرد: حمایتی که مسئولان از سرمایه‌گذاران در حوزه تولید و اشتغال انجام می‌دهند زمینه‌ساز راه‌اندازی واحدهای تولیدی می‌شود که این امر باید به عنوان یک اولویت اساسی و مهم مبنای کار قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: تقویت روابط کشور آذربایجان و ایران بسیار حائز اهمیت است و در این زمینه اردبیل با دارا بودن شرایط مرزی می‌تواند در این زمینه به تحولات و توسعه اقتصادی مطلوبی برسد تا بتوانیم مشکلات و نارسائی‌های بر سر راهمان را از میان برداریم.

عاملی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع و قانونی باید مد نظر قرار گیرد و درصدد هستیم با ایجاد توان‌افزایی در مجموعه‌های اقتصادی اشتغال را که عزت خانواده‌ها است به یک اصل اساسی تبدیل کنیم و زمینه و بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری را در استان ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: تلاش استاندار اردبیل در جذب سرمایه‌گذاران قابل توجه است و انتظار می‌رود سال‌های آینده در بخش‌های مختلف تولیدات و همچنین توان اقتصادی با حضور این سرمایه‌گذاران خارجی در استان اردبیل به خوبی فراهم آید.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 10-16-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap